Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer)

Stanoviště:
Světlé, nejčastěji jehličnaté lesy, paseky, vřesoviště. Dobře snáší polostín. Preferuje živinami chudé půdy.

Výskyt: Nížiny až subalpínský stupeň.

Význam a biologické vlastnosti:
Metlička křivolaká je indikátorem kyselých půd se zhoršeným rozkladem humusu. V  zastíněném podrostu acidofilních lesů tvoří často souvislé porosty sterilních trsů s  dlouhými listy, které přezimují částečně v  zeleném stavu a  umožňují tak zimní pastvu zvěře. Dominuje v  druhově chudých alpínských trávnících, osidluje paseky a  bývá součástí krátkostébelných druhově bohatších luk a  pastvin především ve vyšších polohách. Zlatožlutý zahradnický kultivar se pěstuje v  okrasných zahradách ve vřesovištích a  před skupinami stromů.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–70 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo na bázi zakřivené, pevné, tenké, hladké, lesklé, po odkvětu na slunném stanovišti načervenalé.
List: Čepele štětinovité, tuhé. Listové pochvy na hřbetní straně okrouhlé, směrem vzhůru drsné. Jazýček protáhlý, obvykle rozeklaný.

Generativní orgány:
Květenství: Lata velmi řídká, za květu otevřená, až 15 cm dlouhá a  10 cm široká, lesklá, na suchých místech červenofialová. Vřeteno i  větévky laty charakteristicky křivolaké.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka je podlouhlá, žlutohnědá, matná, s  mírně kolénkatou osinou delší než plucha, na bázi s  několika bílými chloupky.
Délka obilky: 2–3 mm
Šířka obilky: 0,5–0,7 mm
HTS 0,49 g
Počet obilek v1 g = 2041

 
pro zvětšení klikněte na náhled
 Mohlo by vás zajímat: travní osivo