Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Okrasné travní směsi

Trávníky okrasného charakteru mají především pěkně esteticky působit a nepředpokládá se, že budou intenzivně sešlapávané. Osiva pro okrasné a rekreační trávníky musí být proto schopná vytvořit hustý drn nízkého vzrůstu, pěkně zbarvený po většinu vegetační sezóny. Vzhledem k požadavku na nízký vzrůst trávníku a jemný vzhled se do okrasných směsí většinou nezařazuje jílek vytrvalý, výjimkou jsou směsi s podílem vybraných tenkolistých odrůd jílku vytrvalého do 20%. Zkvalitnění směsí je dosaženo zařazením úzkolistých odrůd lipnice luční.

Doporučený výsevek okrasných travních směsí je 25 - 30 g/m2.

 VV-1 Okrasná univerzální travní směs

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Okrasné travní směsi - VV-1 - Univerzální travní směsOkrasná univerzální směs je druhově i odrůdově pestrá, plastická a proto schopná vytvářet pěkný trávník v nejrůznějších půdních i klimatických podmínkách. Přirozeným vývojem se v založeném porustu postupně prosadí odrůdy a druhy vhoné pro danou  lokalitu.Je určena pro zakládání běžných trávníků okrasného charakteru. 

Složení okrasné travní směsi: Kostřava červená dlouze výběžkatá 'Barjessica' 14%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Polka' 10%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Musette' 20%, kostřava červená trsnatá 'Barchip' 10%, kostřava červená trsnatá 'Bargreen' 15%, kostřava drsnolistá 'Hardtop' 10%, lipnice luční 'rubicon' 20%, psineček tenký 'Barking' 1%

VV-2 Luxusní okrasná travní směs

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Luxusní okrasná Okrasné travní směsi - VV-2 - Luxusní travní směssměs je sestavena ze špičkových odrůd světového i domácího sortimentu. Neobsahuje psineček obecný a díky tomu je možné v případě potřeby zvýšit výšku kosení porostu, aniž by hrozilo nebezpečí tzv. plstnatění trávníku. Při náležitém ošetřování je trávník celoročně pěkně zelený.

Složení okrasného travního osiva: Kostřava červená dlouze výběžkatá 'Barjessica' 10%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Musette' 15%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Mirka' 10%, kostřava červená trsnatá 'Barchip' 15%, kostřava červená trsnatá 'Musica' 15%, kostřava drsnolistá 'Beacon' 15%, lipnice luční 'Barhelene' 10%, lipnice luční 'Rubicon' 10%

 

UNI 1 Britan Luxusní parková travní směs 

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Britan Luxusní parková Parková travní směs - Britan UNI 1směs je sestavena z úzkolistých, málo vzrůstných špičkových trávníkových odrůd světového sortimentu. Vytváří hustý jemný trávník sytě zelené barvy a s malou tvorbou hmoty. Je určena pro zakládání luxusních okrasných málo sešlapávaných trávníků. Podmínkou perfektního vzhledu je intenzivní ošetřování.

Složení okrasné parkové směsi: Lipnice luční 25%, kostřava červená dlouze výběžkatá 15%, kostřava červená krátce výběžkatá 20%, kostřava červená trsnatá 20%, kostřava drsnolistá 15%, psineček tenký 5%

 

UNI 2 Unipo Okrasná pobytová travní směs 

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Unipo Okrasná pobytová směs Okrasná travní směs pobytová - UNI 2 Unipoje odrůdově velmi pestrá a pro svoji výbornou přizpůsobivost se hodí k zakládání trávníků v rozmanitých klimatických i půdních podmínkách. Díky svému složení vytváří porosty nejen vzhledově pěkné, ale také odolné vůči sešlapávání. Je vhodná pro zakládání rekreačních, parkových a zahradních trávníků.

Složení travního osiva: Jílek vytrvalý 2n 20%, lipnice luční 20%, kostřava červená dlouze výběžkatá 10%, kostřava červená krátce výběžkatá 15%, kostřava červená trsnatá 15%, kostřava drsnolistá 10%, psineček tenký 5%, poháňka hřebenatá 5%

 

UNI 8 Okrasná travní směs do sucha

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Okrasná směs do sucha Okrasná travní směs do sucha - UNI 8obsahuje zvýšený podíl suchovzdorné kostřavy drsnolisté, což ji předurčuje k využití na pozemky s nedostatečnou závlahou.

Složení travní směsi do sucha: Lipnice luční 15%, kostřava červená dlouze výběžkatá 15%, kostřava červená krátce výběžkatá 10%, kostřava červená trsnatá 20%, kostřava drsnolistá 40%

VV-3/1 Okrasná travní směs do sucha

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Okrasná směs do suchých podmínek Okrasná travní směs do suchých podmínek - VV-3/1má výrazně zvýšený podíl velmi suchovzdorné kostřavy drsnolisté, což umožňuje založit kvalitní okrasný trávník i na pozemcích s nedostatečnou závlahou. Je málo vzrůstná a vytváří méně hmoty.

Složení travního osiva do sucha: Kostřava červená dlouze výběžkatá 'Barjessica' 20%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Musette' 15%, kostřava červená trsnatá 'Musica' 10%, kostřava červená trsnatá 'Bargreen' 10%, kostřava drsnolistá 'Beacon' 30%, lipnice luční 'Rubicon' 15%

 

VV-3/2 Okrasná travní směs do sucha bez lipnice

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Okrasná směs do suchých podmínek bez lipnice luční Okrasná travní směs do sucha - VV-3/2vytváří tmavý, mimořádně jemný a homogenní porost. Složení směsi pouze z tenkolistých kostřav červených a kostřavy drsnolisté umožňuje aplikovat na porost selektivní graminicidy proti trávovitým plevelům a získat tak dokonale čistý okrasný trávník.

Složení travní směsi do sucha: Kostřava červená dlouze výběžkatá 'Barjessica' 15%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Polka' 10%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Musette' 10%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Mirka' 10%, kostřava červená trsnatá 'Barchip' 10%, kostřava červená trsnatá 'Musica' 15%, kostřava drsnolistá 'Beacon' 30%

 

VV-3/3 Okrasná travní směs s jílkem vytrvalým

Koupit okrasnou travní směs v e-shopu Okrasná směs s jílkem vytrvalým Okrasná travní směs do suchých podmínek - VV-3/3 - s jílkem vytrvalýmobsahuje špičkové jemné odrůdy jílku vytrvalého, které v kombinaci s kostřavami červenými vytváří hustý a jemný trávník. Jílek vytrvalý urychluje zapojení trávníku po zásevu, později z porostu částečně ustupuje, zejména při extenzivním ošetřování a malém sešlapávání. Směs je obdobou německé směsi dle RSM 1.1. varianta 1.

Složení okrasné travní směsi: Jílek vytrvalý 'Barsignum' 10%, jílek vytrvalý 'Barorlando' 10%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Barjessica' 15%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Polka' 15%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Musette' 15%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Mirka' 10%, kostřava červená trsnatá 'Barchip' 10%, kostřava červená trsnatá 'Musica' 15%