X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
BROMION - Směs pro suché trávníky

BROMION - Směs pro suché trávníky

BROMION - Směs pro suché trávníky - Směsi pro květnaté louky

Širokolisté suché trávníky s dominancí druhů Brachypodium pinnatum (při využívání na pastvu) a Bromus erectus (při využívání na seč) se vyskytují na devonských vápencích v Moravském krasu. Původ osiva bylin této směsi je přímo na území Moravského krasu a složení směsi bylo konzultováno s botaniky Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 

BROMION - Směs pro suché trávníky - další informace

Počet sečí ročně: 0 - 2

Čistý výsev: 2 - 4 g/m²

Balení: 50 g 200 g 1 kg 10 kg
Plocha (m2): X X 250 - 500 X

BROMION - Směs pro suché trávníky - složení produktu

Trávy 80%: Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 8%, Válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) 5%, Sveřep vzpřímený (Bromus erectus) 30%, Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 16%, Bojínek tuhý (Phleum phleoides) 1%, Lipnice luční (Poa pratensis ´Balin´) 20%

Byliny 12%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 1,5%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,2%, Prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum) 0,2%, Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) 1,2%, Škarda dvouletá (Crepis biennis) 0,1%, Mrkev obecná pravá (Daucus carota) 0,1%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,3%, Devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) 0,5%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,4%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 1%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,6%, Řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) 0,8%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 2,1%, Hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca) 1,2%, Divizna jižní rakouská (Verbascum austriacum) 1,6%

Jetoloviny 8%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria ´Pamir´) 2%, Hrachor luční (Lathyrus pratensis) 0,5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 1,5%, Vičenec písečný (Onobrychis arenaria) 2%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 2%

Podobné

HORIZONT - Krajinná louka - Směsi pro květnaté louky
HORIZONT - krajinná louka – Travobylinná směs přírodního charakteru hodící se pro použití v krajině i pro pícní účely v mezofytních až sušších stanovištních podmínkách.
KORIDOR - Bylinná rekultivační směs - Směsi pro květnaté louky
KORIDOR – bylinná rekultivační směs – obsahuje 22 rostlinných druhů. Směs je určena k ozelenění náspů, výsypek a méně úrodných, lidskou činností poznamenaných extenzivních stanovišť. Dobré výsledky směs prokázala při použití na erozí ohrožených lokalitách.
KRÁSKA - Květnatá luční směs - Směsi pro květnaté louky
KRÁSKA - květnatá luční směs obsahující 59 rostlinných druhů. Mezofytní, travinobylinná směs, vytváří bohatý, pestře kvetoucí porost. Svým složením asociuje podhorskou louku. 
PANONIE - Druhově pestrá směs do sucha - Směsi pro květnaté louky
PANONIE - druhově pestrá směs do sucha – obsahuje 29 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je sestavena na základě výzkumu s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech. 
RAKOVEC - Květnatá louka do vlhka - Směsi pro květnaté louky
RAKOVEC – květnatá louka do vlhka - obsahuje 48 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je vhodná do vlhčích a zastíněných míst, jako je okolí vodotečí, louky s vyšší hladinou spodní vody nebo podrost stromů v lesoparcích.
SAHARA - Rekultivační směs do sucha - Směsi pro květnaté louky
SAHARA - rekultivační směs do sucha – obsahuje 21 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je sestavena na základě výzkumu ozelenění sterilních a poškozených půd aridních oblastí a je určena do extrémně suchých podmínek.
SLUNOVRAT - Květnatá louka do sucha pro náročné - Směsi pro květnaté louky
SLUNOVRAT – osivo květnaté louky do sucha pro náročné podmínky - obsahuje 59 rostlinných druhů. Hvozdíky, len, devaterník, třezalka a rozrazil ve směsi s nízkými kostřavami, smělkem a tomkou nabízí úchvatnou podívanou, jak v rodinné zahradě, tak i v krajině. 
Jsme členy: