X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

Regionální směsi

Především při zatravňování ploch pro účely ochrany přírody musí být při sestavování druhově bohaté směsi respektováno místo původu zdrojových rostlin, neboť genofondové bohatství místních populací by mohlo být použitím nepůvodních druhů znehodnoceno. Pokud tomu tak je, hovoříme o tzv. „regionální směsi“.

Katalog sortimentu osiv

Ceník osiv 2022

Produkty v kategorii

ARRHENATHERION - Regionální směs pro Žďárské vrchy a Vysočinu - Regionální směsi
Obsahuje 25 rostlinných druhů. Kromě českých odrůd komerčně dostupných druhů trav a jetelovin obsahuje směs osivo bylin striktně regionálního původu z oblasti Žďárských vrchů.
BROMION - Směs pro suché trávníky - Směsi pro květnaté louky
Širokolisté suché trávníky s dominancí druhů Brachypodium pinnatum (při využívání na pastvu) a Bromus erectus (při využívání na seč) se vyskytují na devonských vápencích v Moravském krasu. Původ osiva bylin této směsi je přímo na území Moravského krasu a složení směsi bylo konzultováno s botaniky Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 
Mezotrofní travní směs pro Krkonoše - Regionální směsi
Mezotrofní směs pro Krkonoše - Speciální travní směs vytvořená ve spolupráci s krkonošskými botaniky. Druhové složení směsi odpovídá přirozené druhové skladbě krkonošských luk.
Oligotrofní travní směs pro Krkonoše - Regionální směsi
Oligotrofní směs - Speciální travní směs vytvořená ve spolupráci s krkonošskými botaniky. Druhové složení směsi odpovídá přirozené druhové skladbě krkonošských luk. Směs je vhodná pro použití v oblasti Krkonoš v sušších a méně živinami bohatých podmínkách.
ŽIVA - druhově obohacená jetelotravní směs - Směsi pro krajinné projektování
Druhově obohacená jetelotravní směs - ŽIVA - směs je složena z českých odrůd vhodných pro použití v krajině dle Standardu Agentury přírody a krajiny „Krajinné trávníky“.

 Získání osiva regionálního původu v okolí zatravňovaných lokalit je poměrně nákladná a časově náročná záležitost, ale díky šířícímu se povědomí o významu genetického původu rostlinných druhů, se plochy zatravněné regionálními směsmi stále zvyšují. Návrhy regionálních směsí pro zatravnění polopřirozených krajinných biotopů byly zpracovány skupinou botaniků pro ochranářsky důležitá území, kde je předpokládán větší zájem o směsi lokálního původu. Téměř z každého území ČR existuje fytocenologický materiál, zachycující složení společenstev daného regionu, proto je možné pro každé území navrhnout odpovídající směs.

Aktuality Agrostis

Aktuality

Pozvánka na seminář
Přijměte pozvání na odborný seminář s exkurzí, který se orientuje mimo jiné na ochranu přírodního dědictví a biodiverzitu.
Podpořili jsme soutěž Lipová ratolest
Tak jako v předešlých letech jsme sponzorsky podpořili tradiční soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest.
Jsme členy: