Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Travní osiva – luční směs

 

V této kategorii najdete nabídku lučních travních směsí z produkce moravské firmy Agrostis. Jedná se o pečlivě sestavená luční travní osiva se specifickým užitím pro různá roční období. Luční travní osiva jsou precizně sestavována z porostů, které jsou charakteristické pro lokální klimatické a půdní podmínky ČR. Luční travní směsi jsou charakteristické dlouhou životností porostu, odolností a bohatým růstem.

Doporučený výsevek lučních travních směsí je 30 kg.ha-1

Druhově obohacená jetelotravní směs - ŽIVA 

Koupit tuto luční směs v e-shopu Druhově obohacená jetelotravní směs - ŽIVA -Směs je složena z českých odrůd vhodných pro použití v krajině dle Standardu Agentury přírody a krajiny „Krajinné trávníky“.Použití druhově obohacené jetelotravní směsi je určeno pro případy zatravňování orné půdy a jejího převodu na trvalé travní porosty, ale i pro zlepšení druhově nevyhovujících trvalých travních porostů v oblastech, kde chybí regionální směsi osiv.

Složení luční travní směsi:                                                                                                               

Trávy 95 %: Psárka luční (Alopecurus pratensis) 15%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) 1%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 12%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) 4%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 26%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 14%, Bojínek luční (Phleum pratense) 10%, , Lipnice luční (Poa angustifolia) 10%,Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 3%.

Jeteloviny 5 %: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 0,5%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 1%, Čičorka pestrá (Securigera varia) 1%,  Jetel luční (Trifolium pratense) 1,2%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 0,8%.

Doporučený výsevek: 30 kg.ha-1

UNI-4 Aroma Luční travní osivo univerzální 

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu UNI-L-4 AROMA LUČNÍ TRAVNÍ SMĚS UNIVERZÁLNÍ - Luční travní směsAroma luční travní směs univerzální je vhodná pro založení pícních porostů s předpokladem trojsečného využívání jak na zeleno, tak na seno. Sklizeň první seče se předpokládá v první polovině května. Travní směs s jetelem využívá k výživě porostu i vzdušný dusík, poutaný hlízkovými bakteriemi na kořenech jetele.

Složení:  Jílek vytrvalý 4n 10%, lipnice luční 12%, kostřava červená dlouze výběžkatá 7%, bojínek luční 29%, kostřava luční 23%, jetel luční 2n 9%, jetel plazivý 6%, jetel zvrhlý 4%

Doporučený výsevek travního osiva: 30 kg.ha-1

 

UNI-L-50 Luční travní směs raná

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu UNI-L-50 Luční travní směs raná - Luční travní směsLuční travní směs raná se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny, základní složení.

Složení: Jetel luční 2n 5%, jetel luční 4n 5%, jetel plazivý 5%, kostřava luční 10%, jílek vytrvalý 4n 13%, jílek hybridní 5%, jílek mnohokvětý 8%, srha laločnatá 49%

Doporučený výsevek travní směsi: 30 kg.ha-1

 

UNI-L-51 Luční travní směs raná

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu UNI-L-51 Luční travní směs raná - Luční travní směsLuční směs raná se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny, s vyšším obsahem jetele plazivého.

Složení: Jetel luční 2n 4%, jetel luční 4n 4%, jetel plazivý 8%, kostřava luční 10%, jílek vytrvalý 4n 10%, jílek hybridní 5%, jílek mnohokvětý 8%, srha laločnatá 51%.  

Doporučený výsevek: 30 kg.ha-1

 

 

UNI-L-52 Luční travní směs raná

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu UNI-L-52 Luční travní směs raná - travní směsi lučníLuční travní směs raná se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny, se zastoupením hybridu Festulolium.

Složení: Jetel luční 2n 5%, jetel luční 4n 5%, jetel plazivý 5%, kostřava luční 10%, jílek vytrvalý 4n 11%, jílek hybridní 5%, festulolium 'Bečva/Perun' 10%, srha laločnatá 49%

Doporučený výsevek lučního travního osiva: 30 kg.ha-1

 

 

UNI-L-53 Luční travní směs raná

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu UNI-L-53 Luční travní směs ranáLuční travní směs raná se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny, s vyšším podílem jetele plazivého a se zastoupením hybridu Festulolium.

Složení: Jetel luční 2n 4%, jetel luční 4n 4%, jetel plazivý 8%, kostřava luční 10%, jílek hybridní 5%, festulolium 'Bečva/Perun' 13%, jílek mnohokvětý 8%, srha laločnatá 48%

Doporučený výsevek: 30 kg.ha-1

 

Luční travní směs srhová raná

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční travní směs srhová raná - travní osivoLuční travní směs srhová raná je vhodná pro intenzivní výrobu píce na nezamokřených lokalitách. První seč je nutné včas senážovat.


Složení: Jetel luční 2n 8%, jetel luční 4n 6%, jetel plazivý 6%, bojínek luční 20%, srha laločnatá 60%

 

Doporučený výsevek lučního travního osiva: 30 kg.ha-1

 

UNI-L-60 Luční travní osivo polopozdní až pozdní

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu UNI-L-60 Luční travní směs polopozdní až pozdní - travní osivoLuční travní směs polopozdní až pozdní se využívá na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy, základní složení.

Složení: Jetel luční 2n 10%, jetel plazivý 4%, kostřava luční 23%, jílek vytrvalý 4n 15%, kostřava červená 10%, lipnice luční 12%, bojínek luční 26%

Doporučený výsevek travního osiva: 30 kg.ha-1

 

 

UNI-L-61 Luční travní osivo polopozdní až pozdní

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu UNI-L-61 Luční travní směs polopozdní- travní osivoLuční travní směs polopozdní až pozdní se využává na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy, s vyšším obsahem jetele plazivého.

Složení luční směsi: Jetel luční 2n 7%, jetel plazivý 8%, kostřava luční 23%, jílek vytrvalý 4n 14%, kostřava červená 10%, lipnice luční 12%, bojínek luční 26%

 

Doporučený výsevek lučního travního osiva: 30 kg.ha-1

 

UNI-L-62 Luční travní směs polopozdní až pozdní

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu UNI-L-62 Luční travní směs polopozdní až pozdní - travní osivoLuční travní směs polopozdní až pozdní se využívá na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy, se zastoupením hybridu Festulolium.

Složení: Jetel luční 2n 10%, jetel plazivý 4%, kostřava luční 15%, jílek vytrvalý 4n 10%, festulolium 'Felina'Hykor' 10%, festulolium 'Pečva/Perun/Lofa' 8%, kostřava červená 8%, lipnice luční 12%, bojínek luční 23%

Doporučený výsevek lučního travního osiva: 30 kg.ha-1

 

UNI-L-63 Luční travní osivo polopozdní až pozdní

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu UNI-L-63 Luční travní směs polopozdní až pozdní, travní směsi lučníLuční travní směs polopozdní až pozdní se využívá na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy, s vyšším podílem jetele plazivého a se zastoupením hybridu Festulolium.

Složení: Jetel luční 2n 7%, jetel plazivý 8%, kostřava luční 13%, jílek vytrvalý 4n 10%, festulolium 'Bečva/Perun/Lofa' 7%, kostřava červená 10%, lipnice luční 12%, bojínek luční 23%

Doporučený výsevek travní směsi: 30 kg.ha-1

UNI-L-64 Luční travní osivo polopozdní až pozdní bez jetelovin

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu UNI-L-64 Luční travní směs polopozdní až pozdní bez jetelovin, travní směsi lučníLuční travní směs polopozdní až pozdní bez jetelovin s využitím na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy, bez jetelovin.

Složení lučního osiva: Kostřava luční 20%, jílek vytrvalý 4n 15%, jílek mnohokvětý 15%, festulolium 'Felina/Hykor' 15%, kostřava červená 10%, lipnice luční 5%, bojínek luční 20%

Doporučený výsevek travní směsi: 30 kg.ha-1

 

UNI-L-65 Luční travní směs polopozdní až pozdní pro lehčí půdy

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu UNI-L-65 Luční travní směs polopozdní až pozdní pro lehčí půdy, travní směsi lučníLuční směs polopozdní až pozdní pro lehčí půdy s využitím na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech.

Složení: Jetel luční 2n 9%, jetel plazivý 6%, kostřava luční 22%, jílek vytrvalý 4n 14%, kostřava červená 9%, lipnice luční 12%, bojínek luční 24%, trojštět žlutavý 4%

Doporučený výsevek: 30 kg.ha-1

 

 

UNI-L-67 Luční travní osivo polopozdní až pozdní pro lehčí půdy

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu UNI-L-67 Luční travní směs polopozdní až pozdní pro lehčí půdy, travní osivo luční směsLuční travní směs polopozdní až pozdní pro lehčí půdy s využitím na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro lehčí půdy, se zastoupením hybridu Festulolium.

Složení: Jetel luční 2n 9%, jetel plazivý 6%, kostřava luční 12%, jílek vytrvalý 4n 14%, festulolium 'Felina/Hykor' 10%, kostřava červená 9%, lipnice luční 12%, bojínek luční 24%, trojštět žlutavý 4%

Doporučený výsevek travního osiva: 30 kg.ha-1

UNI-L-72 Luční travní směs dlouhodobá pro vlhčí podmínky

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu UNI-L-72 Luční travní směs dlouhodobá pro vlhčí podmínky - Travní osivo luční směsLuční směs dlouhodobá pro vlhčí podmínky s využitím na 8-10 let, ve směsi je zvýšené zastoupení vlhkomilných druhů, se zastoupením hybridu Festulolium.

Složení luční směsi: Jetel zvrhlý 8%, kostřava luční 15%, bojínek luční 18%, lipnice luční 10%, psineček veliký 7%, festulolium 'Felina/Hykor' 15%, jílek vytrvalý 4n 7%, psárka luční 20%

Doporučený výsevek travní směsi: 30 kg.ha-1

UNI-L-82 Luční travní směs dlouhodobá pro sušší podmínky

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu UNI-L-82 Luční travní směs dlouhodobá pro sušší podmínky - Travní osivo luční směsLuční směs dlouhodobá pro sušší podmínky s využitím na 8-10 let, ve směsi jsou zastoupeny druhy, které i při nižších srážkách poskytují dostatečné množství píce, se zastoupením hybridu Festulolium.

Složení: Jetel plazivý 10%, kostřava luční 22%, kostřava červená 20%, lipnice luční 11%, festulolium 'Felina/Hykor' 19%, štírovník růžový 2%, ovsík vyvýšený 6%, kostřava rákosovitá 10%

Doporučený výsevek luční směsi: 30 kg.ha-1

 

 

UNI-L-86 Luční travní směs dlouhodobá pro extrémní podmínky a lehčí půdy

Koupit tuto luční travní směs v e-shopu UNI-L-86 Luční travní směs dlouhodobá pro extrémní podmínky a lehčí půdy - luční travní směsLuční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky a lehčí půdy s využitím na 4-6 let, ve směsi jsou zastoupeny druhy zvládající stresové podmínky (mráz, sucho), varianta pro lehčí půdy.

Složení lučního osiva: Jetel plazivý 15%, Kostřava luční 20%, Srha říznačka 22%, Kostřava červená 24%, Lipnice luční 10%, Ovsík vyvýšený 6%, Trojštět žlutavý 3%

 

Doporučený výsevek travní směsi: 30 kg.ha-1