X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

Směsi pro květnaté louky

Produkty v kategorii

BROMION - Směs pro suché trávníky - Směsi pro květnaté louky
Širokolisté suché trávníky s dominancí druhů Brachypodium pinnatum (při využívání na pastvu) a Bromus erectus (při využívání na seč) se vyskytují na devonských vápencích v Moravském krasu. Původ osiva bylin této směsi je přímo na území Moravského krasu a složení směsi bylo konzultováno s botaniky Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 
HORIZONT - Krajinná louka - Směsi pro květnaté louky
HORIZONT - krajinná louka – Travobylinná směs přírodního charakteru hodící se pro použití v krajině i pro pícní účely v mezofytních až sušších stanovištních podmínkách.
KORIDOR - Bylinná rekultivační směs - Směsi pro květnaté louky
KORIDOR – bylinná rekultivační směs – obsahuje 22 rostlinných druhů. Směs je určena k ozelenění náspů, výsypek a méně úrodných, lidskou činností poznamenaných extenzivních stanovišť. Dobré výsledky směs prokázala při použití na erozí ohrožených lokalitách.
KRÁSKA - Květnatá luční směs - Směsi pro květnaté louky
KRÁSKA - květnatá luční směs obsahující 59 rostlinných druhů. Mezofytní, travinobylinná směs, vytváří bohatý, pestře kvetoucí porost. Svým složením asociuje podhorskou louku. 
PANONIE - Druhově pestrá směs do sucha - Směsi pro květnaté louky
PANONIE - druhově pestrá směs do sucha – obsahuje 29 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je sestavena na základě výzkumu s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech. 
RAKOVEC - Květnatá louka do vlhka - Směsi pro květnaté louky
RAKOVEC – květnatá louka do vlhka - obsahuje 48 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je vhodná do vlhčích a zastíněných míst, jako je okolí vodotečí, louky s vyšší hladinou spodní vody nebo podrost stromů v lesoparcích.
SAHARA - Rekultivační směs do sucha - Směsi pro květnaté louky
SAHARA - rekultivační směs do sucha – obsahuje 21 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je sestavena na základě výzkumu ozelenění sterilních a poškozených půd aridních oblastí a je určena do extrémně suchých podmínek.
SLUNOVRAT - Květnatá louka do sucha pro náročné - Směsi pro květnaté louky
SLUNOVRAT – květnatá louka do sucha pro náročné - obsahuje 52 rostlinných druhů. Hvozdíky, len, devaterník, třezalka a rozrazil ve směsi s nízkými kostřavami, smělkem a tomkou nabízí úchvatnou podívanou, jak v rodinné zahradě, tak i v krajině. 

Květnaté louky v přírodních zahradách

Květnaté louky do oblíbených přírodních zahrad mateřských a základních škol slouží ke studijním účelům a pochopení, jaké vztahy v přírodě fungují, ale i jak dokáže být příroda nevyzpytatelná. Základními principy přírodních zahrad je jejich udržitelnost a soběstačnost, proto se při tvorbě směsí květnatých luk do přírodních zahrad vychází z místních geologických, biologických a ekologických podmínek. Při výběru jednotlivých komponent směsí pro květnaté louky se klade důraz na širokou druhovou pestrost a upřednostňují se rostlinné druhy typické pro dané území. I když je obvykle snaha dosáhnout co nejvyššího podílu bylin v porostu, a tomu odpovídá i složení směsi, v praxi je pomalý počáteční vývoj směsi s nízkým zastoupením travin vzhledem k pravidelné intenzitě zátěže skupinami dětí, spíše komplikací. V rodinných zahradách je výsev směsi s vyšším podílem bylin (30-80 %) možný za předpokladu, že je uživatel pozemku s pomalým vývojem porostu srozuměn.

 

Návod na založení květnaté louky:

Vhodná období pro zakládání luk jsou pozdní podzim a jaro.

Směsi s podílem letniček zakládáme vždy na jaře!

Osivo pro květnaté louky skladujeme na suchém místě v uzavřených obalech.

Před výsevem směsi pro květnaté louky doporučujeme obsah sáčku důkladně promíchat.

Příprava půdy pro květnaté louky je stejná jako pro trávníky. Jak založit nový trávník?

Louku vyséváme velmi mělce do hloubky max. 5 mm do zkypřené, urovnané a odplevelené půdy. Před výsevem nehnojíme!

Potřebné množství osiva květnaté louky na danou plochu si před výsevem rozdělíme na 2 poloviny a vyséváme každou zvlášť, nejlépe dvěma směry (do kříže).

Vyseté osivo mělce zapravíme hráběmi a následně uválíme.

V roce výsevu rostou hlavně trávy a pouze kořínky lučních rostlin.

Odplevelovací seč provedeme šetrně při výšce porostu cca 20 cm. U směsí s podílem letniček se odplevelovací seč neprovádí!

Květnatou louku sekáme nejlépe lištovou nebo bubnovou travní sekačkou nebo kosou na výšku minimálně 4-5 cm nad povrchem půdy.

Louka kvete postupně ve druhém až třetím roce, počet sečí 1-3x za rok.

Péče o květnaté louky

Provzdušnění

Zjara je vhodné louku provzdušnit a urovnat (např. krtince). Malé plochy lze takto ošetřit použitím železných hrábí, u větších ploch je prováděno vláčení bránami.  

Vápnění

Nedostatek vápníku v půdě se může projevit snížením druhové pestrosti lučního porostu. Při vápnění se používá zejm. mletý vápenec či dolomit, který zapravíme na podzim do půdy. Vhodný je též granulovaný vápenec Kalkkorn.

Sečení

Louku je možné sekat ručně, nebo použitím vhodné mechanizace. Mezi ruční nástroje řadíme kosu a srp.

Nejvhodnější travní sekačkou pro sečení luk je sekačka lištová, popř. bubnová. Její základní vlastností by měla být možnost sekat „na vysoko“ (cca 10 cm nad zemí). Sekat louku je možné i pomocí křovinořezu, ten je vhodný zejm. při obnově starých luk s vysokou četností náletových dřevin. 

V prvním roce od výsevu rostou na stanovišti zejm. trávy, jednoleté plevele a pouze kořínky lučních rostlin. Z toho důvodu je nutné provést tzv. odplevelovací seč. Ta se provádí „na vysoko“ (tj. cca 10 cm; min. 4 cm – dle dostupné secí techniky), při výšce plevelů cca 30 cm. U směsí s podílem letniček se odplevelovací seč neprovádí

V následujících letech je pro podporu pokryvnosti nutná brzká seč na přelomu května a června (v době pícní zralosti trav).

Termín sečení luk se odvíjí od stavu porostu, průběhu počasí i od jejího předpokládaného využití.

 Mulčování

Mulčování, tj. posekání, rozdrcení a ponechání hmoty v porostu není vhodnou metodou péče o luční porost. Mulč brání ujímání drobných rostlinek a zároveň při svém rozkladu uvolňuje do půdy živiny, které podporují růst rychle rostoucích rostlin (např. travin), na úkor bylin.

O mulčování lze uvažovat pouze u porostu s malým objemem hmoty. Dalším možným řešením je první, mohutnější, seč z louky sklidit a během léta pouze mulčovat. [2]

Aktuality Agrostis

Aktuality

Pozvánka na seminář
Přijměte pozvání na odborný seminář s exkurzí, který se orientuje mimo jiné na ochranu přírodního dědictví a biodiverzitu.
Podpořili jsme soutěž Lipová ratolest
Tak jako v předešlých letech jsme sponzorsky podpořili tradiční soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest.
Jsme členy: