X

Poptávkový formulář

Regionální směsi

Především při zatravňování ploch pro účely ochrany přírody, musí být při sestavování druhově bohaté směsi respektováno místo původu zdrojových rostlin, neboť genofondové bohatství místních populací by mohlo být použitím nepůvodních druhů znehodnoceno. Pokud tomu tak je, hovoříme o tzv. „regionální směsi“.

Katalog sortimentu osiv 2021

Ceník osiv 2021

Produkty v kategorii

Regionální směsi BROMION - Směs pro suché trávníky
Širokolisté suché trávníky s dominancí druhů Brachypodium pinnatum (při využívání na pastvu) a Bromus erectus (při využívání na seč) se vyskytují na devonských vápencích v Moravském krasu. Původ osiva bylin této směsi je přímo na území Moravského krasu a složení směsi bylo konzultováno s botaniky Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 
Regionální směsi Mezotrofní travní směs pro Krkonoše
Mezotrofní směs pro Krkonoše - Speciální travní směs vytvořená ve spolupráci s krkonošskými botaniky. Druhové složení směsi odpovídá přirozené druhové skladbě krkonošských luk.
Regionální směsi Oligotrofní travní směs pro Krkonoše
Oligotrofní směs - Speciální travní směs vytvořená ve spolupráci s krkonošskými botaniky. Druhové složení směsi odpovídá přirozené druhové skladbě krkonošských luk. Směs je vhodná pro použití v oblasti Krkonoš v sušších a méně živinami bohatých podmínkách.
Regionální směsi ŽIVA - druhově obohacená jetelotravní směs
Druhově obohacená jetelotravní směs - ŽIVA - směs je složena z českých odrůd vhodných pro použití v krajině dle Standardu Agentury přírody a krajiny „Krajinné trávníky“.

 Získání osiva regionálního původu v okolí zatravňovaných lokalit je poměrně nákladná a časově náročná záležitost, ale díky šířícímu se povědomí o významu genetického původu rostlinných druhů, se plochy zatravněné regionálními směsmi stále zvyšují. Návrhy regionálních směsí pro zatravnění polopřirozených krajinných biotopů byly zpracovány skupinou botaniků pro ochranářsky důležitá území, kde je předpokládán větší zájem o směsi lokálního původu. Téměř z každého území ČR existuje fytocenologický materiál, zachycující složení společenstev daného regionu, proto je možné pro každé území navrhnout odpovídající směs.

Aktuality Agrostis

Aktuality

Směs KARNEVAL na Olšanském náměstí v Praze
Na Olšanském náměstí v Praze právě kvete pestrobarevná směs KARNEVAL.
Jak vznikalo nové logo Agrostis Trávníky, s.r.o.
Jak vznikalo naše nové logo a co symbolizuje?
Jsme členy: