X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
PANONIE - Druhově pestrá směs do sucha

PANONIE - Druhově pestrá směs do sucha

PANONIE - Druhově pestrá směs do sucha - Směsi pro květnaté louky

PANONIE - druhově pestrá směs do sucha – obsahuje 29 rostlinných druhů. Směs je sestavena na základě výzkumu s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech. Směs je vhodná pro použití na střešních zahradách a do volné krajiny. Od roku 2015 je tato směs chráněna PATENTEM. Složení této směsi je výsledkem dlouholetého výzkumu vlastností rostlinných druhů s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech.

PANONIE - Druhově pestrá směs do sucha - další informace

Počet sečí ročně: 1 - 2

Čistý výsev: 4 - 6 g/m²

Balení: 50 g 200 g 1 kg 10 kg
Plocha (m2): X X 200 - 250 X

PANONIE - Druhově pestrá směs do sucha - složení produktu

Trávy 80%: Psineček obecný (Agrostis capillaris ´Polana´) 1%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 3%, Sveřep vzpřímený (Bromus erectus) 6%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 15%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 10%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 5%, Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 10%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 15%, Smělek štíhlý (Koeleria macrantha) 1%, Bojínek tuhý (Phleum phleoides) 1%, Lipnice smáčknutá (Poa compressa) 3%, Lipnice luční (Poa pratensis ´Slezanka´) 10%

Byliny 15%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 1,6%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,7%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 1,9%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,6%, Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) 0,2%, Čekanka obecná (Cichorium intybus) 1,1%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 0,8%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 1,9%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,6%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,1%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 1%, Mochna přímá (Potentilla recta) 0,5%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,2%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 1,8%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,6%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 0,2%, Čistec přímý (Stachys recta) 0,9%, Řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum) 0,1%

Jeteloviny 5%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria ´Pamir´) 1,5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 1,8%, Tolice dětelová (Medicago lupulina ´Ekola´) 0,5%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 0,8%, Čičorka pestrá (Securigera varia ´Eroza´) 0,2%, Jetel plazivý (Trifolium repens ´Jura´) 0,2%

Podobné

BROMION - Směs pro suché trávníky - Směsi pro květnaté louky
Širokolisté suché trávníky s dominancí druhů Brachypodium pinnatum (při využívání na pastvu) a Bromus erectus (při využívání na seč) se vyskytují na devonských vápencích v Moravském krasu. Původ osiva bylin této směsi je přímo na území Moravského krasu a složení směsi bylo konzultováno s botaniky Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 
HORIZONT - Krajinná louka - Směsi pro květnaté louky
HORIZONT - krajinná louka – Travobylinná směs přírodního charakteru hodící se pro použití v krajině i pro pícní účely v mezofytních až sušších stanovištních podmínkách.
KORIDOR - Bylinná rekultivační směs - Směsi pro květnaté louky
KORIDOR – bylinná rekultivační směs – obsahuje 22 rostlinných druhů. Směs je určena k ozelenění náspů, výsypek a méně úrodných, lidskou činností poznamenaných extenzivních stanovišť. Dobré výsledky směs prokázala při použití na erozí ohrožených lokalitách.
KRÁSKA - Květnatá luční směs - Směsi pro květnaté louky
KRÁSKA - květnatá luční směs obsahující 59 rostlinných druhů. Mezofytní, travinobylinná směs, vytváří bohatý, pestře kvetoucí porost. Svým složením asociuje podhorskou louku. 
RAKOVEC - Květnatá louka do vlhka - Směsi pro květnaté louky
RAKOVEC – květnatá louka do vlhka - obsahuje 48 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je vhodná do vlhčích a zastíněných míst, jako je okolí vodotečí, louky s vyšší hladinou spodní vody nebo podrost stromů v lesoparcích.
SAHARA - Rekultivační směs do sucha - Směsi pro květnaté louky
SAHARA - rekultivační směs do sucha – obsahuje 21 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je sestavena na základě výzkumu ozelenění sterilních a poškozených půd aridních oblastí a je určena do extrémně suchých podmínek.
SLUNOVRAT - Květnatá louka do sucha pro náročné - Směsi pro květnaté louky
SLUNOVRAT – osivo květnaté louky do sucha pro náročné podmínky - obsahuje 59 rostlinných druhů. Hvozdíky, len, devaterník, třezalka a rozrazil ve směsi s nízkými kostřavami, smělkem a tomkou nabízí úchvatnou podívanou, jak v rodinné zahradě, tak i v krajině. 
Jsme členy: