X

Poptávkový formulář

Směsi pro zelené střechy

Složení směsí pro zelené střechy je závislé především na mocnosti střešního substrátu, sklonu střechy a její expozici a plánovaném využití. Intenzita využívání a estetické nároky se odvíjí od možnosti automatické závlahy, dostupnosti pro pravidelnou údržbu a výskytu tzv. „pohledových“ ploch. Velice extrémní podmínky pro vegetaci vyplývají z vysychání slabé vrstvy substrátu v létě a z jeho promrzání v zimě.

Katalog sortimentu osiv 2021

Ceník osiv 2021

 

Produkty v kategorii

Směsi pro zelené střechy PANONIE - Druhově pestrá směs do sucha
PANONIE - druhově pestrá směs do sucha – obsahuje 40 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je sestavena na základě výzkumu s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech. 
Směsi pro zelené střechy SLUNOVRAT - Květnatá louka do sucha pro náročné
SLUNOVRAT – květnatá louka do sucha pro náročné - obsahuje 52 rostlinných druhů. Hvozdíky, len, devaterník, třezalka a rozrazil ve směsi s nízkými kostřavami, smělkem a tomkou nabízí úchvatnou podívanou, jak v rodinné zahradě, tak i v krajině. 
Směsi pro zelené střechy VV-3/2 Okrasná travní směs do sucha bez lipnice
Okrasná směs do suchých podmínek bez lipnice luční vytváří tmavý, mimořádně jemný a homogenní porost. 

Složení směsí pro zelené střechy je závislé především na mocnosti střešního substrátu, sklonu střechy a její expozici a plánovaném využití. Intenzita využívání a estetické nároky se odvíjí od možnosti automatické závlahy, dostupnosti pro pravidelnou údržbu a výskytu tzv. „pohledových“ ploch. Velice extrémní podmínky pro vegetaci vyplývají z vysychání slabé vrstvy substrátu v létě a z jeho promrzání v zimě. Těmto podmínkám odpovídá i výběr vhodných druhů, složení směsí a stanovení výsevku, který se pohybuje od 3 do 30 g.m-2. Na extenzívních střechách s vyšším sklonem se úspešně využívají směsi z více druhů a forem kostřav, v jejichž porostu se postupně prosazují i dvouděložné druhy z okolí.

Na zelených střechách v CHKO, zejména na objektech zapuštěných do terénu, mohou být kladeny požadavky na co možné nejbližší napodobení okolního biotopu. Příkladem může být návrh stepního společenstva na zelenou střechu zapuštěného objektu pod Pavlovskými vrchy, kde je úspěšnost realizace podmíněna kombinací výsevu konkrétní směsi a výsadbou rostlinných druhů, které nejsou v osivu běžně dostupné (Stipa, Carex humilis, Pulsatilla, Adonis)). Kombinace výsevu a výsadby se používá u výsevu druhově pestrých směsí na zelené střechy následným rozprostřením oddenků tučnolistých rostlin (Sedum).   

Aktuality Agrostis

Aktuality

Směs KARNEVAL na Olšanském náměstí v Praze
Na Olšanském náměstí v Praze právě kvete pestrobarevná směs KARNEVAL.
Jak vznikalo nové logo Agrostis Trávníky, s.r.o.
Jak vznikalo naše nové logo a co symbolizuje?
Jsme členy: