Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Travinobylinné směsi

 

 

Druhově obohacená jetelotravní směs - ŽIVA 

Koupit v e-shopu Druhově obohacená jetelotravní směs - ŽIVA - Směs je složena z českých odrůd vhodných pro použití v krajině dle Standardu Agentury přírody a krajiny „Krajinné trávníky“.

Použití druhově obohacené jetelotravní směsi je určeno pro případy zatravňování orné půdy a jejího převodu na trvalé travní porosty, ale i pro zlepšení druhově nevyhovujících trvalých travních porostů v oblastech, kde chybí regionální směsi osiv. Použití běžných komerčních směsí je z hlediska ochrany přírody nevhodné.

I z porostů založených výsevem druhově obohacených směsí se může postupně vyvinout druhově bohatý porost spontánní sukcesí cílových druhů z okolí, zvláště po ústupu některých méně vytrvalých vysetých komponent např. jetele lučního (Trifolium pratense).

Podle Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 je použití těchto směsí povinné ve zvláště chráněných územích (předpokládáme, že velkoplošných) a ochranných pásmech národních parků na půdách:

Předpokládá se, že jejich použití přispěje ke zvyšování biologické různorodosti a ekologické stability krajiny.

Doporučený výsevek travní směsi: 3-4 g/m2

   

 

RSM 5.1 štěrkový trávník s řebříčkem

Koupit v e-shopuRSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem- je nenáročná bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť. Výborně se dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. Oblíbená je zejména pro parkovací plochy. Směs byla na veletrhu FOR GARDEN 2014 oceněna cenou GRAND PRIX.

Složení travní směsi:

Trávy 98%: Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 15%, Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 13%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 40%, Lipnice luční (Poa pratensis) 30%

Byliny 2%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 2%

Doporučený výsevek travní směsi: 20-30 g/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSM 2.4 bylinný trávník

Koupit v e-shopuRSM 2.4 – Bylinný trávník – je směs vhodná pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých a živinami chudých půd. Péče dostačuje nízká bez hnojení. Využívá se pro veřejnou zeleň, sídliště a rodinné zahrady. Složení směsi umožňuje četnější nízké kosení.

Složení:

Trávy 96%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) ´Vítek´ 5%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) ´Rožnovská´ 5%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) ´Barborka´ 18%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) ´Reverent´ 36%, Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) ´Viktorka´ 10%,  Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) ´Dorotka´ 7%, Lipnice luční (Poa pratensis) ´Slezanka´ 15%

Byliny 3,5%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,1%, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 0,3%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,4%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,2%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 0,5%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,3%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,2%, Pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus) 0,2%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,2%, Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,4%

Jeteloviny 0,5%: Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 0,2%, Jetel plazivý (Trifolium repens) ´Pirouette´ 0,3%

Doporučený výsevek: 10-15 g/m2

 

RSM 7.2.2 krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami

Koupit v e-shopuRSM 7.2.2 - Krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami - se využívá na extrémně suchých alkalických půdách (jižní svahy, kamenité a neúrodné půdy, hlušina). Intenzita kosení 0-3x ročně, výška kosení 5-10 cm. Luční směs do sucha je vhodná pro rekultivaci výsypek a neúrodných půd, okolí dopravních cest, ale také pro veřejnou a privátní zeleň.

Trávy 97,1%: Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 12,1%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 15%, Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 10%, Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 5%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 37%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 15%, Lipnice úzkolistá (Poa angustifolia) 3%

Byliny 1,5%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,2%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,1%, Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) 0,1%, Mrkev obecná (Daucus carota) 0,1%, Svízel povázka (Galium mollugo) 0,1%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,1%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,1%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 0,2%, Bedrník obecný (Pimpinella saxifraga) 0,1%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,1%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,2%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,1%

Jeteloviny 1,4%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,2%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)  0,2%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 0,2%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 0,8%

Doporučený výsevek luční směsi do sucha: 18-20 g/m2

 

HORIZONT krajinná louka

Koupit v e-shopu HORIZONT - krajinná loukaobsahuje 29 rostlinných druhů. Travobylinná směs s Bromus erectus a Festuca rupicola je přírodního charakteru a je vhodná pro použití v krajině i pro pícní účely v mezofytních až sušších stanovištních podmínkách.

Trávy 85%: Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 4%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatior) 3%, Sveřep vzpřímený (Bromus erectus) 30%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 8% Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 10%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 3%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 14%, Lipnice luční (Poa pratensis) 10%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 3%

Byliny 10%: Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 1,2%, Zvonek klubkatý (Campanula glomerata) 0,2%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,5%, Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) 0,2%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 0,7%, Tužebník obecný (Filipendula vulgaris) 0,1%, Svízel bílý (Galium album) 0,5%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,3%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,8%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 0,9%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,4%, Kopretina blá (Leucanthemum vulgare) 1,7%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,2%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,4%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 1,5%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 0,4%

Jeteloviny 5%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 1,3%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 1,5%, Vičenec ligrus (Onobrychis vicifolia) 2%, Jetel luční (Trifolium pratense) 0,2%

Doporučený výsevek travní směsi: 4-5 g/m2

 

MOZAIKA rozkvetlá louka

Koupit v e-shopuMOZAIKA - Směs bylin pro dosev trávníku - obsahuje 17 rostlinných druhů. Směs slouží k obohacení stávajícího trávníku za účelem zvýšení druhové pestrosti. Trávník je nutné před výsevem důkladně rozrušit vertikutátorem v několika směrech. Úspěšnost dosevu závisí na složení a hustotě původního travního porostu. Dosev není vhodné provádět do trávníků, které obsahují mezirodové hybridy nebo kostřavu rákosovitou. Vhodné termíny pro dosev jsou jaro a podzim. První „odplevelovací seč“ se provádí na vyšší výšku strniště 8-12 cm. Po dosevu se již trávník seče v režimu louky 2x ročně (červen, září).

Složení travní směsi kvetoucí louka:

Byliny 50%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 2%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 5%, Svízel bílý (Galium album) 10%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 10%, Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 3%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 1%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 2%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 7%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 3%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 2%, Tymián obecný (Thymus vulgaris) 5%

Jeteloviny 50%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 3%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 10%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 4%, Vičenec ligrus (Onobrychis vicifolia) 8%, Jetel nachový (Trifolium incarnatum) 10%, Vikev panonská (Vicia pannonica) 15%

Doporučený výsevek:  15-20 g/m2

 

NATURGARDEN rozkvetlá louka

Koupit v e-shopuNATURGARDEN - Rozkvetlá louka - obsahuje 40 rostlinných druhů a je vhodná ke zvýšení biodiverzity v rodinných zahradách. Směs byla na veletrhu FOR GARDEN 2013 oceněna cenou GRAND PRIX.

Složení travní směsi/kvetoucí louky:

Trávy 92%: Psineček veliký (Agrostis gigantea) 4%, Psineček obecný (Agrostis capillaris) 1%, Psárka luční (Alopecurus pratensis) 4%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 10%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 12%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 30%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 18%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 3%, Bojínek hlíznatý (Phleum bertolonii) 6%, Lipnice luční (Poa pratensis) 4%

Byliny 7,25%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,05%, Řebříček vonný (Agrimonia procera) 0,25%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 0,7%, Kmín kořenný (Carum carvi) 0,15%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,3%, Mrkev obecná pravá (Daucus carota) 0,1%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 0,5%, Svízel bílý (Galium album) 0,3%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,3%, Yzop lékařský (Hyssopus officinalis) 0,2%, Máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) 0,1%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,2%, Len setý (Linum usitatissimum) 0,2%, Sléz pyžmový (Malva moschata) 0,4%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,05%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,05%, Mochana přímá (Potentilla recta) 0,3%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 1,2%, Krvavec menší (Sanquisorba minor) 0,15%, Silenka dvoudomá (Silene dioica) 0,3%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 0,2%, Ostropestřec mariánský (Silybum marianum) 0,05%

Letničky 0,35%: Koukol polní (Agrostemma githago) 0,15%, Měsíček lékařský (Calendula officinalis) 0,15 %, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,05%

Jeteloviny 0,6%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,15%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 0,1%, Vičenec ligrus (Onobrychis vicifolia) 0,1%, Jetel nachový (Trifolium incarnatum) 0,1%, Vikev panonská (Vicia pannonica) 0,15%

Doporučený výsevek travní směsi: 5-8 g/m2

 

 

KLASIK travinobylinná louka klasická

Koupit v e-shopuKLASIK – travinobylinná louka klasická – obsahuje 35 rostlinných druhů. Klasická louka pro univerzální použití umožňuje zatravnit starý sad i vzdálenější zahradu. Tuto směs je možné použít i pro spásání a svým složením je vhodná i pro použití v krajině.

Trávy 90%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 3%, Psineček veliký (Agrostis gigantea) 2%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 1%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatior) 5%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 9%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 10%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra) 15%, Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 6%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 18%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 2%, Bojínek luční (Phleum pratense) 8%, Lipnice luční (Poa pratensis) 11%

Byliny 7,3%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,4%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,3%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 0,5%, Kmín kořenný (Carum carvi) 0,2%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,4%, Mrkev obecná (Daucus carota) 0,1%, Svízel bílý (Galium album) 0,3%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,4%, Máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) 0,1%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,1%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,6%, Sléz pižmový (Malva moschata) 0,4%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,2%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,4%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,2%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,8%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,5%

Jeteloviny 2,7%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 0,8%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 0,2%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 1%, Jetel luční (Trifolium pratense) 0,2%

Doporučený výsevek: 5-8 g/m2 

 

PAPRSEK travinobylinná směs do sucha

Koupit v e-shopuPAPRSEK – travinobylinná směs do sucha – obsahuje 40 rostlinných druhů. Luční směs do sucha je určena pro osluněná stanoviště na vysýchavých lokalitách. Barvy a vůně této luční směsi do sucha navozují harmonii, klid a vzpomínky na horký letní den.

Složení luční směsi do sucha:

Trávy 90%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 3%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 5%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) 3%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 5%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 12%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra) 20%, Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 7%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 15%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 2%, Lipnice luční (Poa pratensis) 15%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 3%

Byliny 8,7%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,4%, Koukol polní (Agrostemma githago) 0,3%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,2%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 0,7%, Šedivka šedivá (Berteroa incana) 0,2%, Kmín kořenný (Carum carvi) 0,2%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,4%, Mrkev obecná (Daucus carota) 0,2%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 0,5%, Hadinec obecný (Echium vulgare) 0,3%, Svízel bílý (Galium album) 0,4%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,6%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,1%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 0,7%, Smolnička obecná (Lychnis viscaria) 0,3%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,1%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,4%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,1%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,2%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 0,3%, Mochna přímá (Potentilla recta) 0,4%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,6%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,5%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 0,3%

Jeteloviny 1,3%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,3%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 0,3%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 0,4%, Jetel nachový (Trifolium incarnatum) 0,3%

Doporučený výsevek luční směsi do sucha: 5-8 g/m2

 

 
 

 

POTŮČEK travinobylinná směs do vlhka

Koupit v e-shopuPOTŮČEK – travinobylinná směs do vlhka – obsahuje 35 rostlinných druhů. Směs je určena na vlhčí nebo dočasně vlhčí, případně i zastíněná stanoviště. Rostlinné druhy se navzájem doplňují, takže i změna hydrologických podmínek lokality umožní zapojení porostu a zachování druhové pestrosti.

Trávy 90%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 3%, Psineček veliký (Agrostis gigantea) 5%, Psárka luční (Alopecurus pratensis) 7%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 4%, Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 1%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 8%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 12%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra) 18%, Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 10%, Medyněk vlnatý (Holcus lanatus) 2%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 2%, Bojínek luční (Phleum pratense) 3%, Lipnice hajní (Poa nemoralis) 5%, Lipnice bahenní (Poa palustris) 7%, Lipnice luční (Poa pratensis) 3%

Byliny 7,3%: Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 0,3%, Kmín kořenný (Carum carvi) 1%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,5%, Škarda dvouletá (Crepis biennis) 0,4%, Mrkev obecná (Daucus carota) 0,2%, Tužebník jilmový ( Filipendula ulmaria) 0,2%, Svízel bílý (Galium album) 0,6%, Kuklík městský (Geum urbanum) 0,3%, Chrastvec rolní (Knautia arvensis) 0,7%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 0,8%, Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 0,7%, Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 0,4%, Máta dlouholistá (Mentha longifolia) 0,2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,2%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,3%, Pryskyřník prudký (Ranunculus acris) 0,3%, Krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 0,2%

Jeteloviny 2,7%: Hrachor černý (Lathyrus pratensis) 0,5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 1,8%, Jetel luční (Trifolium pratense) 0,4%

Doporučený výsevek: 5-8 g/m2