X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

Pastevní směsi pro koně

V této kategorii najdete pastevní směsi pro koně (travní osivo pro koně). Složení pastevní směsi pro koně je poměrně specifickou záležitostí a vyžaduje zastoupení druhů s vysokým obsahem vlákniny v píci. Koně dávají přednost porostům trav ve stadiu metání. Leguminózy nejsou zpravidla vzhledem k vysokému obsahu bílkovin v píci žádoucí. Původní plemena (Norik, Haflinger) využívají dobře i extenzívní porosty. U chovných stád a koní pro dostihy je nutná intenzívnější péče a využívání pastevních porostů. Předcházení nepříznivým následkům z překrmování vyžaduje vysévání pastevních směsí, které odpovídají potřebám koní, ať už se jedná o běžně dostupné čistě travní směsi bez jetelovin nebo pastevní směsi složené z travních druhů, které obsahují nízký podíl fruktanů.

Katalog sortimentu osiv

Produkty v kategorii

P-KONĚ Pastevní travní směs pro koně bez jetelovin - Pastevní směsi pro koně
Pastevní směs pro koně bez jetelovin je složena z druhů poskytujících chutné krmivo, lze využít k pastvě i na seno. 
PK-KONĚ Pastevní travní krajinná směs pro koně - Pastevní směsi pro koně
Krajinná směs pro koně neobsahuje kostřavu rákosovitou a mezirodové hybridy, takže je z pohledu ochrany přírody vhodnější do krajiny.

Důležitost pastevní směsi pro zdraví koně

Pro zdravý vývin koně je pastevní odchov naprosto nezbytný. Přirozený pohyb na pastvině přispívá ke správnému utváření končetin, hrudníku, hřbetu, zádě. Pro pastvu koní jsou vybírány sušší pozemky s dostatečnou půdní vláhou a hustě zapojeným drnem, který by měl odolávat poškozením kopyty. Porosty na půdách, které jsou trvale nebo po dešti zamokřené, jsou pro pastvu koní méně vhodné, protože u koní může docházet k nesprávnému utváření končetin. Z výše uvedených důvodů je vhodné pastvu koní začít až po oschnutí povrchu, v praxi obvykle v druhé polovině dubna. U žírných pastvin se počítá s ½ až 1 ha na jednoho paseného koně, koně potřebují kromě pastvy i dostatečný prostor k pohybu, takže je potřeba počítat s větší velikostí oplůtků, než u skotu. Koňské pastviny by neměly být zakládány na mělkých půdách i proto, že kůň spásá travní porost proti skotu na nižší výšku, neboli kůň je tzv. mělčí spásač. Pro vysetí pastevní směsi pro koně proto dbejte na správnou volbu půdního podkladu.

Složení pastevní směsi pro koně

Složení travního osiva pro koně je poměrně specifickou záležitostí a vyžaduje zastoupení druhů s vysokým obsahem vlákniny v píci. Kůň je býložravec, má schopnost enzymatického i mikrobiálního trávení. Na rozdíl od přežvýkavců probíhá v trávícím traktu koně nejdříve trávení enzymatické a až následně trávení mikrobiální. Pro mikrobiální trávení jsou v slepém střevě a tračníku velmi omezené podmínky především pro deficit lehce stravitelných sacharidů a bílkovin, které jsou z velké části resorbovány již tenkém střevě. To je také jedna z příčin menší schopnosti využití vlákniny koňmi ve srovnání s přežvýkavci.

Ideální pastva pro koně

Koně dávají přednost porostům trav ve stadiu metání. Leguminózy nejsou zpravidla vzhledem k vysokému obsahu bílkovin v píci žádoucí. Původní plemena (Norik, Haflinger) využívají dobře i extenzívní porosty. U chovných stád a koní pro dostihy je nutná intenzívnější péče a využívání pastevních porostů. Se zlepšením životních podmínek, a úrovní zdravotní péče koní, se rozšířila obezita a s ní spojované zdravotní problémy. Mnozí chovatele již objevili, že kůň dokáže velmi dobře prosperovat jen na pícninové stravě a jádro se stává zbytečným komponentem krmné dávky. Základní složkou výživy je pícnina, ať v sušeném, nebo čerstvém stavu. V její kvalitě, výživné hodnotě a struktuře jsou rozdíly, které pokrývají široké spektrum požadavků koní na pokrytí jejich potřeb v různých kategoriích.

Předcházení nepříznivým následkům z překrmování koní vyžaduje vysévání travního osiva pro koně, které odpovídají potřebám zvířat, ať už se jedná o běžně dostupné čistě travní směsi bez jetelovin nebo travní osivo pro koně složené z travních druhů, které obsahují nízký podíl fruktanů. Tyto specializované travní směsi se dříve míchaly pouze tzv. „na přání“, ale nyní jsou na trhu dostupné. Zásadním aspektem, který je v dnešní době potřeba respektovat, je také vhodnost použitých travních druhů ve směsi pro výsev ve volné krajině. Např. troskut prstnatý je považován za travní druh s nízkým podílem fruktanů, ale pro výsev do krajiny je z pohledu Agentury ochrany přírody a krajiny značně nevhodný pro svoji tzv. nepůvodnost na našem území. Ostřice nebo zblochan se zase nepěstují na semeno, takže osivo těchto druhů je v podstatě nedostupné, i když je pro výživu koní vhodné.

Požadavky ochrany přírody zamezují zavlékání cizích genotypů rostlin, které nejsou přizpůsobeny daným podmínkám prostředí tolik jako místní typy, nebo dokonce zavlékání zcela nepůvodních druhů či odrůd. Proto by pro výsevy v krajině neměly být používány mezirodové hybridy a dokonce ani kostřava rákosovitá, jejíž používání v travních směsích je v posledních 30 letech velmi rozšířené. Vnesené genotypy se totiž kříží s původními, a mohou tak rozšiřovat regionálně méně vhodné geny a „zřeďovat“ původní genetickou pestrost a odolnost populace. Takové genetické degradaci přírodních populací by se proto používáním místních genotypů mělo zabránit.

S rozvojem ekologického pojetí zemědělství a životního stylu preferujícího domácí suroviny produkované na menších farmách, roste zájem o druhově pestré pícní směsi s marginálním podílem bylin, z nichž některé vynikají vysokým obsahem živin, dieteticky působícími aromatickými látkami, jiné mají vysoký obsah mikroelementů. Tento současný fenomén rozvíjí nejen estetickou složku vnímání barev a vůní, ale také zcela nezanedbatelně zvyšuje biodiverzitu porostu, protože biologická hodnota vysetých travních porostů je pak mnohem větší. Diverzita bylin umožňuje také větší diverzitu živočichů (motýli, hmyz, drobné ptactvo, apod.), kteří jsou na ně potravně či jinak vázáni.

Pastevní směsi pro koně - Časté otázky

 

Lze koupit produkt "Pastevní směsi pro koně" v e-shopu?

Provozujeme e-shopy http://www.kvetnatelouky.cz/ a http://www.agrostisobchod.cz. První jmenovaný nabízí komplexní nabídku osiv pro intenzivní i extenzivní pěstování travních a travinobylinných společenstev. Najdete zde travní směsi pro hřiště, zahradu, parky, sady, zemědělské i technické využití. Dále je zde možné zakoupit osiva květnatých luk, letničkových směsí, druhově pestrých směsí, osiv pro obnovu krajiny či směsí regionálních. Eshop agrostisobchod.cz pak nabízí stejný sortiment dále doplněný o trávníková hnojiva, pomocné půdní látky a drobnou mechanizaci od ručních rozmetadel po vertikutátory.

Nakupovat lze buď na výše zmíněných e-shopech, na naší prodejně ve Slavíkovicích nebo, v případě velkých zakázek a specifických požadavků, nás můžete kontaktovat napřímo klasickou obchodní cestou. Jelikož jsme předním tuzemským výrobcem travinobylinných směsí, dokážeme vám připravit také osivo na míru a poskytnout vám odborné poradenství a konzultace v oblasti pěstování travních a travinobylinných společenstev.

V e-shopech mimo našich produktů nabízíme i zboží značek Oseva Uni, Compo Expert, Austrosaat, Croxx, Deltachem, ICL, Mesto, LAT, Mossrider, SOLO, Tielbürger, Yara, Gardena a mnohých dalších.

 

Jaké jsou možnosti úhrady za produkt „Pastevní směsi pro koně“?

 • v hotovosti v naší kamenné provozovně a výdejně na adrese Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov - Slavíkovice

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím při objednávce přes e-shop

 • bezhotovostně převodem na účet č. 1506186329/0800, nebo 1994069243/0800 v případě úhrady v eurech

 • bezhotovostně platební kartou on-line nebo v naší kamenné provozovně a výdejně na adrese Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov - Slavíkovice

 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou

 

Poradíte s výběrem produktu „Pastevní směsi pro koně“?

Vždy se snažíme maximálně pomoci našim zákazníkům při výběru vhodného produktu, který u nás potřebují zakoupit. I z tohoto důvodu průběžně zveřejňujeme na našem webu odborné články, studie a výzkumné zprávy, ve kterých se můžete dozvědět o aktuálních trendech v pěstování trávníků, regionálních osivech, výzkumných projektech nebo sezónním hnojení trávníků. Naleznete zde rovněž řadu zajímavostí ze zákulisí.

Odborné poradenství poskytujeme zejména v následujících oblastech

 • navrhování a míchání travinobylinných a travních směsí na přání

 • ozeleňování extrémních stanovišť s využitím půdních kondicionérů

 • ochrana trávníku proti chorobám, plevelným druhům, mechům a řasám

 • mechanizace pro zakládání a ošetřování trávníků

 • terénní poradenství

Kontakty pro dotazy:

 • Zahradní technika, hnojiva, pomocné půdní látky, přípravky na ochranu rostlin: 603 950 236

 • Hnojiva, pomocné půdní látky, travní směsi, květnaté louky: 739 451 170, 773 826 683

 • Květnaté louky, travní směsi: 739 451 170, 773 826 683, 773 826 682

 • Expedice: 773 826 684, 739 074 260 

 • E-shop: 739 074 260, 739 451 170

 

Proč si objednat produkt „Pastevní směsi pro koně “ právě u nás?

Ochrana přírody - námi produkované směsi pro krajinné využití svou skladbou odpovídají potřebám druhové diverzity dle zvoleného stanoviště.

Šíře nabídky – dokážeme pro vás zajistit rozmanitou nabídku travních i travinobylinných směsí, minerálních i organo-minerálních hnojiv pro různé potřeby i typy travnatých a bylinných ploch. Pokud si nevíte rady s výběrem travního osiva, směsi pro květnaté louky, hnojiva, či půdního kondicionéru, vždy vám ochotně poradíme.

Flexibilita – dodáváme travní směsi, specifická osiva a hnojiva pro řadu významných českých sportovních klubů, pro velká golfová hřiště, státní podniky či stavební firmy. Jsme zvyklí řešit jak drobné objednávky, tak velké zakázky.

Kvalita – děláme vše pro to, aby byli zákazníci vždy maximálně spokojeni s kvalitou našich produktů a služeb. Zajištění co nejvyšší možné kvality bez ohledu na typ zákazníka a rozsah objednávky je pro nás prioritou.

Cena – vzhledem k velmi širokému sortimentu jsme schopni nabízet více cenově přijatelných alternativ současně. Stálí odběratelé u nás nakupují vždy se slevou. Poměrem cena/kvalita patříme v naší branži ke špičce českého trhu.

 

Jaká je historie a zkušenosti firmy Agrostis Trávníky, s.r.o.?

Firma Agrostis Trávníky, s.r.o. působí na českém trhu coby obchodní značka již od roku 2002. Hlavní náplní naší práce je všestranná pomoc všem trávníkářům – zahradníkům, správcům fotbalových a golfových hřišť, zemědělcům i soukromým osobám. Nabízíme profesionální produkty pro pěstitele trávníků a travinobylinných porostů, zajišťujeme laboratorní analýzy půdy a závlahové vody, odborné poradenství, zemědělské služby a znaleckou činnost. Značnou pozornost věnujeme i výzkumu, primárně v oblasti trávníkářství. Na vlastních výzkumných plochách ověřujeme nové poznatky, postupy a přípravky související s pěstováním trávníků. Mezi nejdůležitější aktivity patří produkce širokého sortimentu vlastních travinobylinných směsí pro květnaté louky, obnovu krajiny či regionální lokality, přičemž vysoké procento obsažených druhů pochází z našich vlastních pěstebních ploch. Spolupracujeme s řadou výzkumných pracovišť v rámci ČR i Evropy. Velmi významný je pro nás i úzký kontakt s odbornými a vzdělávacími institucemi, z čehož plyne i rozsáhlá publikační činnost.

Jste členy profesních odborných organizací?

 • Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
 • Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
 • Svaz zakládání a údržby zeleně
 • Svaz školkařů ČR
 • Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace
 • Komise MTZ ČMFS
 • Deutsche Rasengesellschaft
 • Klub přátel společnosti Člověk v tísni
 

Máte kontaktní místo / kamennou pobočku?

Prodejnu se skladem najdete na adrese: Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov u Vyškova, místní část Slavíkovice.

Vybraný velkoobchodní sortiment je možné po předešlé domluvě vyzvednout také u našeho logistického partnera Joppa Logistics s.r.o. v Brně – Tuřanech.

Otevírací doba:

 • 2. březen - 30. říjen: PO - PÁ 7.30–17.00 hod

 • 1. listopad - 1. březen: PO - PÁ 7.30–16.00 hod

 

Jaký sortiment nabízíte?

Specializujeme se zejména na travní osiva, druhově pestré směsi, hnojiva, půdní kondicionéry a další pomocné půdní látky, zahradní a komunální techniku. Vše, co potřebujete ke zdravému a optimálnímu růstu a efektivnímu založení trávníků, najdete právě u nás.

 

Jaký je rozsah vám poskytovaných služeb?

 • poradenství v oblasti komplexní péče o travní a travinobylinné porosty

 • zemědělské služby a práce

 • agrochemické rozbory půdy, stanovení makroprvků, mikroelementů, obsahu organické hmoty, CEC aj.

 • chemické rozbory rostlinné hmoty

 • chemické rozbory vody

 • fyzikální rozbory půdy (zrnitost, hydraulická vodivost)

 • výzkumná a publikační činnost

Jednatel naší společnosti, Ing. Josef Straka, PhD., je znalcem jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2005, spr. 114/2004 pro základní obor zemědělství, zemědělská odvětví různá se specializací travnaté sportovní povrchy, okrasné trávníky a krajinné travní porosty.

 

Jak vyrábíte vlastní travinobylinné směsi?

Naše výroba se opírá o mnohaleté odborné zkušenosti a výzkumnou činnost. Nabízíme osiva pro většinu účelů i lokalit, jejichž složení maximálně respektují přirozenost tuzemských společenstev. Druhy používané ve směsi pocházejí z drtivé většiny od osvědčených českých dodavatelů, řada použitých druhů pochází z našich vlastních ploch. Vždy preferujeme české a slovenské odrůdy. V případě regionálních směsí pochází osiva bylin z konkrétních stanovišť, kde probíhají sklizně pod přísnou záštitou ekologů a ochránců přírody.

Sklizená osiva následně sušíme, čistíme a samozřejmě i testujeme jejich klíčivost tak, aby vše odpovídalo našemu vysoko postavenému standardu kvality. Samotné míchání a výroba probíhají za přísných interních pravidlech ve vlastním provozu.

Mimo pestrou paletu typových směsí nabízíme možnost přípravy individuální směsi na přání na základě předešlé konzultace. Jediným limitem v tomto směru je aktuální dostupnost některých druhů na trhu.

Aktuality Agrostis

Aktuality

Dne 27.6. otevřeno do 13.30 hod.
Vážení zákazníci. Upozorňujeme na změnu otevírací doby prodejny ve Slavíkovicích. Dne 27.6. bude otevřeno do 13.30
Nabídka směsí pro Beskydy
V naší nabídce nově naleznete dvojici regionálních směsí pro Beskydy.
Jsme členy: