Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Vytrvalé směsi s podílem letniček

 

KRASOHLED květnatá louka s letničkami

Koupit v e-shopuKRASOHLED – květnatá louka s letničkami - obsahuje 91 rostlinných druhů. Barevnost porostu je již v roce výsevu zajištěna zastoupením atraktivních šlechtěných letniček. Směs je vhodná především do lemů rodinných zahrad, v kterých kromě estetického působení nabízí zvýšený výskyt „jedlých druhů“.

Složení:

Trávy 70%: Psineček veliký (Agrostis gigantea) 1%, Psineček obecný (Agrostis capillaris) 2%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 1%, Sveřep sitecký (Bromus sitchensis) 3%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 3%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 5%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 8%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 10%, Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 8%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 10%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 1%, Lipnice luční (Poa pratensis) 13%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 5%

Byliny 20%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,9%, Řepík vonný (Agrimonia procera) 0,05%, Koukol polní (Agrostemma githago) 2%, Řebříček obecný (Achillea milllefolium) 0,3%, Topolovka růžová(Alcea rosea) 0,4%, Pilát lékařský (Anchusa officinalis) 0,05%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 0,5%, Kmín kořenný (Carum carvi) 1,1%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,5%, Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) 0,3%, Čekanka obecná (Cichorium intybus) 0,6%, Koriandr setý (Coriandrum sativum) 0,2%, Škarda dvouletá (Crepis biennis) 0,3%, Mrkev obecná (Daucus carota) 0,7%, Hadinec obecný (Echium vulgare) 0,5%, Tužebník obecný (Filipendula vulgaris) 0,3%, Svízel bílý (Galium album) 0,5%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,3%, Kuklík městský (Geum urbanum) 0,8%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,4%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 0,6%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,2%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,9%, Len olejní (Linum usitatissimum) 0,3%, Kohoutek věncový (Lychnis coronaria) 0,4%, Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 0,5%, Smolnička obecná (Lychnis viscaria) 0,5%, Sléz pižmový (Malva moschata) 0,1%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,2%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,6%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,1%, Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacefolia) 0,1%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,2%, Řimbaba obecná (Pyrethrum parthenium) 0,2%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,6%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 0,8%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,5%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 0,4%, Čistec německý (Stachys germanica) 0,3%, Vratič obecný (Tanacetum vulgare) 0,3%, Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) 0,3%, Divizna černá (Verbascum nigrum) 0,2%

Letničky 8%: Hledík větší(Antirrhinum majus) 0,6%, Měsíček lékařský (Calendula officinalis) 0,7%, Nevadlec hřebenitý (Celosia argentea cristata) 0,2%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 1,2%, Lokanka lepá(Clarkia elegans) 0,4%, Krásenka sírožlutá (Cosmos sulphurues) 0,3%, Krásenka zpeřená (Cosmos bipinnatus) 0,5%, Sluncovka kalifornská (Eschscholzia californica) 0,3%, Šáter ozdobný (Gypsophila elegans) 0,5%, Iberka okoličnatá (Iberis umbelata) 0,3%, Černucha damašská (Nigella damascena) 0,3%, Mák setý (Papaver somniferum) 0,2%, Šalvěj šarlatová (Salvia coccinea) 0,2%, Šalvěj zahradní (Salvia horminum) 0,3%, Aksamitník rozkladitý (Tagetes patula) 0,2%, Aksamitník jednolistý (Tagetes tenuifolia) 0,4%, Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus) 0,3%, Ostálka lepá (Zinnia elegans) 0,8%, Ostálka haageová (Zinnia haageana) 0,3%

Jeteloviny 2%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,3%, Jestřabina lékařská (Galega officinalis) 0,2%, Štírovník růžkatý(Lotus corniculatus) 0,4%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 0,1%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 0,5%, Jetel nachový (Trifolium incarnatum) 0,5%

Doporučený výsevek: 4-6 g/m2

 

RONDEL směs pro doprovodné pásy komunikací

Koupit v e-shopuRONDEL – směs pro doprovodné pásy komunikací – obsahuje 48 rostlinných druhů. Barevně velmi působivá směs s vyšším podílem letniček je určena do intravilánu obcí. Použití této směsi je možné v těsné blízkosti zatěžovaných míst, jako jsou chodníky, lavičky, dětská hřiště, stezky pro cyklisty, kruhové objezdy, ostrůvky zeleně zasazené uvnitř komunikací, apod. 

Složení:

Trávy 20%: Psineček obecný (Agrostis capillaris 'Vítek') 1%, Sveřep horský (Bromus montanum 'Tacit') 3%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Levočská') 3%, Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla 'Viktorka') 2%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 8%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Slezanka') 3%,

Byliny 50%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria)1,5%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 3%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 5%, Šedivka šedivá (Berteroa incana) 1,5%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 2%, Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) 1%, Čekanka obecná (Cichorium intybus) 3%, Mrkev obecná pravá (Daucus carota) 1%, Hadinec obecný (Echium vulgare) 2%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 1,4%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 4%, Sléz velkokvětý (Malva alcea) 2%, Sléz lesní (Malva sylvestris) 2,5%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,3%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 1,5%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,5%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 3%, Mochna přímá (Potentilla recta) 4%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,8%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 2,2%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 1,5%, Silenka dvoudomá (Silene dioica) 3%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 2%, Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) 1,3%,

Letničky 30%: Koukol polní (Agrostemma githago 'Milas') 2%, Řebříček tužebníkovitý (Achillea filipendulina 'Cloth of gold') 1,2%, Měsíček lékařský (Calendula officinalis ´Pacific Beauty směs') 0,5%, Měsíček lékařský (Calendula officinalis 'Plamen') 4,3%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus 'Ball mix') 1%, Ostrožka stračka (Consolida regalis 'Plnokvětá směs') 1%, Krásnoočko různolisté (Coreopsis basalis 'Golden Crown') 3,6%, Kosmídium (Cosmidium burridgeanum 'Brunette') 2%, Dvoutvárka chobotnatá (Dimorphoteca aurantica 'Mixture') 3,2%, Sluncovka kalifornská (Eschscholzia californica 'Carmine King') 2,4%, Sluncovka kalifornská (Eschscholzia californica 'Směs') 0,8%, Zářivka velkokvětá (Godetia grandiflora 'Monarch směs') 1,5%, Len vytrvalý (Linum perenne 'Blue') 2%, Len vytrvalý (Linum perenne 'Azur Sea') 1%, Tabák křídlatý (Nicotiana alata 'Sensation mix') 1,5%, Mák setý (Papaver somniferum 'Paeoniflorum') 1%, Šalvěj zahradní (Salvia horminum 'Tricolor mix') 1%, Hlaváč hvězdicovitý (Scabiosa stellata 'Sternkugel') 1%

Doporučený výsevek: 3-4 g/m2

 

 

BAROKO historická směs do sadů

Koupit v e-shopuBAROKO - historická směs do sadů – obsahuje 61 rostlinných druhů. Atraktivní směs povyšuje běžné plochy a záhony parků a sadů na exkluzivní záležitost. Rostlinné druhy jsou vybrány s ohledem na kulturní a historické tradice prostředí, do kterých je směs určena. 

Složení:

Trávy 20%: Psineček obecný (Agrostis capillaris 'Vítek') 0,5%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus 'Rožnovská') 2%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 'Zulu') 2%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Táborská') 6%, Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla 'Viktorka') 2%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 3%, Lipnice hajní (Poa nemoralis 'Dekora') 0,5%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Slezanka') 3%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens 'Horal') 1%

Byliny 50%: Řepík vonný (Agrimonia procera) 1,8%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,5%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 3,5%, Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) 1,1%, Orlíček planý (Aquilegia vulgaris) 0,5%, Zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) 0,7%, Zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) 1,5%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,8%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 3%, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 1,5%, Svízel bílý (Galium album) 1,4%, Devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) 0,7%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 2,3%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 5%, Len rakouský (Linum austriacum) 0,7%, Len vytrvalý (Linum perenne) 1,2%, Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 2%, Smolnička obecná (Lychnis viscaria) 1,8%, Sléz pižmový (Malva moschata) 0,2%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,2%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,3%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 1,7%, Mochna přímá (Potentilla recta) 2,7%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,8%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 5%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 3,2%, Silenka dvoudomá (Silene dioica) 1,8    %, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 2,1%

Letničky 30%: Laskavec ocasatý (Amaranthus caudatus 'Atropurpureus') 2%, Hledík větší (Antirrhinum majus 'Majestic') 0,1%, Hledík větší (Antirrhinum majus 'Maximus') 0,8%, Měsíček lékařský (Calendula officinalis 'Plamen') 1,5%, Astra čínská (Callistephus chinensis 'Pompon white and yellow') 2%, Astra čínská (Callistephus chinensis 'Pompon red and white') 0,4%, Nevadlec klasnatý (Celosia argentea cristata) 2,2%, Ostrožka stračka (Consolida regalis 'Plnokvětá směs') 1,4%, Krásnoočko různolisté (Coreopsis basalis 'Golden Crown') 2,3%, Stračka (Delphinium cultorum 'Pacific směs') 0,8%, Dvoutvárka chobotnatá (Dimorphoteca aurantica 'Mixture') 1,2%, Gazánie zařivá (Gazania splendens 'Mix barev') 0,2%, Kopretina kýlnatá (Chrysanthemum carinatum 'Polárka') 3,2%, Kopretina kalužní (Chrysanthemum paludosum 'Sněhurka')1,9%,      Iberka okoličnatá (Iberis umbelata 'Fairy mix') 2,3%, Mák setý (Papaver somniferum 'Paeoniflorum') 0,5%, Šalvěj zahradní (Salvia horminum 'Tricolor mix') 2,6%, Vitálka poléhavá (Sanvitalia procumbens 'Žlutá') 1,1%, Hlaváč černopurpurový (Scabiosa atropurpurea 'Double mix') 0,9%, Aksamitník vzpřímený (Tagetes erecta ´Cupidon´) 0,8%, Aksamitník rozkladitý(Tagetes patula 'Petit směs') 0,6%, Aksamitník jemnolistý (Tagetes tenuifolia 'Červený') 1%, Aksamitník jemnolistý (Tagetes tenuifolia 'Drobnokvětý žlutý') 2%

Doporučený výsevek: 3-4 g/m2


 

 

KARNEVAL barevná směs do sucha

Koupit v e-shopuKARNEVAL - barevná směs do sucha – obsahuje 95 rostlinných druhů. Doslova hrou barev lze nazvat efektní kompozici jednoletých druhů na záhonech v roce výsevu. Radost a energie vyzařuje na všechny strany a nabízí využití v rodinných zahradách i v obcích na suchých místech. 

Složení:

Trávy 20%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 1%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 0,5%, Kostřava načernalá (Festuca nigrescens) 3%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 1%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 3%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 2%, Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 3%,  Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 3%, Smělěk štíhlý (Koeleria macrantha) 0,9%, Smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) 0,8%, Lipnice úzkolistá (Poa angustifolia) 1%, Lipnice luční (Poa pratensis) 0,8%

Byliny 50%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,5%, Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 2,3%, Řepík vonný (Agrimonia procera) 2,3%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 1,3%, Šedivka šedivá (Berteroa incana) 0,4%, Zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) 0,1%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,5%, Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria) 1,6%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 2,2%, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 1,6%, Tužebník obecný (Filipendula vulgaris) 0,5%, Svízel bílý (Galium album) 0,4%, Svízel Wirtgenův (Galium Wirtgenii) 0,5%, Devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) 2%, Třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum) 0,7%, Yzop lékařský (Hyssopus officinalis) 0,8%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 1,5%, Máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) 0,5%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 0,6%, Len rakouský (Linum austriacum) 2,2%, Len vytrvalý (Linum perenne) 0,4%, Kohoutek věncový (Lychnis coronaria) 1,2%, Smolnička obecná (Lychnis viscaria) 1,1%, Jablečník obecný (Marrubium vulgare) 1,6%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,1%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,6%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,3%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 2%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 3,5%, Mochna přímá (Potentilla recta) 3,2%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 1,8%, Šalvěj přelenitá (Salvia verticillata) 1,8%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 1%, Hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca) 0,8%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 1,6%, Silenka nící (Silene nutans) 1%, Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 2%, Tymián obecný (Thymus vulgaris) 1,6%, Rozrazil ožankový (Veronica teucrium) 1,7%

Letničky 30%: Řebříček tužebníkovitý (Achillea filipendula) 0,3%, Koukol polní (Agrostemma githago) 0,8%, Měsíček lékařský (Calendula officinalis) 1,4%, Astra čínská (Callistephus chinensis) 0,7%, Nevadlec hřebenitý (Celosia argentea cristata) 1,2%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 1,1%, Kopretina kýlnatá (Chrysanthemum carinatus) 0,2%, Kopretina osenní (Chrysanthemum segetum) 0,9%, Lokanka lepá (Clarkia elegans) 1%, Krásnoočko různolisté (Coreopsis basalis) 1,3%, Krásnoočko barevné (Coreopsis tinctoria) 1,2%, Hvozdík čínský (Dianthus chinensis) 0,3%, Dvoutvárka oranžová (Dimorphoteca aurantica) 1,4%, Sluncovka kalifornská (Eschscholtzia californica) 1,5%, Zářivka velkokvětá (Godetia grandiflora) 0,8%, Šáter ozdobný (Gypsophila elegans) 0,4%, Šáter latnatý (Gypsophila paniculata) 0,5%, Iberka okoličnatá (Iberis umbelata) 2,3%, Len velkokvětý (Linum grandiflorum) 1,8%, Len vytrvalý (Linum perenne) 0,5%, Nocenka jalapová (Mirabilis jalapa) 0,8%, Tabák křídlatý (Nicotiana alata) 1,7%, Třapatka srstnatá (Rudbeckia hirta) 0,3%, Jazylka chobotnatá (Salpiglossis sinuata) 1%, Šalvěj šarlatová (Salvia coccinea) 0,3%, Šalvěj zahradní (Salvia horminum) 1,2%, Šalvěj zářivá (Salvia splendens) 0,8%, Hlaváč černopurpurový (Scabiosa atropurpurea) 0,9%, Hlaváč hvězdicovitý (Scabiosa stellata) 0,2%, Aksamitník rozkladitý (Tagetes patula) 0,3%, Aksamitník jemnolistý (Tagetes tenuifolia) 0,7%, Ostálka lepá (Zinnia elegans) 2,2% 

Doporučený výsevek: 3-4 g/m2


  

FLAMENGO barevná směs do vlhka

Koupit v e-shopuFLAMENGO - barevná směs do vlhka – obsahuje 47 rostlinných druhů. Podobně jako směs Karneval předvádí Flamengo v roce výsevu doslova taneční představení barevných kontrastů plné vizuálních efektů s pozitivním působením na kolemjdoucí. Směs je určena pro vlhčí stanoviště v rodinných zahradách a parcích. 

Složení:

Trávy 20%: Psineček obecný (Agrostis capillaris 'Vítek') 1%, Psineček veliký (Agrostis gigantea 'Vaclav') 0,5%, Psárka luční (Alopecurus pratensis 'Zuberská') 1%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus 'Rožnovská') 4%, Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 2%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Levočská') 2%, Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla 'Viktorka') 1,5%, Medyněk vlnatý (Holcus lanatus) 2%,      Jílek vytrvalý (Lolium perenne 'Jozífek') 1%, Lipnice hajní (Poa nemoralis 'Dekora') 2%, Lipnice bahenní (Poa palustris 'Rožnovská') 3%

Byliny 50%: Řebříček bertrám (Achillea ptarmica) 3%, Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 3,5%, Rdesno hadí kořen (Bistorta major) 0,4%, Zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) 3%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 2%, Škarda dvouletá (Crepis biennis) 2%, Svízel bílý (Galium album) 1,2%, Kuklík městský (Geum urbanum) 1,5%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 3,2%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 4%, Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 6%, Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 4,3%, Máta dlouholistá (Mentha longifolia) 2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,5%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 1%, Pryskyřník prudký (Ranunculus acris) 3%, Krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 2,2%, Mydlice lékařská (Saponaria officinalis) 3%, Rozrazil dlouholistý (Veronica longifolia) 4,2%

Letničky 30%: Hledík větší (Antirrhinum majus 'Maximum') 1,2%, Hledík větší (Antirrhinum majus 'Mix') 0,8%, Lokanka lepá (Clarkia elegans 'Směs') 2,5%, Krásnoočko barevné (Coreopsis tinctoria 'Radiata Mixed') 2%, Kosmídium (Cosmidium burridgeanum 'Brunette') 1,5%, Krásenka sírožlutá (Cosmos sulphureus 'Polidor mix') 1,5%, Krásenka zpeřená (Cosmos bipinnatus 'Vega ranná') 1,5%, Jiřinka proměnlivá (Dahlia pinnata 'Figaro') 1%, Šáter ozdobný (Gypsophilla elegans 'Coven Garden Market') 2%, Iberka okoličnatá (Iberis umbelata ‘Fairy mix‘) 2,5%, Len vytrvalý (Linum perenne 'Blue') 2%, Nocenka tlapovitá (Mirabilis jalapa 'Směs barev') 2%, Tabák křídlatý (Nicotiana alata 'Sensation mix') 2%, Černucha damašská (Nigella damascena 'Persian Jewels') 2,5%, Jazylka chobotnatá (Salpiglossis sinuata 'Bolero Mix') 0,5%, Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus 'Tom Pouce směs') 2%, Ostálka lepá (Zinnia elegans 'Double Liliput') 2,5%

Doporučený výsevek: 3-4 g/m