X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

Pochozí travinobylinné směsi

Produkty v kategorii

RSM 5.1 - Štěrkový trávník s řebříčkem - Pochozí travinobylinné směsi
RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem je nenáročná bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť. Výborně se dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. 
RSM 2.4 - Bylinný trávník - Pochozí travinobylinné směsi
RSM 2.4 – Bylinný trávník – je směs vhodná pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých a živinami chudých půd. Péče dostačuje nízká bez hnojení. 
PANGEJT - Jetelotravní komunikační směs - Travinobylinné směsi
PANGEJT - jetelotravní komunikační travní směs je vhodná pro ozelenění doprovodných pásů komunikací, silničních ostrůvků a středně zatěžovaných pochozích cest.

Bylinné trávníky

Tento typ travobylinného společenstva je v rodinných zahradách a kolem rekreačních objektů velice žádoucí. Estetická funkce bylinných trávníků je zajištěna zapojeným nízkým porostem s různobarevností květů, především sedmikrásek. Trávníky mají širokou druhovou diverzitu. V porostu jsou přítomny nejenom trávy, ale také byliny (řebříček obecný, svízel syřišťový, pampeliška obecná, kopretina bílá, jitrocel prostřední, černohlávek obecný, pryskyřník hlíznatý, mateřídouška, hvozdík) a jeteloviny (štírovník růžkatý, tolice dětelová). Jetel plazivý, zvláště drobnolisté odrůdy, se jeví jako vhodný doplněk do těchto nízko sečených bylinných trávníků v méně příznivých podmínkách, v nichž zvyšuje odolnost k suchu a dodává potřebný dusík. Trávník velmi dobře plní protierozní funkci a vyžaduje nižší úroveň péče, která spočívá pouze v pravidelném sečení. Hnojení ani ošetření herbicidy nepřipadá v úvahu, protože právě tento režim následné péče podmiňuje výskyt sedmikrásky chudobky, jejíž osivo je v podstatě nedostupné a do směsi se nedá získat. 

Mezi bylinné trávníky je možné zařadit také směsi do okolí historických objektů. Zajímavá řešení nabízí trávníky v rodinných zahradách historických prvorepublikových vil, které by měly, úplně stejně jako architektonické úpravy budov, citlivě ctít proporce a přirozenost prostředí. Travní směsi a bylinné trávníky do těchto, v podstatě historických rodinných zahrad, by měly obsahovat kromě základních travních druhů, jako je jílek vytrvalý, lipnice luční a kostřava červená, také doplňkové trávníkové druhy – např. poháňku hřebenitou, psineček obecný, lipnici hajní nebo bojínek cibulkatý. 

Péče o štěrkové trávníky

Štěrkové trávníky je nutné hnojit, dávkování hnojiva se odvíjí od typu štěrkového trávníku (čistě travní / travinobylinný) a způsobu využívání (intenzivní / extenzivní). Travinobylinné štěrkové trávníky se navrhují v případě nižší předpokládané zátěže, zatímco čistě travní (příp. s řebříčkem obecným) štěrkové trávníky jsou vhodnější pro intenzivně využívané cesty či parkovací plochy.

Pravidelné hnojení je nutné zejména u intenzivně využívaných štěrkových trávníků. Čistě travní štěrkový trávník je nutné po první seči pohnojit dávkou 5 g/m2 čistého N. Podobně je tomu i u směsi RSM 5.1, která obsahuje řebříček obecný (Achillea millefolium) – ten v porostu zůstane i v případě pravidelného hnojení. Travinobylinný štěrkový trávník s vyšším podílem dvouděložných rostlin není vhodné pravidelně hnojit – docházelo by ke snížení druhové pestrosti.

Při pravidelném sečení štěrkových trávníků (zejm. čistě travních, příp. RSM 5.1) platí základní pravidlo, tj. jednorázově neodstraňovat více než 1/3 plochy listových čepelí. Četnost sečení volíme s ohledem na intenzitu závlahy a hnojení.

Extenzivní (zpravidla travinobylinné) štěrkové trávníky se sečou na výšku 4–6 cm a to 1–2x za rok. [1]

V případě, že je štěrkový trávník využíván intenzivně (pravidelné pojíždění a parkování), jsou rostliny vystaveny takovému stresu, že téměř nerostou. Sekat je potom nutné pouze okrajové části, které nejsou těmto disturbancím vystaveny.

Závlaha je nutná především v suchých obdobích. Dávkování činí cca 20–40 l/m2 s odstupem max. 5 dní.

RSM 2.4 Bylinný trávník ve Zbraslavi

Aktuality Agrostis

Aktuality

Nový katalog regionálních osiv
Připravili jsme pro vás nový katalog regionálních osiv, zahrnující i zcela novou směs Vesna.
Naše první zelená střecha!
V CHKO Český Kras jsme realizovali zelenou střechu ze semenné biomasy regionálního původu.
Jsme členy: