Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Vytrvalé směsi s podílem letniček

 

KRASOHLED květnatá louka s letničkami

Koupit v e-shopuKRASOHLED – květnatá louka s letničkami - obsahuje 91 rostlinných druhů. Barevnost porostu je již v roce výsevu zajištěna zastoupením atraktivních šlechtěných letniček. Směs je vhodná především do lemů rodinných zahrad, v kterých kromě estetického působení nabízí zvýšený výskyt „jedlých druhů“.

Složení:

Trávy 70%: Psineček veliký (Agrostis gigantea) 1%, Psineček obecný (Agrostis capillaris) 2%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 1%, Sveřep sitecký (Bromus sitchensis) 3%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 3%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 5%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 8%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 10%, Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 8%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 10%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 1%, Lipnice luční (Poa pratensis) 13%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 5%

Byliny 20%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,9%, Řepík vonný (Agrimonia procera) 0,05%, Koukol polní (Agrostemma githago) 2%, Řebříček obecný (Achillea milllefolium) 0,3%, Topolovka růžová(Alcea rosea) 0,4%, Pilát lékařský (Anchusa officinalis) 0,05%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 0,5%, Kmín kořenný (Carum carvi) 1,1%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,5%, Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) 0,3%, Čekanka obecná (Cichorium intybus) 0,6%, Koriandr setý (Coriandrum sativum) 0,2%, Škarda dvouletá (Crepis biennis) 0,3%, Mrkev obecná (Daucus carota) 0,7%, Hadinec obecný (Echium vulgare) 0,5%, Tužebník obecný (Filipendula vulgaris) 0,3%, Svízel bílý (Galium album) 0,5%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,3%, Kuklík městský (Geum urbanum) 0,8%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,4%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 0,6%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,2%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,9%, Len olejní (Linum usitatissimum) 0,3%, Kohoutek věncový (Lychnis coronaria) 0,4%, Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 0,5%, Smolnička obecná (Lychnis viscaria) 0,5%, Sléz pižmový (Malva moschata) 0,1%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,2%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,6%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,1%, Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacefolia) 0,1%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,2%, Řimbaba obecná (Pyrethrum parthenium) 0,2%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,6%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 0,8%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,5%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 0,4%, Čistec německý (Stachys germanica) 0,3%, Vratič obecný (Tanacetum vulgare) 0,3%, Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) 0,3%, Divizna černá (Verbascum nigrum) 0,2%

Letničky 8%: Hledík větší(Antirrhinum majus) 0,6%, Měsíček lékařský (Calendula officinalis) 0,7%, Nevadlec hřebenitý (Celosia argentea cristata) 0,2%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 1,2%, Lokanka lepá(Clarkia elegans) 0,4%, Krásenka sírožlutá (Cosmos sulphurues) 0,3%, Krásenka zpeřená (Cosmos bipinnatus) 0,5%, Sluncovka kalifornská (Eschscholzia californica) 0,3%, Šáter ozdobný (Gypsophila elegans) 0,5%, Iberka okoličnatá (Iberis umbelata) 0,3%, Černucha damašská (Nigella damascena) 0,3%, Mák setý (Papaver somniferum) 0,2%, Šalvěj šarlatová (Salvia coccinea) 0,2%, Šalvěj zahradní (Salvia horminum) 0,3%, Aksamitník rozkladitý (Tagetes patula) 0,2%, Aksamitník jednolistý (Tagetes tenuifolia) 0,4%, Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus) 0,3%, Ostálka lepá (Zinnia elegans) 0,8%, Ostálka haageová (Zinnia haageana) 0,3%

Jeteloviny 2%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,3%, Jestřabina lékařská (Galega officinalis) 0,2%, Štírovník růžkatý(Lotus corniculatus) 0,4%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 0,1%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 0,5%, Jetel nachový (Trifolium incarnatum) 0,5%

Doporučený výsevek: 4-6 g/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDEL směs pro doprovodné pásy komunikací

Koupit v e-shopuRONDEL – směs pro doprovodné pásy komunikací – obsahuje 49 rostlinných druhů. Barevně velmi působivá směs s vyšším podílem letniček je určena do intravilánu obcí. Použití této směsi je možné v těsné blízkosti zatěžovaných míst, jako jsou chodníky, lavičky, dětská hřiště, stezky pro cyklisty, kruhové objezdy, ostrůvky zeleně zasazené uvnitř komunikací, apod. 

Složení:

Trávy 20%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 0,5%, Sveřep bezbranný (Bromus inermis) 1%, Sveřep horský (Bromus montanum) 2%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 3%, Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 2%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 6,5%, Bojínek hlíznatý (Phleum bertolonii) 1%, Lipnice smáčknutá (Poa compressa) 2%, Lipnice luční (Poa pratensis) 2%

Byliny 50%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 1,5%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 3%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 5%, Šedivka šedivá (Berteroa incana) 1,5%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 2%, Chrpa čekánek(Centaurea scabiosa) 1%, Čekanka obecná (Cichorium intybus) 3%, Mrkev obecná (Daucus carota) 1%, Hadinec obecný(Echium vulgare) 2%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 1,4%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 4%, Sléz velkokvětý(Malva alcea) 2%, Sléz pižmový (Malva sylvestris) 2,5%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,3%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 1,5%, Jitrocel kopinatý(Plantago lanceolata) 0,5%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 3%, Mochna přímá (Potentilla recta) 4%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 3%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 1,5%, Silenka dvoudomá (Silene dioica) 3%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 2%, Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) 1,3%

Letničky 30%: Koukol polní (Agrostemma githago) 2%, Řebříček tužebníkovitý (Achillea filipendulina) 1,2%, Měsíček lékařský (Calendula officinalis) 4,8%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 1%, Ostrožka stračka (Consolida regalis) 1%, Krásnoočko různolisté (Coreopsis basalis) 3,6%, Kosmídium (Cosmidium burrigeanum) 2%, Dvoutvárka oranžová (Dimorphoteca aurantica) 3,2%, Sluncovka kalifornská(Eschscholtzia californica) 3,2%, Gazánie zářivá (Gazania splendens) 0,5%, Zářivka velkokvětá (Godetia grandiflora) 1%, Len velkokvětý (Linum grandiflorum) 1%, Len vytrvalý (Linum perenne) 1%, Tabák křídlatý (Nicotiana alata) 1,5%, Mák setý (Papaver somniferum) 1%, Šalvěj zahradní (Salvia horminum) 0,6%, Šalvěj zářivá (Salvia splendens) 0,4%, Hlaváč hvězdicovitý (Scabiosa stellata) 1%

Doporučený výsevek: 3-4 g/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAROKO historická směs do sadů

Koupit v e-shopuBAROKO - historická směs do sadů – obsahuje 56 rostlinných druhů. Atraktivní směs povyšuje běžné plochy a záhony parků a sadů na exkluzivní záležitost. Rostlinné druhy jsou vybrány s ohledem na kulturní a historické tradice prostředí, do kterých je směs určena. 

Složení:

Trávy 20%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 0,5%, Poháňka hřebenitá (Cynosorus cristatus) 2%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 2%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 6%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 2%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 3%, Lipnice hajní (Poa nemoralis) 0,5%, Lipnice luční (Poa pratensis) 3%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 1%

Byliny 50%: Řepík vonný (Agrimonia procera) 1,5%, Řebříček chlumní (Achillea millefolium) 0,5%, Rmen barvířský(Anthemis tinctoria) 3,5%, Bělozářka liliová (Anthericum liliago) 1,8%, Orlíček hybridní (Aquilegia x hybrida hort.) 0,6%, Zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) 0,7%, Zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) 1,5%, Chrpa luční(Centaurea jacea) 2%, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 1%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 3%, Svízel bílý (Galium album) 0,9%, Kakost pyrenejský (Geranium pyrenaicum) 2,5%, Devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) 0,7%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 1,6%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 4%, Len rakouský(Linum austriacum) 1,4%, Len vytrvalý (Linum perenne) 1,2%, Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 2%, Smolnička obecná(Lychnis viscaria) 1,8%, Sléz velkokvětý (Malva alcea) 1%, Sléz pižmový (Malva moschata) 1%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,2%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,3%, Mochna stříbrná(Potentilla argentea) 1%, Mochna přímá (Potentilla recta) 2,7%, Černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) 2%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 4%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 1,1%, Silenka dvoudomá (Silene dioica) 1,4%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 1,1%

Letničky 30%: Laskavec ocasatý (Amaranthus caudatus) 2%, Hledík větší (Antirrhinum majus) 2%, Měsíček lékařský(Calendula officinalis) 3% Nevadlec hřebenitý (Celosia argentea cristata) 1,5%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 1,5%, Kopretina kalužní (Chrysanthemum paludosum) 2%, Kopretina osenní (Chrysanthemum segetum) 2%, Ostrožka stračka(Consolida regalis) 2%, Kosmídium (Cosmidium burridgeanum) 2%, Mák setý (Papaver somniferum) 2%, Třapatka srstnatá(Rudbeckia hirta) 1,5%, Jazylka chobotnatá (Salpiglossis sinuata) 2,5%, Hlaváč hvězdicovitý (Scabiosa stellata) 2%, Aksamitník jemnolistý (Tagetes tenuifolia) 2%, Aksamitník rozkladitý (Tagetes patula) 2%

Doporučený výsevek: 3-4 g/m2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARNEVAL barevná směs do sucha

Koupit v e-shopuKARNEVAL - barevná směs do sucha – obsahuje 95 rostlinných druhů. Doslova hrou barev lze nazvat efektní kompozici jednoletých druhů na záhonech v roce výsevu. Radost a energie vyzařuje na všechny strany a nabízí využití v rodinných zahradách i v obcích na suchých místech. 

Složení:

Trávy 20%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 1%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 0,5%, Kostřava načernalá (Festuca nigrescens) 3%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 1%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 3%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 2%, Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 3%,  Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 3%, Smělěk štíhlý (Koeleria macrantha) 0,9%, Smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) 0,8%, Lipnice úzkolistá (Poa angustifolia) 1%, Lipnice luční (Poa pratensis) 0,8%

Byliny 50%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,5%, Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 2,3%, Řepík vonný (Agrimonia procera) 2,3%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 1,3%, Šedivka šedivá (Berteroa incana) 0,4%, Zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) 0,1%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,5%, Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria) 1,6%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 2,2%, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 1,6%, Tužebník obecný (Filipendula vulgaris) 0,5%, Svízel bílý (Galium album) 0,4%, Svízel Wirtgenův (Galium Wirtgenii) 0,5%, Devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) 2%, Třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum) 0,7%, Yzop lékařský (Hyssopus officinalis) 0,8%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 1,5%, Máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) 0,5%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 0,6%, Len rakouský (Linum austriacum) 2,2%, Len vytrvalý (Linum perenne) 0,4%, Kohoutek věncový (Lychnis coronaria) 1,2%, Smolnička obecná (Lychnis viscaria) 1,1%, Jablečník obecný (Marrubium vulgare) 1,6%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,1%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,6%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,3%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 2%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 3,5%, Mochna přímá (Potentilla recta) 3,2%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 1,8%, Šalvěj přelenitá (Salvia verticillata) 1,8%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 1%, Hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca) 0,8%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 1,6%, Silenka nící (Silene nutans) 1%, Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 2%, Tymián obecný (Thymus vulgaris) 1,6%, Rozrazil ožankový (Veronica teucrium) 1,7%

Letničky 30%: Řebříček tužebníkovitý (Achillea filipendula) 0,3%, Koukol polní (Agrostemma githago) 0,8%, Měsíček lékařský (Calendula officinalis) 1,4%, Astra čínská (Callistephus chinensis) 0,7%, Nevadlec hřebenitý (Celosia argentea cristata) 1,2%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 1,1%, Kopretina kýlnatá (Chrysanthemum carinatus) 0,2%, Kopretina osenní (Chrysanthemum segetum) 0,9%, Lokanka lepá (Clarkia elegans) 1%, Krásnoočko různolisté (Coreopsis basalis) 1,3%, Krásnoočko barevné (Coreopsis tinctoria) 1,2%, Hvozdík čínský (Dianthus chinensis) 0,3%, Dvoutvárka oranžová (Dimorphoteca aurantica) 1,4%, Sluncovka kalifornská (Eschscholtzia californica) 1,5%, Zářivka velkokvětá (Godetia grandiflora) 0,8%, Šáter ozdobný (Gypsophila elegans) 0,4%, Šáter latnatý (Gypsophila paniculata) 0,5%, Iberka okoličnatá (Iberis umbelata) 2,3%, Len velkokvětý (Linum grandiflorum) 1,8%, Len vytrvalý (Linum perenne) 0,5%, Nocenka jalapová (Mirabilis jalapa) 0,8%, Tabák křídlatý (Nicotiana alata) 1,7%, Třapatka srstnatá (Rudbeckia hirta) 0,3%, Jazylka chobotnatá (Salpiglossis sinuata) 1%, Šalvěj šarlatová (Salvia coccinea) 0,3%, Šalvěj zahradní (Salvia horminum) 1,2%, Šalvěj zářivá (Salvia splendens) 0,8%, Hlaváč černopurpurový (Scabiosa atropurpurea) 0,9%, Hlaváč hvězdicovitý (Scabiosa stellata) 0,2%, Aksamitník rozkladitý (Tagetes patula) 0,3%, Aksamitník jemnolistý (Tagetes tenuifolia) 0,7%, Ostálka lepá (Zinnia elegans) 2,2% 

Doporučený výsevek: 3-4 g/m2


  

FLAMENGO barevná směs do vlhka

Koupit v e-shopuFLAMENGO - barevná směs do vlhka – obsahuje 47 rostlinných druhů. Podobně jako směs Karneval předvádí Flamengo v roce výsevu doslova taneční představení barevných kontrastů plné vizuálních efektů s pozitivním působením na kolemjdoucí. Směs je určena pro vlhčí stanoviště v rodinných zahradách a parcích. 

Složení:

Trávy 20%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 1%, Psineček veliký (Agrostis gigantea) 0,5%, Psárka luční (Alopecurus pratensis) 1%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 4%, Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 2%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 2%, Kostřava červená krátce vyýběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 1,5%, Medyněk vlnatý (Holcus lanatus) 2%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 1%, Lipnice hajní (Poa nemoralis) 2%, Lipnice bahenní (Poa palustris) 3%

Byliny 50%: Řebříček bertrám (Achillea ptarmica) 3%, Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 3,5%, Zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) 0,5%, Zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) 2,8%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 2,2%, Chrpa parukářka (Centaurea pseudophrygia) 2,5%, Škarda dvouletá (Crepis biennis) 1,8%, Mrkev obecná (Daucus carota) 1,4%, Svízel bílý (Galium album) 2,5%, Kuklík městský (Geum urbanum) 2,8%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 1,8%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 4%, Kohoutek luční(Lychnis flos-cuculi) 6%, Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 5%, Máta dlouholistá (Mentha longifolia) 1%, Jitrocel kopinatý(Plantago lanceolata) 0,5%, Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) 2%, Mydlice lékařská (Saponaria officinalis) 3%, Starček vodní (Senecio aquaticus) 0,5%, Rozrazil dlouholistý (Veronica longifolia) 3,2%

Letničky 30%: Hledík větší (Antirrhinum majus) 2%, Lokanka lepá (Clarkia elegans) 2,5%, Kosmídium (Cosmidium burridgeanum) 2,5%, Krásenkasírožlutá (Cosmos sulphureus) 1,2%, Jiřinka proměnlivá (Dahlia pinnata) 1,5%, Stračka (Delphinium x cultorum) 2,2% Šáter ozdobný (Gypsophilla elegans) 2%, Len velkokvětý (Linum grandiflorum) 2%, Nocenka jalapovitá (Mirabilis jalapa) 2%, Tabák křídlatý (Nicotiana  alata) 2%, Černucha damašská (Nigella damascena) 2,5%, Jazylka chobotnatá (Salpiglossis sinuata) 0,5%, Lichořeřišnice větší(Tropaeolum majus) 2%, Sporýš kanadský (Verbena canadensis) 1,7%, Ostálka lepá (Zinnia elegans) 3,4%

Doporučený výsevek: 3-4 g/m