X

Poptávkový formulář

UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky

UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky

UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky

Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky a lehčí půdy s využitím na 4-6 let, ve směsi jsou zastoupeny druhy zvládající stresové podmínky (mráz, sucho), varianta pro lehčí půdy. Luční směs do sucha.

Produkt "UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky" byl nahrazen novějším produktem nebo se již nevyrábí.

UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky - složení produktu

Jetel plazivý 15%, Kostřava luční 22%, Srha říznačka 22%, Kostřava červená 24%, Lipnice luční 14%, Trojštět žlutavý 3%

Podobné

UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky LS-SRHA Travní směs luční srhová raná
Luční travní směs srhová raná je vhodná pro intenzivní výrobu píce na nezamokřených lokalitách. První seč je nutné včas senážovat.
UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky UNI 4 AROMA travní směs luční
Aroma luční travní směs univerzální je vhodná pro založení pícních porostů s předpokladem trojsečného využívání jak na zeleno, tak na seno. Sklizeň první seče se předpokládá v první polovině května
UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky UNI-L-50 Luční travní směs raná
Luční travní směs raná se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny, základní složení.
UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky UNI-L-51Travní směs luční raná
Luční směs raná se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny, s vyšším obsahem jetele plazivého.
UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky UNI-L-53 Luční travní směs raná
Travní směs luční raná se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny, s vyšším podílem jetele plazivého a se zastoupením hybridu Festulolium.
UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky UNI-L-60 Travní směs luční polopozdní až pozdní
Luční travní směs polopozdní až pozdní se využívá na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy, základní složení.
UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky UNI-L-61 Travní směs luční polopozdní až pozdní
Luční travní směs polopozdní až pozdní se využává na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy, s vyšším obsahem jetele plazivého.
UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky UNI-L-62 Travní směs luční polopozdní až pozdní
Luční travní směs polopozdní až pozdní se využívá na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy, se zastoupením hybridu Festulolium.
UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky UNI-L-63 Travní směs luční polopozdní až pozdní
Luční travní směs polopozdní až pozdní se využívá na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech.
UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky UNI-L-64 Travní směs luční polopozdní až pozdní bez jetelovin
Luční travní směs polopozdní až pozdní bez jetelovin s využitím na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy, bez jetelovin.
UNI-L-86 Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky UNI-L-72 Travní směs luční dlouhodobá pro vlhčí podmínky
Luční směs dlouhodobá pro vlhčí podmínky s využitím na 8-10 let, ve směsi je zvýšené zastoupení vlhkomilných druhů, se zastoupením hybridu Festulolium.
Jsme členy: