Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.)

Stanoviště:
Vlhké a  výživné půdy. Lépe jí vyhovují těžší půdy, ale vyskytuje se také na rašelinných půdách.

Výskyt: Nížiny až hory, subalpínské pásmo.

Význam a biologické vlastnosti:
Psárka luční a jejich travní směsi jsou dominantní druh čerstvě vlhkých zaplavovaných aluviálních luk. Je ukazatelem vlhkosti a  výživnosti půdy. Při dostatku vláhy a  živin dokáže vytlačit ostatní druhy z porostu. Patří ke kulturním velmi výnosným travám vysoké výživné hodnoty. Je vhodná do směsí pro zakládání a  obnovu vlhčích luk. Travní osivo se obtížně vysévá. Je velmi raná, ještě i  v  době květu si zachovává poměrně dobrou kvalitu píce. V  zahradnictví se příležitostně uplatňuje barevný žlutozelený kultivar ve skupinách rostlin podobných stanovištních nároků.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, krátce výběžkatý druh.
Výška rostliny: 30–120 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo na bázi obloukovitě vystoupavé, hladké, snadno poléhavé.
List: Čepele lysé, slabě drsné. Listové pochvy otevřené, mírně nafouklé. Jazýček dlouhý, límečkovitý, okraj rovný nebo mírně pilovitý. Ouška nejsou vyvinuta. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Lichoklas, válcovitý, hustý, hebký.
Termín květu: V–VI
Plod: Plochá, podlouhle vejčitá, žlutavá obilka zůstává obalená osinatou pluchou i  plevami. Plevy jsou do středu srostlé, na kýlu hustě brvité. Osina přímá nebo mírně zahnutá.
Délka obilky: 5–6 mm
Šířka obilky: 2,0–2,5 mm
HTS 0,7–1 g
Počet obilek v  1 g = 1300

 
pro zvětšení klikněte na náhled
 Mohlo by vás zajímat: travní osivo