X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

Pastevní směsi

Délku využívání pastevního porostu určuje zastoupení pícních druhů s odolností vůči sešlapávání a dobrou regenerační schopností. Doporučený výsevek pastevních směsí je 30–40kg/ha.

Doporučený výsevek pastevních směsí je 30-40 kg.ha-1

Katalog sortimentu osiv

Produkty v kategorii

UNI 6 PASTVINA Univerzální pastevní jetelotravní směs - Pastevní směsi
obsahuje vyšší podíl jetele plazivého a poskytuje vhodnou píci pro všechny běžné druhy dobytku. Polopozdní až pozdní pastevní směs na 6–8 let.
UNI P-12 Pastevní travní směs raná - Pastevní směsi
Pastevní směs raná s vysokým podílem srhy laločnaté a hybridu Festulolium.
UNI P-20 Pastevní jetelotravní směs polopozdní - Pastevní směsi
Pastevní směs polopozdní se využívá na 5-6 let, je vhodná pro pastvu i k sušení, poskytuje 2-3 seče a chutnou píci i v letních sušších podmínkách, vhodná pro těžší půdy.
UNI P-22 Pastevní jetelotravní směs polopozdní - Pastevní směsi
Pastevní směs polopozdní se využívá na 5-6 let, je vhodná pro pastvu i k sušení, poskytuje 2-3 seče a chutnou píci i v letních sušších podmínkách, vhodná pro těžší půdy.
UNI P-27 Pastevní směs polopozdní pro lehčí půdy - Pastevní směsi
Směs polopozdní pro lehčí půdy se využívá na 5-6 let pro pastvu i sušení, poskytuje 2-3 seče a chutnou píci i v letních sušších měsících. Obsahuje podíl hybridu Festulolium.
UNI P-30 Pastevní jetelotravní směs polopozdní až pozdní - Pastevní směsi
Pastevní směs polopozdní až pozdní se využívá na 6-8 let, univerzální směs vhodná i do podhorských oblastí, svým složením odpovídá požadavkům na chutné a zdravé krmivo pro zvířata, varianta pro těžší půdy, základní složení.
UNI P-32 Pastevní směs polopozdní až pozdní - Pastevní směsi
Pastevní směs polopozdní až pozdní se využívá na 6-8 let, univerzální směs vhodná i do podhorských oblastí, svým složením odpovídá požadavkům na chutné a zdravé krmivo pro zvířata.
UNI P-37 Pastevní směs polopozdní až pozdní pro lehčí půdy - Pastevní směsi
Směs polopozdní až pozdní pro lehčí půdy se využívá na 6-8 let, univerzální směs vhodná i do podhorských oblastí, svým složením odpovídá požadavkům na chutné a zdravé krmivo pro zvířata, varianta pro lehčí půdy, se zastoupením hybridu Festulolium.
UNI P-40 Pastevní směs pozdní dlouhodobá - Pastevní směsi
Pastevní směs pozdní dlouhodobá se využívá na 8-10 let, vhodná i pro horské polohy a mělčí půdy, je složená z vytrvalých travních druhů, snáší dobře sešlapávání, možné využití na pastvu i seč, základní složení.
UNI P-42 Pastevní směs pozdní dlouhodobá - Pastevní směsi
Pastevní směs pozdní dlouhodobá se využívá na 8-10 let, vhodná je i pro horské polohy a mělčí půdy, je složená z vytrvalých travních druhů.

Mechanické ošetřování lučních a pastevních porostů

Ošetřování luk a pastvin povrchovými mechanickými zásahy se dříve považovalo za důležitou součást komplexu opatření při zlepšování travních porostů. Mechanické zásahy do drnu sledují zejména provzdušnění půdy, urovnání a utužení povrchu, úpravu vodního režimu, ničení plevelů a odstranění stařiny. Přestože za nedůležitější faktory při snaze o kvalitní travní porost lze považovat výživu a způsob využívání, bez smykování, a za určitých okolností i válení a vláčení, se nelze obejít.

 

Smykování povrchu

Smykování je nejdůležitější povrchový mechanický zásah do travního drnu na jaře, odstraňují se při něm nerovnosti, jako jsou krtiny a mraveniště. Nechají-li se krtiny nerozhrnuty, porost pod nimi vyhyne a na jejich povrchu se uchytí suchomilné plevele. Zarostlé krtiny se potom velmi obtížně odstraňují.  Smykováním se také rozetřou zbytky výkalů z loňské pastevní sezóny. Na pastvinách zůstávají pouze výkaly zvířat, která spásala starší porosty, nebo měla možnost příkrmu dalšími krmivy. Smyky by měly být lehké, přizpůsobovat se nerovnostem terénu, dobře roztírat výkaly a neměly by působit destruktivně na porost. Trámové smyky s rovným pracovním ústrojím jsou pro pastvinu nevhodné. Povrch pastviny se také urovnává při kosení nebo mulčování nedopasků v průběhu pastevní sezóny.

 

Válení povrchu pastviny

Dnes se válení většinou nedoporučuje, protože se neprokázal jeho vliv na zlepšení kvality a kvantity píce. Válení se může projevit i škodlivě, a to zejména na vlhkých těžkých půdách, kde se po tomto zásahu podpoří konkurenční schopnost vlhkomilných plevelů, jako jsou sítiny, ostřice, apod. Nejpříznivější účinek má válení na mezofytních a sušších loukách, hlavně na lehčích a silně humózních půdách. Trvalá pastvina s dobře zapojeným porostem nepotřebuje válet. Výjimku tvoří nové pastviny po založení, kdy se válci rovná povrch a zvyšuje se vzlínavost kapilární vody, která je nutná pro vzcházení zasetých rostlin.

 

Vláčení povrchu pastviny

V dřívější praxi se louky a pastviny, zejména z jara, velmi často vláčely především proto, aby se půda provzdušnila. Výzkumy zabývající se vláčením prokázaly, že na pícní hodnotu pastviny má vláčení spíše negativní vliv. Vláčení lehkými branami se na běžném travním porostu vůbec neprojeví a používají-li se těžké polní brány, sníží se kvalita i výnos píce. Dochází k poškozování odnožovacích uzlin u trav. Na travinných porostech, kde jsou rozšířeny ve větší míře plevelné byliny (zvláště širokolisté šťovíky) dochází k narušení drnu a půdy, čímž vznikají optimální podmínky pro klíčení těchto plevelů. Následně po tomto zásahu se zastoupení plevelných rostlin zvyšuje na úkor kulturních trav.

Některé „plevelné“ byliny jsou z pohledu zvyšování biodiverzity rostlin v krajině žádoucí, takže provzdušněním a prosvětlením porostu na pastvině je možné snížením podílu trav, podpořit výskyt např. kopretiny, kakostu, svízele a dalších bylin, které jsou z krmivářského pohledu podřadné, ale působí esteticky.

 

Kosení a mulčování nedopasků

V průběhu pastevní sezóny se na pastvině vytvoří ostrůvky nespásaných ploch – nedopasky. Ty vznikají na místech po výkalech nebo se jedná o různé druhy trav a bylin, které se vlivem stárnutí stávají pro zvířata méně přitažlivé z pohledu kvality píce. Většina těchto ploch by měla být alespoň 1x za rok pokosena nebo pomulčována. Velký podíl nedopasků vzniká také, když na jaře nadhodnotíme rozlohu spásaného oplůtku nebo pastviny, zvířata nestačí spást přidělenou plochu a porost zestárne. Jestliže podíl nedopasků není příliš vysoký (do 25 %), můžeme porost pokosit s ponecháním hmoty na povrchu pastviny. Zvířata zavadlé části rostlin (i z míst po výkalech) postupně zkonzumují. Při vyšším podílu nedopasků raději volíme mulčování, při kterém se rozdrcené rostliny rovnoměrně rozprostřou po povrchu pastviny. Část z nich se rozloží a část je opět konzumována zvířaty. Tímto zásahem zároveň rovnáme povrch pastviny a roztíráme výkaly.

Jaká je doporučená hustota výsevu osiva pro optimální výnosové výsledky na pastvinách?

Univerzálně můžeme mluvit o množství 30 kg/ha.

Pastevní směsi - Časté otázky

 

Lze koupit produkt "Pastevní směsi" v e-shopu?

Provozujeme e-shopy http://www.kvetnatelouky.cz/ a http://www.agrostisobchod.cz. První jmenovaný nabízí komplexní nabídku osiv pro intenzivní i extenzivní pěstování travních a travinobylinných společenstev. Najdete zde travní směsi pro hřiště, zahradu, parky, sady, zemědělské i technické využití. Dále je zde možné zakoupit osiva květnatých luk, letničkových směsí, druhově pestrých směsí, osiv pro obnovu krajiny či směsí regionálních. Eshop agrostisobchod.cz pak nabízí stejný sortiment dále doplněný o trávníková hnojiva, pomocné půdní látky a drobnou mechanizaci od ručních rozmetadel po vertikutátory.

Nakupovat lze buď na výše zmíněných e-shopech, na naší prodejně ve Slavíkovicích nebo, v případě velkých zakázek a specifických požadavků, nás můžete kontaktovat napřímo klasickou obchodní cestou. Jelikož jsme předním tuzemským výrobcem travinobylinných směsí, dokážeme vám připravit také osivo na míru a poskytnout vám odborné poradenství a konzultace v oblasti pěstování travních a travinobylinných společenstev.

V e-shopech mimo našich produktů nabízíme i zboží značek Oseva Uni, Compo Expert, Austrosaat, Croxx, Deltachem, ICL, Mesto, LAT, Mossrider, SOLO, Tielbürger, Yara, Gardena a mnohých dalších.

 

Jaké jsou možnosti úhrady za produkt „Pastevní směsi“?

 • v hotovosti v naší kamenné provozovně a výdejně na adrese Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov - Slavíkovice

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím při objednávce přes e-shop

 • bezhotovostně převodem na účet č. 1506186329/0800, nebo 1994069243/0800 v případě úhrady v eurech

 • bezhotovostně platební kartou on-line nebo v naší kamenné provozovně a výdejně na adrese Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov - Slavíkovice

 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou

 

Poradíte s výběrem produktu „Pastevní směsi“?

Vždy se snažíme maximálně pomoci našim zákazníkům při výběru vhodného produktu, který u nás potřebují zakoupit. I z tohoto důvodu průběžně zveřejňujeme na našem webu odborné články, studie a výzkumné zprávy, ve kterých se můžete dozvědět o aktuálních trendech v pěstování trávníků, regionálních osivech, výzkumných projektech nebo sezónním hnojení trávníků. Naleznete zde rovněž řadu zajímavostí ze zákulisí.

Odborné poradenství poskytujeme zejména v následujících oblastech

 • navrhování a míchání travinobylinných a travních směsí na přání

 • ozeleňování extrémních stanovišť s využitím půdních kondicionérů

 • ochrana trávníku proti chorobám, plevelným druhům, mechům a řasám

 • mechanizace pro zakládání a ošetřování trávníků

 • terénní poradenství

Kontakty pro dotazy:

 • Zahradní technika, hnojiva, pomocné půdní látky, přípravky na ochranu rostlin: 603 950 236

 • Hnojiva, pomocné půdní látky, travní směsi, květnaté louky: 739 451 170, 773 826 683

 • Květnaté louky, travní směsi: 739 451 170, 773 826 683, 773 826 682

 • Expedice: 773 826 684, 739 074 260 

 • E-shop: 739 074 260, 739 451 170

 

Proč si objednat produkt „Pastevní směsi “ právě u nás?

Ochrana přírody - námi produkované směsi pro krajinné využití svou skladbou odpovídají potřebám druhové diverzity dle zvoleného stanoviště.

Šíře nabídky – dokážeme pro vás zajistit rozmanitou nabídku travních i travinobylinných směsí, minerálních i organo-minerálních hnojiv pro různé potřeby i typy travnatých a bylinných ploch. Pokud si nevíte rady s výběrem travního osiva, směsi pro květnaté louky, hnojiva, či půdního kondicionéru, vždy vám ochotně poradíme.

Flexibilita – dodáváme travní směsi, specifická osiva a hnojiva pro řadu významných českých sportovních klubů, pro velká golfová hřiště, státní podniky či stavební firmy. Jsme zvyklí řešit jak drobné objednávky, tak velké zakázky.

Kvalita – děláme vše pro to, aby byli zákazníci vždy maximálně spokojeni s kvalitou našich produktů a služeb. Zajištění co nejvyšší možné kvality bez ohledu na typ zákazníka a rozsah objednávky je pro nás prioritou.

Cena – vzhledem k velmi širokému sortimentu jsme schopni nabízet více cenově přijatelných alternativ současně. Stálí odběratelé u nás nakupují vždy se slevou. Poměrem cena/kvalita patříme v naší branži ke špičce českého trhu.

 

Jaká je doporučená hustota výsevu osiva pro optimální výnosové výsledky na pastvinách?

Univerzálně můžeme mluvit o množství 30 kg/ha.

 

Jaká je historie a zkušenosti firmy Agrostis Trávníky, s.r.o.?

Firma Agrostis Trávníky, s.r.o. působí na českém trhu coby obchodní značka již od roku 2002. Hlavní náplní naší práce je všestranná pomoc všem trávníkářům – zahradníkům, správcům fotbalových a golfových hřišť, zemědělcům i soukromým osobám. Nabízíme profesionální produkty pro pěstitele trávníků a travinobylinných porostů, zajišťujeme laboratorní analýzy půdy a závlahové vody, odborné poradenství, zemědělské služby a znaleckou činnost. Značnou pozornost věnujeme i výzkumu, primárně v oblasti trávníkářství. Na vlastních výzkumných plochách ověřujeme nové poznatky, postupy a přípravky související s pěstováním trávníků. Mezi nejdůležitější aktivity patří produkce širokého sortimentu vlastních travinobylinných směsí pro květnaté louky, obnovu krajiny či regionální lokality, přičemž vysoké procento obsažených druhů pochází z našich vlastních pěstebních ploch. Spolupracujeme s řadou výzkumných pracovišť v rámci ČR i Evropy. Velmi významný je pro nás i úzký kontakt s odbornými a vzdělávacími institucemi, z čehož plyne i rozsáhlá publikační činnost.

Jste členy profesních odborných organizací?

 • Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
 • Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
 • Svaz zakládání a údržby zeleně
 • Svaz školkařů ČR
 • Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace
 • Komise MTZ ČMFS
 • Deutsche Rasengesellschaft
 • Klub přátel společnosti Člověk v tísni
 

Máte kontaktní místo / kamennou pobočku?

Prodejnu se skladem najdete na adrese: Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov u Vyškova, místní část Slavíkovice.

Vybraný velkoobchodní sortiment je možné po předešlé domluvě vyzvednout také u našeho logistického partnera Joppa Logistics s.r.o. v Brně – Tuřanech.

Otevírací doba:

 • 2. březen - 30. říjen: PO - PÁ 7.30–17.00 hod

 • 1. listopad - 1. březen: PO - PÁ 7.30–16.00 hod

 

Jaký sortiment nabízíte?

Specializujeme se zejména na travní osiva, druhově pestré směsi, hnojiva, půdní kondicionéry a další pomocné půdní látky, zahradní a komunální techniku. Vše, co potřebujete ke zdravému a optimálnímu růstu a efektivnímu založení trávníků, najdete právě u nás.

 

Jaký je rozsah vám poskytovaných služeb?

 • poradenství v oblasti komplexní péče o travní a travinobylinné porosty

 • zemědělské služby a práce

 • agrochemické rozbory půdy, stanovení makroprvků, mikroelementů, obsahu organické hmoty, CEC aj.

 • chemické rozbory rostlinné hmoty

 • chemické rozbory vody

 • fyzikální rozbory půdy (zrnitost, hydraulická vodivost)

 • výzkumná a publikační činnost

Jednatel naší společnosti, Ing. Josef Straka, PhD., je znalcem jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2005, spr. 114/2004 pro základní obor zemědělství, zemědělská odvětví různá se specializací travnaté sportovní povrchy, okrasné trávníky a krajinné travní porosty.

 

Jak vyrábíte vlastní travinobylinné směsi?

Naše výroba se opírá o mnohaleté odborné zkušenosti a výzkumnou činnost. Nabízíme osiva pro většinu účelů i lokalit, jejichž složení maximálně respektují přirozenost tuzemských společenstev. Druhy používané ve směsi pocházejí z drtivé většiny od osvědčených českých dodavatelů, řada použitých druhů pochází z našich vlastních ploch. Vždy preferujeme české a slovenské odrůdy. V případě regionálních směsí pochází osiva bylin z konkrétních stanovišť, kde probíhají sklizně pod přísnou záštitou ekologů a ochránců přírody.

Sklizená osiva následně sušíme, čistíme a samozřejmě i testujeme jejich klíčivost tak, aby vše odpovídalo našemu vysoko postavenému standardu kvality. Samotné míchání a výroba probíhají za přísných interních pravidlech ve vlastním provozu.

Mimo pestrou paletu typových směsí nabízíme možnost přípravy individuální směsi na přání na základě předešlé konzultace. Jediným limitem v tomto směru je aktuální dostupnost některých druhů na trhu.

Aktuality Agrostis

Aktuality

Nabídka směsí pro Beskydy
V naší nabídce nově naleznete dvojici regionálních směsí pro Beskydy.
Nová druhově obohacená směs pro Pálavu
V našem sortimentu naleznete novou druhově obohacenou směs pro tvorbu ekologicky hodnotných krajinných trávníků v podmínkách jižní Moravy.
Jsme členy: