X

Poptávkový formulář

Informace

Odborné články

Pohyb vody v rostlinném systému
Ze všech abiotických faktorů, které omezují růst a produktivitu trav (veškerého rostlinstva) stojí na prvním místě nedostatek vody. Voda, na rozdíl od minerálních živin, má velmi rychlý koloběh v ekosystémech a její zásoba v rostlinách i v půdě stačí jen na poměrně krátkou dobu.
Mnoho lidí řeší otázku, jak často hnojit trávník? Hnojení trávníku není žádná věda, jen je třeba znát alespoň základní pravidla. Každý trávník ihned od svého založení vyžaduje určitou péči. Jedná se o soubor činností, které označujeme souhrnně termínem údržba trávníku, kam spadá právě i hnojení trávníku.
Jak založit trávník je častou otázkou majitelů zahrad a odpočinkových ploch. Co se týká problematiky zakládání trávníků (výsev trávníku), přejděme rovnou k praktickému postupu, jak založit nový trávník, aby vše bylo správě. Pokud jsme si tedy ujasnili, jaký trávník chceme založit (funkce, stanovištní poměry), nastává chvíle pro první a dá se říci jednu z nejdůležitějších činností při zakládání trávníku, což je příprava půdy.
Ing. Tomáš Gabriel, Gabriel, s.r.o., České Kopisty
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
Ing. Radek Machač, Ph.D., Oseva vývoj a výzkum, s.r.o., Zubří
Ing. Otakar Kozák, Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Tomáš Gabriel, Gabriel, s.r.o.
Význam druhově pestrých směsí pro krajinu a opylovače
Zakládání druhově pestrých porostů na svazích Králičí kopeček Kroměříž
Aktuality Agrostis

Aktuality

Spolupráce s vodními skauty Vyškov
Dříve zanedbané firemní plochy získaly své nové využití díky plodné spolupráci s 5. oddílem vodních skautů RA Vyškov!
Mezotrofní směs pro Krkonoše
Jak vypadá obnova krajiny v Krkonoších za využití Mezotrofní směsi?
Jsme členy: