X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

Směsi pro zelené střechy

Složení směsí pro zelené střechy je závislé především na mocnosti střešního substrátu, sklonu střechy a její expozici a plánovaném využití. Intenzita využívání a estetické nároky se odvíjí od možnosti automatické závlahy, dostupnosti pro pravidelnou údržbu a výskytu tzv. „pohledových“ ploch. Velice extrémní podmínky pro vegetaci vyplývají z vysychání slabé vrstvy substrátu v létě a z jeho promrzání v zimě.

Katalog sortimentu osiv

Ceník osiv 2022

Produkty v kategorii

PANONIE - Druhově pestrá směs do sucha - Směsi pro květnaté louky
PANONIE - druhově pestrá směs do sucha – obsahuje 29 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je sestavena na základě výzkumu s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech. 
SLUNOVRAT - Květnatá louka do sucha pro náročné - Směsi pro květnaté louky
SLUNOVRAT – květnatá louka do sucha pro náročné - obsahuje 52 rostlinných druhů. Hvozdíky, len, devaterník, třezalka a rozrazil ve směsi s nízkými kostřavami, smělkem a tomkou nabízí úchvatnou podívanou, jak v rodinné zahradě, tak i v krajině. 
VV-3/2 Okrasná travní směs do sucha bez lipnice - Okrasné travní směsi
Okrasná směs do suchých podmínek bez lipnice luční vytváří tmavý, mimořádně jemný a homogenní porost. 

Složení směsí pro zelené střechy je závislé především na mocnosti střešního substrátu, sklonu střechy a její expozici a plánovaném využití. Intenzita využívání a estetické nároky se odvíjí od možnosti automatické závlahy, dostupnosti pro pravidelnou údržbu a výskytu tzv. „pohledových“ ploch. Velice extrémní podmínky pro vegetaci vyplývají z vysychání slabé vrstvy substrátu v létě a z jeho promrzání v zimě. Těmto podmínkám odpovídá i výběr vhodných druhů, složení směsí a stanovení výsevku, který se pohybuje od 3 do 30 g.m-2. Na extenzívních střechách s vyšším sklonem se úspešně využívají směsi z více druhů a forem kostřav, v jejichž porostu se postupně prosazují i dvouděložné druhy z okolí.

Na zelených střechách v CHKO, zejména na objektech zapuštěných do terénu, mohou být kladeny požadavky na co možné nejbližší napodobení okolního biotopu. Příkladem může být návrh stepního společenstva na zelenou střechu zapuštěného objektu pod Pavlovskými vrchy, kde je úspěšnost realizace podmíněna kombinací výsevu konkrétní směsi a výsadbou rostlinných druhů, které nejsou v osivu běžně dostupné (Stipa, Carex humilis, Pulsatilla, Adonis)). Kombinace výsevu a výsadby se používá u výsevu druhově pestrých směsí na zelené střechy následným rozprostřením oddenků tučnolistých rostlin (Sedum).   

Aktuality Agrostis

Aktuality

Pozvánka na seminář
Přijměte pozvání na odborný seminář s exkurzí, který se orientuje mimo jiné na ochranu přírodního dědictví a biodiverzitu.
Podpořili jsme soutěž Lipová ratolest
Tak jako v předešlých letech jsme sponzorsky podpořili tradiční soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest.
Jsme členy: