X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
Mezotrofní travní směs pro Krkonoše

Mezotrofní travní směs pro Krkonoše

Mezotrofní travní směs pro Krkonoše - Regionální směsi

Mezotrofní travní směs - speciální směs č.2 pro Krkonoše - Speciální travní směs vytvořená ve spolupráci s krkonošskými botaniky. Druhové složení travní směsi odpovídá přirozené druhové skladbě krkonošských luk. Travní směs je vhodná pro použití v oblasti Krkonoš ve vlhčích, živinami lépe zásobených podmínkách.
Travní směs je v této oblasti možné využít i pro zemědělské účely (zatravňování orné půdy, obnova travních porostů). Pro zemědělské využití je k travní směsi možné přimíchat i jeteloviny (štírovník růžkatý, jetel luční, jetel plazivý) s maximálním podílem ve směsi 3-5%. Složení travní směsi a volba českých odrůd je pro každou partii této směsi konzultováno s botaniky Krkonošského národního parku. 

Výsevek: při nezemědělském využití 15-20 g/m2, při zemědělském 5 g/m2

Mezotrofní travní směs pro Krkonoše - složení produktu

Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) ´Tagera´ 40%, Bojínek luční (Phleum pratensis)´Sobol´18%, Psárka luční (Alopecurus pratensis)´Zuberská´ 18%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) ´Dana´ 12%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) ´Horal´ 9%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatior) ´Rožnovský´ 3%

Podobné

ARRHENATHERION - Regionální směs pro Žďárské vrchy a Vysočinu - Regionální směsi
Obsahuje 25 rostlinných druhů. Kromě českých odrůd komerčně dostupných druhů trav a jetelovin obsahuje směs osivo bylin striktně regionálního původu z oblasti Žďárských vrchů.
BROMION - Směs pro suché trávníky - Směsi pro květnaté louky
Širokolisté suché trávníky s dominancí druhů Brachypodium pinnatum (při využívání na pastvu) a Bromus erectus (při využívání na seč) se vyskytují na devonských vápencích v Moravském krasu. Původ osiva bylin této směsi je přímo na území Moravského krasu a složení směsi bylo konzultováno s botaniky Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 
Oligotrofní travní směs pro Krkonoše - Regionální směsi
Oligotrofní směs - Speciální travní směs vytvořená ve spolupráci s krkonošskými botaniky. Druhové složení směsi odpovídá přirozené druhové skladbě krkonošských luk. Směs je vhodná pro použití v oblasti Krkonoš v sušších a méně živinami bohatých podmínkách.
VESNA - Druhově obohacená směs do sucha - Směsi pro krajinné projektování
Druhově obohacená směs Vesna reflektuje potřeby nízkého suchovzdorného druhově pestrého společenstva.
ŽIVA - druhově obohacená jetelotravní směs - Směsi pro krajinné projektování
Druhově obohacená jetelotravní směs ŽIVA je složena z českých odrůd vhodných pro použití v krajině dle Standardu Agentury ochrany přírody a krajiny „Krajinné trávníky.“
Jsme členy: