Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Krajinné travní směsi

Travní směsi pro krajinné trávníky jsou vesměs druhově i odrůdově tak pestré, aby vytvářely porosty dostatečně plastické (schopné přizpůsobit se různým půdním či klimatickým podmínkám). 

Doporučený výsevek krajinných travních směsí je 25 - 30 g/m2.

VV-16/1 Parková travní směs do sucha

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Parková směs do sucha se zvýšeným podílem kostřavy drsnolisté je určena zejména pro trávníky pod stromy, u kterých se požaduje kromě odolnosti vůči suchu i tolerance k zastínění (travní směs do stínu). Významnou složku travní směsi parkové proto tvoří suchovzdorná kostřava drsnolistá. Velmi dobře se tato parková travní směs uplatní i na ostatních parkových plochách a na rekreačních trávnících.

Složení parkové travní směsi: Jílek vytrvalý 'Barlancia' 10%, jílek vytrvalý 'Altesse' 10%, jílek vytrvalý 'Barorlando' 15%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 15%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Viktorka' 5%, kostřava červená trsnatá 'Barchip' 10%, kostřava drsnolistá 'Shaun' 20%, lipnice luční 'Rubicon' 10%, lipnice luční 'Limousine' 5%

VV-17 Sadové mezipásy - travní směs

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Travní směs do sadových mezipásů vytváří poměrně hustý pevný a přitom málo vzrůstný drn, který velmi dobře snáší extenzivní ošetřování (mulčování). Na přání zákazníků je možné sestavit směs doplněnou o jetel plazivý.

Složení travní směsi pro sady: Kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 10%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Polka' 30%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Viktorka' 15%, kostřava červená trsnatá 'Musica' 20%, kostřava drsnolistá 'Shaun' 15%, lipnice luční 'Rubicon' 9%, psineček obecný 'Highland' 1%

VV-17/1 Krajinná travní směs s jetelem plazivým

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Travní směs málo vzrůstná suchovzdorná a vytrvalá s podílem jetelovin. Vychází z oblíbené směsi pro sadové mezipásy, od které se liší zastoupením jetele plazivého.

Složení krajinné travní směsi: Kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 15%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Polka' 22%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Viktorka' 15%, kostřava červená trsnatá 'Bargreen' 20%, kostřava drsnolistá 'Dorotka' 15%, lipnice luční 'Rubicon' 9%, psineček tenký 'Highland' 1%, jetel plazivý 'Jura' 3% 

UNI 14 Protierozní travní směs 

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Protierozní travní směs je určena pro rychlé ozelenění rekultivovaných ploch nebo pozemků určených pro dočasné zatravnění neudržovaných ploch. Kostřava rákosovitá podporuje suchovzdornost směsi, výsledkem je méně homogenní porost.

Složení protierozní travní směsi: Jílek vytrvalý 2n 30%, lipnice luční 10%, kostřava červená dlouze výběžkatá 15%, kostřava červená krátce výběžkatá 10%, jílek mnohokvětý 10% kostřava rákosovitá 25%

UNI 15 Technická travní směs

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Technická travní směs je určena hlavně na ozelenění ploch kolem silnic, dálnic a železničních tratí. Podíl kostřavy drsnolisté a kostřavy rákosovité zvyšuje suchovzdornost směsi. Dále je technická směs vhodná na zatravnění extenzivní plochy ohrožené suchem bez řádné systematické péče např. sídliště, skladovací areály, apod.

Složení technického travního osiva: Jílek vytrvalý 2n 30%, lipnice luční 5%, kostřava červená dlouze výběžkatá 20%, kostřava červená krátce výběžkatá 10%, kostřava červená trsnatá 15%, kostřava ovčí 5%, kostřava rákosovitá 15%

VV-18/2 Protierozní travní směs s jílkem mnohokvětým

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Protierozní směs slouží pro rychlé ozelenění rekultivovaných ploch a pozemků určených pro dočasné zatravnění (např. před zalesněním). Pro trvalé zatravnění je vhodné kombinovat protierozní a parkovou směs. Směs vytváří větší množství biomasy.

Složení protierozní travní směsi: Jílek vytrvalý 'Filip' 20%, jílek vytrvalý 'Jaspin 4n' 20%, jílek mnohokvětý italský 'Prolog' 15%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 20%, kostřava rákosovitá 'Baraline' 20%, lipnice luční 'Rubicon' 5%

UNI 9 Zahrada Univerzální parková travní směs

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Zahrada - Univerzální parková směs je určena širokému okruhu zákazníků, kteří si přejí bezproblémový trávník v rodinných zahradácha a na rozmanitých zahradních a parkových plochách. Odrůdová pestrost směsi zaručuje jejích výbornou přizpůsobivost různým půdním i klimatickým podmínkám. Se střední schopností snášet zátěž.

Složení parkové travní směsi: Jílek vytrvalý 2n 35%, lipnice luční 5%, kostřava červená dlouze výběžkatá 20%, kostřava červená krátce výběžkatá 15%, kostřava červená trsnatá 20%, poháňka hřebenatá 5%

UNI 11 Parková travní směs do polostínu 

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Parková směs do polostínu a do podrostu stromů v lesoparcích, zámeckých parcích a rodinných zahradách. Tato travní směs parková obsahuje travní druhy a odrůdy snášející částečné zastínění a tolerující nepříznivé působení kořenů stromů. Pro plné stínění plochy pozemku doporučujeme speciální travní směs do stínu.

Složení partkového travního osiva: Jílek vytrvalý 2n 20%, lipnice luční 10%, kostřava červená dlouze výběžkatá 20%, kostřava červená krátce výběžkatá 5%, kostřava červená trsnatá 5%, kostřava ovčí 20%, lipnice hajní 10%, poháňka hřebenatá 10%

VV-19/1 Komunikační travní směs

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Komunikační travní směs obsahuje kromě suchovzdorných travních druhů také omezený podíl jetele plazivého,umožňujících použít směs i pro ozelenění ploch s nekvalitní chudou půdou bez živin (tzv. hlušinou).

Složení travní směsi: Jílek vytrvalý 'Filip' 15%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 25%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Viktorka' 10%, kostřava červená trsnatá 'Barchip' 20%, kostřava drsnolistá 'Dorotka' 5%, kostřava rákosovitá 'Baraline' 15%, lipnice luční 'Rubicon' 5%, psineček obecný 'Highland' 3%, jetel plazivý 'Jura' 2%

 VV-19/2 Dálniční krajinná travní směs

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Dálniční travní směs má obdobné složení jako směsi RSM pro krajinné trávníky. Přídavek 5% diploidního jílku jednoletého urychlí vzcházení porostu a sníží nebezpečí půdní eroze po zásevu, později z porostu ustoupí.

Složení travní směsi: Jílek vytrvalý 'Filip' 15%, jílek jednoletý 'Hellen' 5%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 25%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Mirka' 15%, kostřava červená trsnatá 'Musica' 20%, kostřava drsnolistá 'Dorotka' 13%, lipnice luční 'Rubicon' 5%, psineček obecný 'Highland' 2%

VV-19/3 Komunikační travní směs s kostřavou rákosovitou

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Komunikační směs s kostřavou rákosovitou je určena pro ozeleňování ploch, na kterých nebylo možné vytvořit půdní podmínky vhodné pro běžný trávník – mají nekvalitní jílový či kamenitý substrát, velmi nízkou hladinu spodní vody atp. Směs vytváří vzrůstnější porost s hlubší texturou.

Složení travního osiva: Jílek vytrvalý 'Filip' 15%, jílek jednoletý 'Hellen' 10%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 10%, kostřava rákosovitá 'Baraline' 60%, lipnice luční 'Rubicon' 5%

VV-20 Parková travní směs 

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Parková travní směs patří mezi směsi pro zatěžované rekreační trávníky. Díky vysokému podílu jílku vytrvalého, se toto ravní osivo používá také na rychlé zatravnění ploch ohrožených erozí půdy či zaplevelením vytrvalými plevely. Travní směs parková slouží také k rekultivacím poškozených travních porostů a pro zakládání krajinných a parkových trávníků, u kterých se předpokládá rekreační využití (kopaliště travnaté cesty, parkoviště apod.)

Složení parkové travní směsi: Jílek vytrvalý 'Oase' 10%, jílek vytrvalý 'Altesse' 15%, jílek vytrvalý 'Barorlando' 10%, jílek vytrvalý 'Jozífek' 20%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 10%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Reggae' 10%, kostřava červená trsnatá 'SW Cygnus' 10%, kostřava drsnolistá 'Shaun' 5%, lipnice luční 'Rubicon' 10%