Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Jetelotravní směsi

Doporučený výsevek jetelotravních směsí je 30 kg.ha-1

Druhově obohacená jetelotravní směs - ŽIVA 

Koupit tuto luční směs v e-shopu Druhově obohacená jetelotravní směs - ŽIVA - směs je složena z českých odrůd vhodných pro použití v krajině dle Standardu Agentury přírody a krajiny „Krajinné trávníky“.Použití druhově obohacené jetelotravní směsi je určeno pro případy zatravňování orné půdy a jejího převodu na trvalé travní porosty, ale i pro zlepšení druhově nevyhovujících trvalých travních porostů v oblastech, kde chybí regionální směsi osiv.

Složení jetelotravní směsi:

Trávy 95 %: Psárka luční (Alopecurus pratensis) 15%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) 1%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 12%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) 4%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 26%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 14%, Bojínek luční (Phleum pratense) 10%, , Lipnice luční (Poa angustifolia) 10%,Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 3%.

Jeteloviny 5 %: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 0,5%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 1%, Čičorka pestrá (Securigera varia) 1%,  Jetel luční (Trifolium pratense) 1,2%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 0,8%.

Doporučený výsevek: 30 kg.ha-1

UNI-J-90 Jetelotravní směs 

Koupit tuto jetelotravní směs v e-shopu Jetelotravní směs s vyšším podílem jetele lučního, na 2-3 užitkové roky, poskytuje 2-3 seče, vhodná na přímé zkrmování i sušení.

Složení jetelotravní směsi: Jetel luční 2n 30%, jetel luční 4n 22%, kostřava luční 10%, bojínek luční 8%, psineček veliký 7%, festulolium 'Bečva/perun' 13%, jílek mnohokvětý 10%

Doporučný výsevek: 30 kg.ha-1

UNI-J-91 Jetelotravní směs na 1 až 2 užitkové roky

Koupit tuto jetelotravní směs v e-shopu Jetelotravní směs vysoce produkční s využitím na 1 až 2 užitkové roky pro oblasti s vyšší vláhovou jistotou.

Složení jetelotravní směsi: Jetel luční 4n 80%, jílek mnohokvětý 20%

Doporučný výsevek: 30 kg.ha-1

UNI-J-92 Jetelotravní směs na 1 až 2 užitkové roky

Koupit tuto jetelotravní směs v e-shopu Jetelotravní směs vysoce produkční s vzužitím na 1 až 2 užitkové roky pro oblasti s vyšší vláhovou jistotou.

Složení jetelotravní směsi: Jetel luční 4n 70%, festulolium 'Felina/Hykor' 15%, festulolium 'Bečva/Perun' 15%

Doporučný výsevek: 30 kg.ha-1

UNI-J-93 Jetelotravní pastevní směs pro dojnice

Koupit tuto jetelotravní směs v e-shopu Jetelotravní pastevní směs pro dojnice je intenzivní na 3 až 4 užitkové roky, poskytuje chutnou a výživnou pastvu pro dojnice ve vlhčích podmínkách.

Složení jetelotravní směsi: Jetel luční 4n 11%, jetel plazivý 6%, festulolium 'Bečva/Perun' 30%, jílek vytrvalý 4n 26%, jílek vytrvalý 2n 27%

Doporučný výsevek: 30 kg.ha-1