Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)

Stanoviště:
Vlhké, výživné půdy, louky, pastviny, okraje cest, příkopy, svahy, travnaté stráně, rumiště, řídké listnaté lesy. Je nenáročná na stanoviště, ale nedaří se jí v  zastíněných polohách.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd. Má velmi pomalý počáteční vývoj, od třetího užitkového roku je konkurenčně silná. V  travních porostech zaplňuje prázdná místa po odumření méně vytrvalých druhů a  snižuje tak mezerovitost a  nebezpečí zaplevelení. Nenahraditelná je na svažitých pastvinách, kde zabraňuje mechanickému poškozování a  následné degradaci porostů. Je nedílnou součástí většiny hřišťových a  rekreačních trávníků, kde výrazně zvyšuje jejich odolnost vůči mechanické zátěži. Je citlivá na listové rzi v  podzimním období, které snižují kvalitu píce a  vizuální aspekt trávníků. Snáší kosení až na výšku 1 cm. Při vyšší zátěži vyžaduje vyšší dávky živin dusíku, fosforu a  draslíku. Období sucha snáší s  částečným odumřením listů, při dostatku vláhy však rychle obrůstá.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh vytvářející dlouhé podzemní výběžky.
Výška rostliny: 30–120 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Okrouhlé nebo velmi slabě smáčknuté. Na bázi s  větším počtem odumřelých pochev.
List: Čepele listů zelené (v  různé intenzitě a  odstínech zbarvení), ploché, vzácněji některé svinuté, neojíněné, kápovitě zakončené se dvěma rýhami podél středního nervu. Čepel horního listu kratší než listová pochva. Jazýček krátký, límcovitý. Ouška nejsou vyvinuta. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Laty jehlancovité, bohaté; klásky zelené řidčeji nafialovělé.
Termín květu: V–VIII
Plod: Obilka je zašpičatělá, plucha na bázi dlouze chlupatá, stopečka dosahuje do 1 délky pluch.
Délka obilky: 2,3–3,2 mm
Šířka obilky: 0,6–1 mm
HTS 0,26–0,35 g
Počet obilek v  1 g = 3300–5000

 
pro zvětšení klikněte na náhled
 Mohlo by vás zajímat: travní osivo