Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Okrasné travní směsi

Trávníky okrasného charakteru mají především pěkně esteticky působit a nepředpokládá se, že budou intenzivně sešlapávané. Osiva pro okrasné a rekreační trávníky musí být proto schopná vytvořit hustý drn nízkého vzrůstu, pěkně zbarvený po většinu vegetační sezóny. Vzhledem k požadavku na nízký vzrůst trávníku a jemný vzhled se do okrasných směsí většinou nezařazuje jílek vytrvalý, výjimkou jsou směsi s podílem vybraných tenkolistých odrůd jílku vytrvalého do 20%. Zkvalitnění směsí je dosaženo zařazením úzkolistých odrůd lipnice luční.

Doporučený výsevek okrasných travních směsí je 25 - 30 g/m2.

 VV-1 Okrasná univerzální travní směs

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Okrasné travní směsi - VV-1 - Univerzální travní směsOkrasná univerzální směs je druhově i odrůdově pestrá, plastická a proto schopná vytvářet pěkný trávník v nejrůznějších půdních i klimatických podmínkách. Přirozeným vývojem se v založeném porustu postupně prosadí odrůdy a druhy vhoné pro danou  lokalitu.Je určena pro zakládání běžných trávníků okrasného charakteru. 

Složení: Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 24% (´Barjessica´ 14%, ´Bossanova´10%), Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla)´Musette´ 20%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 20% (´Barchip´ 10%, ´Caracter´ 10%), Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) ´Spartan´ 15%, Lipnice luční (Poa pratensis) 20% (´Brooklawn´ 15%, ´Rubicon´ 5%), Psineček obecný (Agrostis capillaris)´Barking´1%

VV-2 Luxusní okrasná travní směs

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Luxusní okrasná Okrasné travní směsi - VV-2 - Luxusní travní směssměs je sestavena ze špičkových odrůd světového i domácího sortimentu. Neobsahuje psineček obecný a díky tomu je možné v případě potřeby zvýšit výšku kosení porostu, aniž by hrozilo nebezpečí tzv. plstnatění trávníku. Při náležitém ošetřování je trávník celoročně pěkně zelený.

Složení: Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) ´Barjessica´ 10%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla)  25% (´Musette´ 15%, ´Barcrown´ 10%), Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 30% (´Barlineus´ 10%, ´Barchip´ 10%, ´Musica´10%), Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) ´Beacon´ 15%, Lipnice luční (Poa pratensis) 20% (´Barimpala´ 10%, ´Barhelene´ 10%)

 

UNI 1 Britan Luxusní parková travní směs 

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Britan Luxusní parková Parková travní směs - Britan UNI 1směs je sestavena z úzkolistých, málo vzrůstných špičkových trávníkových odrůd světového sortimentu. Vytváří hustý jemný trávník sytě zelené barvy a s malou tvorbou hmoty. Je určena pro zakládání luxusních okrasných málo sešlapávaných trávníků. Podmínkou perfektního vzhledu je intenzivní ošetřování.

Složení: Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 15%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 20%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 20%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 15%, Lipnice luční (Poa pratensis) 25%, Psineček obecný (Agrostis capillaris) 5%

 

UNI 2 Unipo Okrasná pobytová travní směs 

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Unipo Okrasná pobytová směs Okrasná travní směs pobytová - UNI 2 Unipoje odrůdově velmi pestrá a pro svoji výbornou přizpůsobivost se hodí k zakládání trávníků v rozmanitých klimatických i půdních podmínkách. Díky svému složení vytváří porosty nejen vzhledově pěkné, ale také odolné vůči sešlapávání. Je vhodná pro zakládání rekreačních, parkových a zahradních trávníků.

Složení: Jílek vytrvalý 2n (Lolium perenne) 20%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 10%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 15%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 15 %, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 10%, Lipnice luční (Poa pratensis) 20%, Psineček obecný (Agrostis capillaris) 5%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 5%

 

UNI 8 Okrasná travní směs do sucha

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Okrasná směs do sucha Okrasná travní směs do sucha - UNI 8obsahuje zvýšený podíl suchovzdorné kostřavy drsnolisté, což ji předurčuje k využití na pozemky s nedostatečnou závlahou.

Složení: Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 20%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 15%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 10%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 40%, Lipnice luční (Poa pratensis) 15%

VV-3/1 Okrasná travní směs do sucha

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Okrasná směs do suchých podmínek Okrasná travní směs do suchých podmínek - VV-3/1má výrazně zvýšený podíl velmi suchovzdorné kostřavy drsnolisté, což umožňuje založit kvalitní okrasný trávník i na pozemcích s nedostatečnou závlahou. Je málo vzrůstná a vytváří méně hmoty.

Složení: Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra)´Barjessica´ 20%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) ´Barcrown´ 10%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata)´Musica´ 15%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 40% (´Mentor´ 25%, ´Hardtop´ 15%), Lipnice luční (Poa pratensis) 15% (´Brooklawn´ 10%, ´Barhelene´ 5%)

 

VV-3/2 Okrasná travní směs do sucha bez lipnice

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Okrasná směs do suchých podmínek bez lipnice luční Okrasná travní směs do sucha - VV-3/2vytváří tmavý, mimořádně jemný a homogenní porost. Složení směsi pouze z tenkolistých kostřav červených a kostřavy drsnolisté umožňuje aplikovat na porost selektivní graminicidy proti trávovitým plevelům a získat tak dokonale čistý okrasný trávník.

Složení: Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) ´Barjessica´ 20%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla)´Musette´ 15%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 25% (´Barchip´ 10%, ´Musica´ 15%), Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 40% (´Mentor´ 25%, ´Hardtop´ 15%)

 

VV-3/3 Okrasná travní směs s jílkem vytrvalým

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Okrasná směs s jílkem vytrvalým Okrasná travní směs do suchých podmínek - VV-3/3 - s jílkem vytrvalýmobsahuje špičkové jemné odrůdy jílku vytrvalého, které v kombinaci s kostřavami červenými vytváří hustý a jemný trávník. Jílek vytrvalý urychluje zapojení trávníku po zásevu, později z porostu částečně ustupuje, zejména při extenzivním ošetřování a malém sešlapávání. Směs je obdobou německé směsi dle RSM 1.1. varianta 1.

Složení: Jílek vytrvalý 20% (´Barsignum´ 10%, ´Barorlando´ 10%), Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 30%  (´Barjessica´ 15%, ´Bossanova´ 15%), Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 25% (´Barcrown´ 10%,´Musette´ 15%), Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 25% (´Barchip´ 10%, ´Musica´ 15%)