Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.)

Stanoviště:
Okraje lesů, polí, cest, příkopy, louky, rumiště. Nejvíce mu vyhovují vlhké lokality.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Psineček veliký patří do sortimentu starších pícních trav. V  produkčním zemědělství jsou jeho odrůdy využívány omezeně v  trvalých lučních porostech v  drsnějších podmínkách a  na vlhčích stanovištích. Je odolný vůči sešlapávání a  spásání a  dobře obrůstá. Kvalita píce je průměrná. Využívá se také do směsí pro extenzivní krajinné trávníky na vlhkých lokalitách.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh, vytvářející kratší podzemní výběžky.
Výška rostliny: 40–130 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Silné, přímé.
List: Vzpřímený, kopinatý, líc čepele rýhovaný. Jazýček je dlouhý, špičatý, roztřepený, ouška nejsou vyvinuta. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata široce trojúhelníkovitá nebo podlouhlá, obvykle širší než 5 cm, často hnědofialová, i  po odkvětu rozložená. Větévky v  dolní části laty v  hustých všestranných přeslenech; větévky laty i  stopky klásků hustě krátce štětinkaté.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Obilka velmi drobná, žlutá, lesklá. Pluchy jemně průsvitné, zakončené špičkou.
Délka obilky: 1–2 mm
Šířka obilky: 0,5 mm
HTS 0,1 g
Počet obilek v  1 g = 10  000

 
pro zvětšení klikněte na náhled
 Mohlo by vás zajímat: travní osivo