Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Jetelotravní směsi

Doporučený výsevek jetelotravních směsí je 30 kg.ha-1

Druhově obohacená jetelotravní směs - ŽIVA 

Koupit tuto luční směs v e-shopu Druhově obohacená jetelotravní směs - ŽIVA - směs je složena z českých odrůd vhodných pro použití v krajině dle Standardu Agentury přírody a krajiny „Krajinné trávníky“.Použití druhově obohacené jetelotravní směsi je určeno pro případy zatravňování orné půdy a jejího převodu na trvalé travní porosty, ale i pro zlepšení druhově nevyhovujících trvalých travních porostů v oblastech, kde chybí regionální směsi osiv.

Složení: Trávy 95 %: Psárka luční (Alopecurus pratensis) 15%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) 22%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) 4%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 35%, Bojínek luční (Phleum pratense) 12%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 7%                                                       

Jeteloviny 5 %: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 1,5%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 1%, Jetel luční (Trifolium pratense) 1,2%, Jetel plazivý (Trifolium repens)0,8% 

Doporučený výsevek: 30 kg.ha-1

UNI-J-90 Jetelotravní směs 

Koupit tuto jetelotravní směs v e-shopu Jetelotravní směs s vyšším podílem jetele lučního, na 2-3 užitkové roky, poskytuje 2-3 seče, vhodná na přímé zkrmování i sušení.

Složení: Jetel luční 2n (Trifolium pratense) 30%, Jetel luční 4n (Trifolium pratense) 22%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 10%, Bojínek luční (Phleum pratense) 8%, Psineček veliký (Agrostis gagantea) 7%, Festulolium (Festulolium)´Bečva´/´Perun´ 13%, Jílek mnohokvětý italský (Lolium multiflorum Lam. var. italicum)10%.

Doporučný výsevek: 30 kg.ha-1

UNI-J-91 Jetelotravní směs na 1 až 2 užitkové roky

Koupit tuto jetelotravní směs v e-shopu Jetelotravní směs vysoce produkční s využitím na 1 až 2 užitkové roky pro oblasti s vyšší vláhovou jistotou.

Složení: Jetel luční (Trifolium pratense) 4n 80%, Jílek mnohokvětý italský (Lolium multiflorum Lam. var. italicum) 20%. 

Doporučný výsevek: 30 kg.ha-1

UNI-J-92 Jetelotravní směs na 1 až 2 užitkové roky

Koupit tuto jetelotravní směs v e-shopu Jetelotravní směs vysoce produkční s vzužitím na 1 až 2 užitkové roky pro oblasti s vyšší vláhovou jistotou.

Složení: Jetel luční 4n (Trifolium pratense) 70%, Festulolium (Festulolium)´Felina´/´Hykor´ 15%, Festulolium (Festulolium)´Bečva´/´Perun´ 15%. 

Doporučný výsevek: 30 kg.ha-1

UNI-J-93 Jetelotravní pastevní směs pro dojnice

Koupit tuto jetelotravní směs v e-shopu Jetelotravní pastevní směs pro dojnice je intenzivní na 3 až 4 užitkové roky, poskytuje chutnou a výživnou pastvu pro dojnice ve vlhčích podmínkách.

Složení: Jetel luční 4n (Trifolium pratense) 11%, Jetel plazivý  (Trifolium repens) 6%, Festulolium (Festulolium)´Bečva´/´Perun´ 30%, Jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne) 26%, Jílek vytrvalý 2n (Lolium perenne) 27%. 

Doporučný výsevek: 30 kg.ha-1

UNI-J-95 Jetelotravní směs pro sušší podmínky

Koupit tuto jetelotravní směs v e-shopu Jetelotravní směs pro sušší podmínky s využitím na 3 až 4 užitkové roky pro sušší podmínky se zastoupením travních druhů dobře reagujících na nedostatek vláhy.

Složení: Jetel luční 4n (Trifolium pratense) 5%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 5%, Kostřava červená (Festuca rubra) 20%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 13%, Festulolium (Festulolium)´Felina´/´Hykor´ 15%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatior) 24%, Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea) 18%. 

Doporučný výsevek: 30 kg.ha-1