Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Agrosil LR

Agrosil LR - hnojivo Compohnojiva compo

Koupit v e-shopuAgrosil LR 1+10+0 (+45 SiO2)
Půdní kondicionér určený ke zlepšení půdních podmínek při ozeleňování všech typů stanovišť je v zahraničí již přes 40 let let úspěšně využíván granulovaný půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů - Agrosil LR (mezi zahradníky v Německu je již řadu let známý i pod názvem Wurzel Turbo), který kromě 40 % silikátů obsahuje také 10 % P2O5 a díky této kombinaci látek prokazatelně podporuje růst kořenů do hloubky, zvyšuje prokořenění, zlepšuje drobtovitou strukturu půdy, zvyšuje sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a zdravotní stav rostlin. Běžně dosahovaná účinnost v půdě dosahuje 10 - 12 let.


Chemické složení půdního kondicionéru:
Silikáty, převážně zpětně rozpustné
Fosforečnany a sírany jako elektrolyt
Poměr obsažených živin 1+10+0+45 SiO2

Fyzikálně - technické údaje půdního kondicionéru:
Měrná hmotnost: cca 680 kg/m3
Vlastnosti částic: granule
Velikost částic: 0,2-4 mm
Barva: světle šedá

Balení půdního kondicionéru:
25 kg pytel plastový

Hmotnost palety:
40 pytlů = 1000 kg


Obr. 1: Aplikace půdního kondicionéru Agrosilu LR umožňuje kořenům využívat rostlinám přístupný fosfor i v hloubkách okolo 30 cm.

Fosfor, který obecně růst kořenů rostlin podporuje, není v půdě příliš pohyblivý a aplikací běžných hnojiv může být rostlinami využíván pouze v menších hloubkách. Silikátové koloidy napomáhají transportu fosforečnanů v půdě, brání vytváření jejich nerozpustných sloučenin a zajišťují jejich přístupnost pro rostliny. To je hlavní výhoda, kterou půdní kondicionér dodává.

Půdní kondicionér Agrosil LR je převážně vodorozpustný a vytváří ve všech půdách směs silikátových gelů a silikátových solů. Vysoce molekulární silikátové gely mají koloidní vlastnosti, pronikají jemnými póry, poutají vodu a živiny. Nízkomolekulární soly jsou v půdě dobře pohyblivé a stejnoměrně se rozdělují v půdním horizontu do hloubky až 30 cm. Spojují jemné částice půdy a vytvářejí stabilnější větší agregáty. Ionty těžkých kovů jsou převedeny na nerozpustné silikáty a dezaktivovány. Koloidy (obr. 2) na sebe vážou jílovité a humusové částečky půdy a tím pozitivně ovlivňují sorpční schopnost a vodní kapacitu půdy. Tímto širokým spektrem účinků vytváří Agrosil LR podmínky pro mohutnější a hlubší prokořenění rostlin, čímž dochází k rychlejší regeneraci zatěžovaných trávníků.

Obr. 2: Snímek z elektronového mikroskopu zobrazuje rozvinutý koloid půdního kondicionéru Agrosilu LR s velkými prostorami pórů a typickými silikátovými jehličkami.

Při zakládání trávníků, výsadbách dřevin apod. je výhodné půdní kondicionéry Agrosil LR přimíchat do vegetačního substrátu nebo zapravit do půdy a předejít tak problémům se špatným zakořeňováním, které se mohou při dalším ošetřování trávníků objevit. Agrosil LR není hydroabsorbent, nedochází u něj k výrazným objemovým změnám a může být proto aplikován také na zapojený neprospívající trávník, jehož celkovou vitalitu a zdravotní stav je třeba podpořit. Do hlubších horizontů půdní kondicionér Agrosil LR postupně sestupuje díky závlaze půdními póry. Aplikace je možná ručně, rozmetadlem pro průmyslová hnojiva, nebo v tekutém stavu hydroseederem společně s dalšími komponenty při hydroosevu.

Obr. 3: V půdním profilu přetrvává účinek silikátových koloidů i více než 10 let.

Použití půdních kondicionérů ovlivňuje svými mechanismy mikrobiální aktivitu a půdní život vůbec. V nádobových pokusech na Univerzitě v Paderbornu (obr. 4) bylo ve vegetačním substrátu s Agrosilem LR prokázáno statisticky velmi vysoce významně vyšší množství půdních bakterií a hub proti variantě bez Agrosilu LR.

Obr. 4: V nádobových pokusech byl kromě známého účinku na růst kořenů sledován také pozitivní vliv Agrosilu LR na různé parametry půdního života.

Podle Raspa (1981) zpřístupňuje půdní kondicionér Agrosil LR rezervoár půdních živin a tak je podstatně zvyšováno využití živin obsažených půdě a jejich příjem rostlinou (obr. 5). Příčinou zpřístupňování živin je silný kořenový růst a činnost koloidů. Existující zásobárna živin v půdě je mobilizována, její využití se zvyšuje a hnojení se stává efektivnější. Použití Agrosilu LR je důležité především při regeneračních opatřeních na zatěžovaných trávnících a dalších plochách, které jsou vystavovány častému stresu.

Obr. 5: Živiny obsažené v půdě jsou působením Agrosilu LR rostlinám přístupnější.

Odolnost a vitalita trávníků úzce souvisí s obsahem silikátů v listech travních rostlin, protože všechny druhy čeledi lipnicovitých, do kterých trávy botanicky patří , ukládají silikáty do buněčných stěn, které jsou tímto zesíleny a celková odolnost vůči houbovým chorobám a rezistence listů proti infekci je zvýšena (obr. 6).

Na problémová stanoviště je půdní kondicionér Agrosil LR používán pro jeho dlouhodobé působení v půdě a schopnost vytvářet ze sterilních a neplodných půd stanoviště vhodná pro vývoj rostlin. Úspěšné ozelenění těchto problémových a často také kontaminovaných stanovišť (obr. 7) je umožněno imobilizací těžkých kovů v půdě silikátovými gely a zvýšením tolerance rostlin k zasolení.

Obr. 6: Půdní kondicionéry Agrosil LR dodávají druhům čeledi lipnicovitých rozpustné, snadno dostupné silikáty, takže mohou být rostliny lépe chráněny proti houbové infekci.Obr. 7: Imobilizace těžkých kovů silikátovými gely v půdě nachází uplatnění také v zahradnictví.

Na intenzívně využívaných trávnících jako jsou jamkovitě golfových hřišť bývá půdní kondicionér Agrosil LR zapravován do substrátu ještě před založením trávníku, ale úspěšná je také jeho aplikace na povrch jamkovitě po aerifikaci společně s pískováním.

Základem zdravého a vitálního trávníku je především silný a mohutný kořenový systém, kterého můžeme dosáhnout především vytvořením nejlepších předpokladů pro jeho růst. Jednou z možností jak tohoto dosáhnout je používání půdních kondicionérů, které jsou pro podpoření růstu kořenů u trávníků určeny.

Obr. 8: Kořenový systém trávníku na golfovém jamkovišti 8 týdnu po založení se současným zapravením Agrosilu LR na golfovém hřišti v Bad Griesbach v Německu.Aplikační dávky půdního kondicionéru:

Oblast použití kg/100m2 Dávka hnojiv

g/m2 Termín aplikace
  Zakládání trávníků  
Vegetační vrstva dle DIN 18035 10-20   100-200 před výsevem
Ornice, humózní půda 7-15   70-150 před výsevem
Podloží 10-20   100-200 před výsevem
  Regenerace porostů  
Trávníky 7-15   70-150 březen-listopad
Dřeviny 7-15   70-150 březen - červenec
Zeleň podél komunikací 10-20   100-200 březen - červenec
  Výsadby dřevin a keřů  
Plošná aplikace 7-15   70-150 při výsadbě
Pruhová aplikace (šířka 1 m)     70-150 g/bm při výsadbě
  Hydroosev  
Ornice, humózní půda 7-15   70-150 současně s osivem a hnojivem v aplikované směsi
Podloží 10-20   100-200 současně s osivem a hnojivem v aplikované směsi
  Ochrana před houbovými chorobami  
Golfová jamkoviště, odpaliště 5-6   50-60 březen - listopad
Hřiště, fairway 4-5   40-50 březen - listopad


Oblast použití Dávka kg/m3, popř. g/l Aplikace
Trávníková vegetační vrstva dle DIN 18035
Výška 13 cm (10 cm po utužení) 0,75-1,5 přimíchat, zapravit
Výška 20 cm (15 cm po utužení) 0,50-1,0 přimíchat, zapravit
Dřeviny
Vegetační substrát 1-2 přimíchat, zapravit