Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Krajinné travní směsi

Směsi pro krajinné trávníky jsou vesměs druhově i odrůdově tak pestré, aby vytvářely porosty dostatečně plastické (schopné přizpůsobit se různým půdním či klimatickým podmínkám). 

Doporučený výsevek krajinných travních směsí je 25 - 30 g/m2.

VV-16/1 Parková travní směs do sucha

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Parková směs do sucha se zvýšeným podílem kostřavy drsnolisté je určena zejména pro trávníky pod stromy, u kterých se požaduje kromě odolnosti vůči suchu i tolerance k zastínění. Významnou složku směsi proto tvoří suchovzdorná kostřava drsnolistá. Velmi dobře se směs uplatní i na ostatních parkových plochách a na rekreačních trávnících.

Složení: Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 30% (´Sirtaky´ 15 %, ´ Barlicum´ 15%), Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) ´Barjessica´ 15%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) ´Musica´ 10%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 30% (´Mentor´ 20%, ´Spartan´ 10%), Lipnice luční (Poa pratensis) 15% (´Barimpala´ 10%, ´Brooklawn´ 5%)

VV-17 Sadové mezipásy - travní směs

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Směs do sadových mezipásů vytváří poměrně hustý pevný a přitom málo vzrůstný drn, který velmi dobře snáší extenzivní ošetřování (mulčování). Na přání zákazníků je možné sestavit směs doplněnou o jetel plazivý.

Složení: Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 45% (´Bossanova´ 20%, ´Barjessica´ 25%), Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) ´Viktorka´15%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) ´Barswing´ 15%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla)´Mentor´ 15%, Lipnice luční (Poa pratensis)´Brooklawn´ 9%, Psineček obecný (Agrostis capillaris)´Vítek´ 1%

VV-17/1 Krajinná s jetelem plazivým - travní směs

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Směs málo vzrůstná suchovzdorná a vytrvalá s podílem jetelovin. Vychází z oblíbené směsi pro sadové mezipásy, od které se liší zastoupením jetele plazivého.

Složení: Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 42% (´Bossanova´ 20%, ´Barjessica´ 22%), Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) ´Viktorka´15%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) ´Barswing´ 15%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla)´Mentor´ 15%, Lipnice luční (Poa pratensis)´Brooklawn´ 9%, Psineček obecný (Agrostis capillaris)´Highland´ 1%, Jetel plazivý (Trifolium repens)´RD 84´2%

UNI 14 Protierozní travní směs 

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Protierozní směs je určena pro rychlé ozelenění rekultivovaných ploch nebo pozemků určených pro dočasné zatravnění neudržovaných ploch. Kostřava rákosovitá podporuje suchovzdornost směsi, výsledkem je méně homogenní porost.

Složení: Jílek vytrvalý 2n (Lolium perenne) 30%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 15%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 10%, Lipnice luční (Poa pratensis) 10%, Jílek mnohokvětý italský (Lolium multiflorum Lam. var. italicum) 10%, Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea)25%

UNI 15 Technická travní směs

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Technická směs je určena hlavně na ozelenění ploch kolem silnic, dálnic a železničních tratí. Podíl kostřavy drsnolisté a kostřavy rákosovité zvyšuje suchovzdornost směsi. Dále je technická směs vhodná na zatravnění extenzivní plochy ohrožené suchem bez řádné systematické péče např. sídliště, skladovací areály, apod.

Složení: Jílek vytrvalý 2n (Lolium perenne) 30%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 20%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 10%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 15%, Kostřava drsnolistá (Festuca brevipila) 5%, Lipnice luční (Poa pratensis) 5%, Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea)15%

VV-18/2 Protierozní travní směs s jílkem mnohokvětým

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Protierozní směs slouží pro rychlé ozelenění rekultivovaných ploch a pozemků určených pro dočasné zatravnění (např. před zalesněním). Pro trvalé zatravnění je vhodné kombinovat protierozní a parkovou směs. Směs vytváří větší množství biomasy.

Složení: Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 40% (´Jakub´ 20%, ´Jaspis 4n´ 20%), Jílek mnohokvětý italský (Lolium multiflorum Lam. var. italicum)´Prolog´ 15%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra)´Polka´ 20, Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea) 20% (´Barnoble´ 10%, ´Barlexas II´10%), Lipnice luční (Poa pratensis)´Brooklawn´ 5%

UNI 9 Zahrada Univerzální parková travní směs

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Zahrada Univerzální parková směs je určena širokému okruhu zákazníků, kteří si přejí bezproblémový trávník v rodinných zahradácha a na rozmanitých zahradních a parkových plochách. Odrůdová pestrost směsi zaručuje jejích výbornou přizpůsobivost různým půdním i klimatickým podmínkám. Se střední schopností snášet zátěž.

Složení: Jílek vytrvalý 2n (Lolium perenne) 35%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 25%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 10%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 20%, Lipnice luční (Poa pratensis) 5%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 5%

UNI 11 Parková travní směs do polostínu 

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Parková směs do polostínu a do podrostu stromů v lesoparcích, zámeckých parcích a rodinných zahradách. Obsahuje travní druhy a odrůdy snášející částečné zastínění a tolerující nepříznivé působení kořenů stromů.

Složení: Jílek vytrvalý 2n (Lolium perenne) 20%, Lipnice luční (Poa pratensis) 10%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 20%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 5%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5%, Kostřava drsnolistá (Festuca brevipila) 20%, Lipnice hajní (Poa nemoralis) 10%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus)10%

VV-19/1 Komunikační travní směs

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Komunikační směs obsahuje kromě suchovzdorných travních druhů také omezený podíl jetele plazivého,umožňujících použít směs i pro ozelenění ploch s nekvalitní chudou půdou bez živin (tzv. hlušinou).

Složení: Jílek vytrvalý (Lolium perenne)´Jakub´ 15%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) ´Polka´ 25%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla)´Viktorka´ 5%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata)´Caracter´ 15%, Kostřava drsnolistá (Festuca brevipila)´Mentor´ 15%, Lipnice luční (Poa pratensis)´Barnoble´ 15%, Lipnice luční  (Poa pratensis)´Brooklawn´ 5%, Psineček obecný (Agrostis capillaris)´Vítek´ 3%, Jetel plazivý (Trifolium repens)´RD 84´2%

 VV-19/2 Dálniční krajinná travní směs

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Dálniční směs má obdobné složení jako směsi RSM pro krajinné trávníky. Přídavek 5% diploidního jílku jednoletého urychlí vzcházení porostu a sníží nebezpečí půdní eroze po zásevu, později z porostu ustoupí.

Složení: Jílek vytrvalý (Lolium perenne) ´Jakub´15%, Jílek mnohokvětý westerwoldský  (Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum)´Prokop´ 5%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) ´Barjessica´ 20%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla)´Viktorka´ 10%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata)´Caracter´ 15%, Kostřava drsnolistá (Festuca brevipila) ´Mentor´ 25%, Lipnice luční  (Poa pratensis)´Barooklawn´ 5%, Psineček obecný (Agrostis capillaris) ´Highland´ 5%

VV-19/3 Komunikační travní směs s kostřavou rákosovitou

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Komunikační směs s kostřavou rákosovitou je určena pro ozeleňování ploch, na kterých nebylo možné vytvořit půdní podmínky vhodné pro běžný trávník – mají nekvalitní jílový či kamenitý substrát, velmi nízkou hladinu spodní vody atp. Směs vytváří vzrůstnější porost s hlubší texturou.

Složení: Jílek vytrvalý (Lolium perenne)´Jakub´ 15%, Jílek mnohokvětý westerwoldský  (Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum)´Prokop´ 10%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) ´Polka´ 10%, Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea) 60% (´Barcesar´ 30%, ´Barnoble´ 30%), Lipnice luční (Poa pratensis)´Brooklawn´ 5%

VV-20 Parková travní směs 

Koupit krajinnou travní směs v e-shopu Parková travní směs patří mezi směsi pro zatěžované rekreační trávníky. Díky vysokému podílu jílku vytrvalého, se používá také na rychlé zatravnění ploch ohrožených erozí půdy či zaplevelením vytrvalými plevely. Slouží také k rekultivacím poškozených travních porostů a pro zakládání krajinných a parkových trávníků, u kterých se předpokládá rekreační využití (kopaliště travnaté cesty, parkoviště apod.)

Složení: Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 55% (´Barcristalla´ 10%, ´Barlicum´ 15%, ´Barorlando´ 10%, ´Jozífek´), Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) ´Bossanova´ 10%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla)´Barpearl´ 5%, Kostřava červená trsnatá  (Festuca rubra commutata)´Musica´ 10%, Kostřava drsnolistá (Festuca brevipila)´Mentor´ 10%, Lipnice luční (Poa pratensis)´Brooklawn´ 10%