Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Hřišťové travní směsi

Kromě osvědčených hřišťových travních směsí standardního složení nabízíme v našem sortimentu travních směsí pro hřiště také čistě jílkovou směs pro dosev hřišť (dosévání trávníků) dosevovou směs s lipnicí luční. U travní směsi hřištní určené pro zakládání travnatých sportovních ploch je zvýšeno zastoupení moderních odolných a úzkolistých odrůd. Zařazením odolných odrůd jílku vytrvalého je snížena náchylnost trávníku k plísni sněžné. Z tohoto pohledu se tudíž jedná o travní směsi zátěžové.

Doporučený výsevek hřišťových travních směsí je 25 - 30 g/m2

Skladba travních směsi – článek na Ireceptar

 

VV-7/1 Hřišťová univerzální směs – travní směs hřištní

Koupit travní směs v e-shopu travní směs hřištníUniverzální hřištní travní směs je určena pro zakládání běžných sportovních ploch i ostatních silně zatěžovaných trávníků. I pro dosévání trávníků. Díky vyššímu podílu jílku vytrvalého se porost po zásevu rychle zapojí. Vytvořený trávník má charakter jílkového porostu – je vitální, odolává pravidelnému sešlapávání a rychle regeneruje = travní směs zátěžová.

Složení travního osiva pro hřiště: Jílek vytrvalý 'Barorlando' 25%, jílek vytrvalý 'Altesse' 15%, jílek vytrvalý 'Amiata' 20%, jílek vytrvalý 'Firebird' 5%, jílek vytrvalý 'Jozífek' 10%, lipnice luční 'Rubicon' 10%, lipnice luční 'Limousine' 10%.

 

VV-8/1 Speciální hřišťová směs – travní směs hřišt ní

Koupit travní směs v e-shopu travní směsi hřištníSpeciální hřištní travní směs má zvýšený podíl lipnice luční na 40%, a proto se po zásevu pomaleji vyvíjí a potřebuje delší čas na zesílení a plné zapojení trávníku. Tato tráva pro hřiště se především pro zásev hracích ploch ligových stadiónů, nebo na zakládání předpěstovávaných trávníků určených pro pokládání na hřiště.

Složení hřišťové travní směsi: Jílek vytrvalý 'Barorlando' 10%, jílek vytrvalý 'Europitch' 10%, jílek vytrvalý 'Amiata' 15%, jílek vytrvalý 'Firebird' 15%, jílek vytrvalý 'Jozífek' 10%, lipnice luční 'Rubicon' 10%, lipnice luční 'Limousine' 30%.

 

VV-8/2 Renovace l tigových trávníků – travní směs hřištní

                                                                                                                        Koupit travní směs v e-shopu 

Speciální hřištní travní směs se složením shoduje se směsí pro dosev hřišť 9/1, ale odlišuje se od ní výběrem odrůd a partií. Do směsi je zařazeno 5 špičkových odrůd jílku vytrvalého, který vyniká vysokou odolností vůči zátěži, rychlou regenerací po poškození a hustotou vytvářeného drnu. Díky tomu je tato travní směs zátěžová. Doplněk hřištní travní směsi tvoří kvalitní úzkolistá a velmi hustá odrůda lipnice roční. Vzhledem ke své kvalitě je směs určena především pro průběžné dosévání kvalitních nezaplevelených hřišťových trávníků, ale díky vynikajícímu odrůdovému složení lze uplatnit také při zakládání nových hřišť a tréninkových ploch.

Složení hřištní směsi:  Jílek vytrvalý 'Barorlando' 20%, jílek vytrvalý 'Barlicum' 25%, jílek vytrvalý 'Europitch' 15%, jílek vytrvalý 'Amiata' 15%, jílek vytrvalý 'Jozífek' 15%, lipnice luční 'Limousine' 10%.

UNI 3 Play Exkluzivní hřišťová travní směs s vyšším podílem lipnice luční – travní směs hřištní

Koupit travní směs v e-shopu hřištní travní směsHřištní travní směs je připravena z travních druhů a odrůd nejlépe snášejících sešlapávání a rychle regenerujících po poškození. Hřišťová travní směs je vhodná zejména pro zásev hřišťových trávníků, ale i pro zatravnění ostatních silně zatěžovaných ploch = travní směs zátěžová.

Složení travní směsi hřištní: Jílek vytrvalý 2n 40%, lipnice luční 35%, kostřava červená krátce výběžkatá 15%, psineček tenký 5%, poháňka hřebenatá 5%.

 

UNI 12 Hřiště Směs pro silně zatěžované rekreační trávníky a hřiště – travní směs hřištní

Koupit travní směs v e-shopu travní směs hřištní UNI 12Tato hřištní travní směs obsahuje vyšší podíl jílku vytrvalého a vytváří vitální trávník hřišťového typu. Je to travní směs zátěžová. Je sestavena z druhů a odrůd, které velmi dobře snášejí pravidelné velké zatěžování a rychle regenerují po poškození. Tato hřišťová travní směs je tudíž zátěžová.

Složení travní směsi hřištní: Jílek vytrvalý 2n 70%, lipnice luční 10%, kostřava červená dlouze výběžkatá 10%, kostřava červená trsnatá 10%.

 

UNI 13 Dosev hřišť – travní směs hřištní

Koupit travní směs v e-shopu travní směs hřištníTato travní hřištní směs je určena pro přisévání hřišťových porostů s dostatečným zastoupením lipnice luční. 

Složení travní směsi hřištní: Jílek vytrvalý 2n 95%, lipnice luční 5%.

 

 

VV-9/1 Směs pro dosev hřišť s lipnicí luční – travní směs hřištní

Koupit travní směs v e-shopu travní směs hřištníJílková hřištní travní směs pro dosev hřišť je sestavena ze čtyř trávníkových odrůd jílku vytrvalého a 10 % směsi tvoří lipnice luční. Tato hřišťová travní směs slouží pro dosévání poškozených hřišťových porostů, ve výjimečných případech je možné použít hřišťovou travní směs i jako náhradu univerzální hřišťové směsi při zakládání pomocných a tréninkových hracích ploch.

Složení směsi pro hřiště: Jílek vytrvalý 'Barorlando' 20%, jílek vytrvalý 'Barminton' 10%, jílek vytrvalý 'Amiata' 10%, jílek vytrvalý 'Oase' 15%, jílek vytrvalý 'Jozífek' 35% lipnice luční 'Rubicon' 10%.

 

VV-9/2 Jílková směs pro dosev hřišť - travní směs hřištní

Koupit travní směs v e-shopu Travní směs hřištníJílková travní směs pro dosev hřišť je složena pouze z odrůd jílku vytrvalého, lipnici luční neobsahuje. Tato hřišťová travní směs je určena pro přisévání hřišťových porostů s dostatečným zastoupením lipnice luční nebo naopak pro dosev méně kvalitních trávníků, ve kterých již převažuje plevelná lipnice roční a pomalu rostoucí lipnice luční by se v takovém případě neprosadila.

Složení osiva pro hřiště: Jílek vytrvalý 'Barorlando' 25%, jílek vytrvalý 'Altesse' 20%, jílek vytrvalý 'Oase' 20%, jílek vytrvalý 'Jozífek' 35%