Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Květnaté louky

SLUNOVRAT květnatá louka do sucha pro náročné

Koupit v e-shopu SLUNOVRAT – květnatá louka do sucha pro náročné - obsahuje 55 rostlinných druhů. Hvozdíky, len, devaterník, třezalka a rozrazil ve směsi s nízkými kostřavami, smělkem a tomkou nabízí úchvatnou podívanou, jak v rodinné zahradě, tak i v krajině. Tato směs květinové louky doprovází písčité cesty kolem starých zdí v klášterních zahradách a zámeckých parcích. Nižší vzrůst a suchovzdornost předurčují SLUNOVRATU velkou budoucnost. Použití této směsi je možné i na střešních zahradách.

Složení travní směsi/kvetoucí louky:

Trávy 70%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 5%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 7%, Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 0,3%Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5%Kostřava červená dlouze výběžkatá(Festuca rubra rubra) 13%Kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 10%, Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 8%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 13%Smělek štíhlý (Koeleria macrantha) 0,5%Smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) 0,5%, Lipnice luční (Poa pratensis) 5%

Byliny 28%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 1%, Řepík vonný (Agrimonia procera) 0,2%, Řebříček chlumní (Achillea colina) 0,1%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,2%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 1,3%, Šedivka šedivá (Berteroa incana) 0,3%, Kmín kořenný (Carum carvi) 0,3%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 0,5%, Centaurea jacea (Chrpa luční) 0,3%, Mrkev pravá (Daucus carota) 0,1%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,9%, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 2,4%, Svízel bílý (Galium album) 0,9%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,9%, Devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) 0,7%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 1,2%, Levandule lékařská (Lavandula angustifolia) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,2%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 3%, Len vytrvalý (Linum perenne) 0,4%, Kohoutek věncový (Lychnis coronaria) 0,7%, Smolnička obecná (Lychnis viscaria) 0,4%, Jablečník obecný (Marrubium vulgare) 0,6%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,1%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 1%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,1%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 1,1%, Mochna přímá (Potentilla recta) 1,5%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 1,2%, Řimbaba chochličnatá (Pyrethrum corymbosum) 0,3%, Řimbaba obecná (Pyrethrum parthenium) 0,2%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 1%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 0,5%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 1,2%, Hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca) 0,3%, Silenka nící (Silene nutans) 0,5%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 0,6%, Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,2%, Rozrazil ožankový (Veronica teucrium) 0,1%

Jeteloviny 2%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,7%Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 0,7%Tolice dětelová(Medicago lupulina) 0,2%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 0,4%

Ideální luční směs do sucha.

Doporučený výsevek osiva květinové louky: 4-6 g/m2.


 


Tato rozkvetlá louka vás potěší téměř po celou sezónu. Jedná se o výběrové osivo květnaté louky. Dopřejte si skvěle vypadající květinovou louku.

KRÁSKA květnatá luční směs

Koupit v e-shopu KRÁSKA – květnatá luční směs obsahující 46 rostlinných druhů. Mezofytní, travinobylinná směs, vytváří bohatý, pestře kvetoucí porost. Svým složením asociuje podhorskou květnatou louku. Její využití zabezpečuje, kromě předpokádaného zvýšení biodiverzity, také dostatek píce pro zkrmování hospodářskými zvířaty.

Složení travní směsi/kvetoucí louky:

Trávy 70%: Psineček obecný (Agrostis capillaris 'Polana') 5% , Psárka luční (Alopecurus pratensis 'Zuberská') 2%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 4%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius 'Rožnovský') 2%, Třeslice prostřední (Briza media) 3%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata 'Otello') 3%, Kostřava luční (Festuca pratensis 'Otava') 12%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Levočská') 16%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla 'Viktorka') 10%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 10%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens 'Horal') 3%

Byliny 25,3%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,7%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,5%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 0,5%, Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 0,9%, Kmín kořenný (Carum carvi) 0,5%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 0,3%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,3%, Mrkev obecná pravá (Daucus carota) 0,3%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,3 %, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 1%, Tužebník obecný (Filipendula vulgaris) 0,4%, Svízel bílý (Galium album) 0,8%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,7%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 1,1%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 1,3%, Máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) 0,04%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,75%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 4,21%, Len vytrvalý (Linum perenne    ) 0,4%, Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 0,3%, Jablečník obecný (Marrubium vulgare) 1,2%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,6%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,1%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,5%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,3%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 0,4%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 1,2%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 1,5%, Krvavec toten (Sanquisorba officinalis) 1,5%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 1,7%

Jeteloviny 4,7%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria 'Pamir') 0,5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus 'Leo') 1,8%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia 'Višňovský') 1,6%, Jetel luční (Trifolium pratense 'Start') 0,3%, Vikev ptačí (Vicia cracca) 0,5%

Tato směs je vhodná pro vytvoření krásné květinové louky. Výsledkem je rozkvetlá louka po většinu sezóny. Travní směs kvetoucí louky je pro tento účel vhodně sestavena z druhů, které zajistí po co nejdelší dobu pohled na rozkvetlou louku.

Doporučený výsevek osiva květinové louky: 4-5 g/m2.

 

RAKOVEC květnatá louka do vlhka

Koupit v e-shopu RAKOVEC – květnatá louka do vlhka - obsahuje 52 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je vhodná do vlhčích a zastíněných míst, jako je okolí vodotečí, louky s vyšší hladinou spodní vody nebo podrost stromů v lesoparcích. Směs má pomalejší počáteční vývoj a některé druhy bylin, jako např. Primula nebo Geranium se na stanovišti objeví až s odstupem více let od výsevu. Ideální travní směs pro kvetoucí louku.

Složení travní směsi/kvetoucí louky:

Trávy 70%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 3%, Psineček veliký (Agrostis gigantea) 1%Psárka luční (Alopecurus pratensis) 6%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 6%, Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 8%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 2%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 10%, Kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 3%, Medyněk vlnatý (Holcus lanatus) 5%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 2%, Bojínek luční (Phleum pratense) 1%, Lipnice hajní (Poa nemoralis) 10%, Lipnice bahenní (Poa palustris) 7%, Lipnice luční (Poa pratensis) 1%.

Byliny 26,5%: Řebříček bertrám (Achillea ptarmica) 0,5%, Kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) 0,8%, Orlíček planý (Aquilegia vulgaris) 0,5%Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 0,1%, Rdesno hadí kořen(Bistorta major) 0,4%, Kmín kořenný (Carum carvi) 1%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 1,3%, Škarda dvouletá (Crepis biennis) 0,5%, Mrkev obecná (Daucus carota) 1,4%, Hvozdík pyšný (Dianthus superbus sylvestris) 0,1%, Svízel bílý (Galium album) 1,5%, Svízel lesní (Galium sylvaticum) 0,3%, Kuklík potočný (Geum rivale) 0,3%, Kuklík městský (Geum urbanum) 0,7%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 2,3%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 4,5%, Kohoutek luční(Lychnis flos-cuculi) 2%, Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 1,5%, Máta dlouholistá (Mentha longifolia) 0,1%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,6%, Prvosenka jarní (Primula veris) 0,2%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 1,4%, Pryskyřník prudký (Ranunculus acris) 0,5%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,5%, Krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 0,2%, Mydlice lékařská (Saponaria officinalis) 0,5%, Starček vodní (Senecio aquaticus) 0,3%, Silenka dvoudomá (Silene dioica) 0,4%, Kozí brada východní (Tragopogon pratensis) 0,8%, Rozrazil dvoulistý(Veronica longifolia) 1,3%.

Jeteloviny 3,5%: Hrachor černý (Lathyrus niger) 1,2%, Hrachor luční (Lathyrus pratensis) 0,3%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 1%, Ledenec přímořský (Tettragonolonus maritimus) 0,5%, Jetel nachový (Trifolium incarnatum) 0,3%, Jetel luční (Trifolium pratense) 0,2%.

Toto osivo pro květnatou louku má rádo vlhčejší stanovište, rozhodně se nehodí do suchých podkladů. 

Doporučený výsevek osiva květinové louky: 4-6 g/m2.
RAKOVEC květnatá louka do vlhka
Rakovec květnatá louka - osivo do vlhka

KORIDOR bylinná rekultivační směs

Koupit v e-shopuKORIDOR – bylinná rekultivační směs – obsahuje 21 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je určena k ozelenění náspů, výsypek a méně úrodných, lidskou činností poznamenaných extenzivních stanovišť. Dobré výsledky směs prokázala při použití na erozí ohrožených lokalitách.

Složení travní směsi/kvetoucí louky:

Trávy 68%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 1%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 10%, Kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 5%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 15%, Jílek mnohokvětý jednoletý (Lolium multiflorum) 13%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 17%, Lipnice luční (Poa pratensis) 7%.

Byliny 10,5%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,8%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 0,7%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,1%, Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacefolia) 6%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 2%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,9%.

Jeteloviny 21,5%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 1%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 5%, Tolice dětelová(Medicago lupulina) 2%, Komonice bílá (Melilotus alba) 0,3%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 2,7%, Čičorka pestrá(Securigera varia) 2,5%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 5%, Vikev panonská (Vicia pannonica) 3%.

Doporučený výsevek osiva květinové louky: 10-15 g/m2. 

SAHARA rekultivační směs do sucha

Koupit v e-shopuSAHARA - rekultivační směs do sucha – obsahuje 21 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je sestavena na základě výzkumu ozelenění sterilních a poškozených půd aridních oblastí a je určena do extrémně suchých podmínek. Vysoký podíl jetelovin zvýší kvalitu živinami chudých půd. Po mnohaletém výzkumu byl v roce 2015 složení této směsi udělen PATENT a na Agrosalónu Země Živitelka obdržela směs v témže roce ocenění Zlatý klas.

Složení travní směsi/kvetoucí louky:

Trávy 80%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 3%, Sveřep bezbranný (Bromus inermis) 5%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 15%, Kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 10%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 5%, Jílek mnohokvětý jednoletý (Lolium multiflorum var. westerwoldicum) 15%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 12%, Lipnice luční (Poa pratensis) 10%.

Byliny 5%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,8%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 0,6%, Čekanka obecná (Cichorium intybus) 0,5%, Hadinec obecný (Echium vulgare) 0,3%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 1,8%, Vratič obecný (Tanacetum vulgare) 0,6%, Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) 0,4%.

Jeteloviny 15%: Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 4%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 3%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 2%, Čičorka pestrá (Securigera varia) 3%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 3%.

Doporučený výsevek osiva květinové louky: 10-15 g/m2.

 SAHARA rekultivační směs do sucha

SAHARA rekultivační směs do sucha

 

PANONIE druhově pestrá směs do sucha

Koupit v e-shopuPANONIE - druhově pestrá směs do sucha –obsahuje 35 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je sestavena na základě výzkumu s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech. Směs je vhodná pro použití na střešních zahradách a do volné krajiny. Od roku 2015 je tato směs chráněna PATENTEM. Složení této směsi je výsledkem dlouholetého výzkumu vlastností rostlinných druhů s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech. Jedná se o velmi pěknou květnatou louku.

Složení travní směsi/osivo kvetoucí louky:

Trávy 80%: Psineček obecný (Agrostis capillaris 'Polana') 3%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 6%, Sveřep vzpřímený (Bromus erectus) 8,2%, Kostřava sivá (Festuca pallens) 1,1%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Levočská') 30%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla 'Viktorka') 10%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 'Zulu') 5%, Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 1,9%, Smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) 1,8%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 13%

Byliny 15%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,18%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,6%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,6%, Chrpa parukářka (Centaurea pseudophrygiea) 0,15%, Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) 0,1%, Čekanka obecná (Cichorium intybus) 0,44%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,38%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 1,35%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,4%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,4%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 0,7%, Mochna přímá (Potentilla recta) 0,8%, Řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) 0,8%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 1,7%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 0,8%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 2,7%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 1,65%, Čistec přímý (Stachys recta) 0,05%

Jeteloviny 5%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria 'Pamir') 1,5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus 'Leo') 1,4%, Tolice dětelová (Medicago lupulina 'Ekola') 0,5%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia 'Višňovský') 1,2%, Čičorka pestrá (Securigera varia 'Eroza') 0,2%, Jetel plazivý (Trifolium repens 'Jura') 0,2%

Doporučený výsevek osiva květinové louky: 4-6 g/m2.

PANONIE druhově pestrá směs do sucha
PANONIE druhově pestrá směs do sucha

BROMION směs pro suché trávníky                                            

Širokolisté suché trávníky s dominancí druhů Brachypodium pinnatum (při využívání na pastvu) a Bromus erectus (při využívání na seč) se vyskytují na devonských vápencích v Moravském krasu. Původ osiva bylin této směsi je přímo na území Moravského krasu a složení směsi bylo konzultováno s botaniky Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 

                                                                                                                              Koupit v e-shopu

Složení travní směsi/kvetoucí louky:

Trávy 90%: Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 12,8%, Ovsíř pýřitý (Avenula pubescens) 0,001%, Válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) 0,355 %, Třeslice prostřední (Briza media) 2%, Sveřep vzpřímený (Bromus erectus)10%, Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 24,5%, Kostřava walliská (Festuca valesiaca) 5%, Smělek štíhlý (Koeleria macrantha) 1,5%, Smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) 0,055%, Strdivka brvitá (Melica ciliata) 0,001%, Strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica) 0,058%, Bojínek tuhý (Phleum phleoides) 0,078%, Bojínek luční (Phleum pratense) 4%, Lipnice úzkolistá (Poa angustifolia) 0,004%, Lipnice luční (Poa pratensis) 18,645%, Pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea) 0,003%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 11%

Byliny 5%:Pamětník rolní (Acinos arvensis) 0,077%, Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,221%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,268%, Mařinka psí (Asperula cynanchica) 0,001%, Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 0,1%, Prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum) 0,023%, Zvonek rozkladitý (Campanula patula) 0,001%, Zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) 0,004%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,16%, Chrpa latnatá (Centaurea rhenana) 0,026%, Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) 0,113%, Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum) 0,004%, Klinopád obecný (Clinopodium vulgare) 0,16%, Škarda dvouletá (Crepis biennis) 0,051%, Mrkev obecná pravá (Daucus carota) 0,244%, Hvozdík kartouzek (Dianthus (carthusianorum) 0,014%, Hadinec obecný (Echium vulgare) 0,053%, Svízel bílý (Galium album) 0,008%, Svízel severní (Galium boreale) 0,001%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,25%, Devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) 0,2%, Třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum) 0,004%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,05%, Prasetník kořenatý (Hypochaeris radicata) 0,293%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 0,068%, Máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) 0,011%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,112%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 0,1%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,097%, Bedrník obecný (Pimpinella saxifraga) 0,002%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,18%, Jitrocel prostřední (Plantago media)0,181%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 0,19%, Prvosenka jarní (Primula veris) 0,001%, Černohlávek dřípený (Prunella laciniata) 0,078%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,022%, Pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus) 0,01%, Kokrhel menší (Rhinanthus minor) 0,017%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,008%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 0,144%, Krvavec menší (Sanguisorba minor)0,326%, Hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca) 0,5%, Sesel roční (Seseli annuum) 0,001%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 0,247%, Silenka širokolistá (Silene latifolia) 0,003%, Silenka nící (Silene nutans) 0,006%, Řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum) 0,02%, Ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys) 0,048%, Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,003%, Kozí brada východní (Tragopogon orientalis) 0,033%, Divizna jižní rakouská (Verbascum austriacum) 0,16%, Rozrazil ožankový (Veronica teucrium) 0,106%

Jetoloviny 5%:Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria ) 1,241%, Kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllus) 0,003%, Hrachor luční (Lathyrus pratensis) 0,035%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 1,237%, Tolice srpovitá (Medicago falcata) 0,001%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 0,69%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 0,8%, Čičorka pestrá (Securigera varia) 0,089%, Jetel alpínský (Trifolium alpestre) 0,017%, Jetel zlatý (Trifolim aureum) 0,009%, Jetel prostřední (Trifolim medium) 0,003%, Jetel horský (Trifolium montanum) 0,044%, Jetel luční (Trifolium pratense) 0,791%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 0,021%, Vikev ptačí (Vicia cracca) 0,019%

Doporučený výsevek: 4 g/m2 

VILÍK včelí louka medonosná

Koupit v e-shopuVILÍK – včelí louka medonosná - obsahuje 47 rostlinných druhů. Luční směs pro včely neobsahuje žádné travní druhy, přesto díky vysokému podílu jetelovin, dostatečně zajistí vytrvalost porostu po dobu více let. Všechny zvolené druhy nabízí zdroj pylu a nektaru pro včely i další v přírodě žijící opylovače. Druhová diverzita luční směsi pro včely poskytuje nejen potravu, ale také útočiště pro mnoho druhů hmyzu a motýlů. Směs je vhodná pro jarní výsevy. 

Složení travní směsi/kvetoucí louky:

Byliny 59,2%: Koukol polní (Agrostemma githago) 5,2%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 1,3%, Topolovka růžová (Alcea rosea) 3%, Proskurník lékařský (Althea officinalis) 0,6%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 2,6%, Lnička setá (Camelina sativa) 4,8%, Kmín kořenný (Carum carvi) 1,6%, Čekanka obecná (Cichorium intybus) 0,6%, Koriandr setý (Coriandrum sativum) 2,6%, Katrán etiopský (Crambe abyssinica) 4,4%, Mrkev obecná (Daucus carota) 2,3%, Hadinec obecný (Echium vulgare) 0,8%, Pohanka obecná (Fagopyrum esculentum) 6%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 0,6%, Len setý (Linum usitatissimum) 6%, Sléz přeslenitý (Malva veticillata) 1,3%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,9%, Pupalka dvouletá (Oenothera biennis) 0,2%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,9%, Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacefolia) 4,2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 1%, Mák vlčí (Papaver rhoaes) 0,5%, Řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) 0,8%, Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) 1,5%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 2,3%, Saturejka zahradní (Satureja hortensis) 1,6%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 0,3%, Ostropestřec mariánský (Silybum marianum) 0,6%, Hořčice bílá (Sinapis alba) 2,2%, Vratič obecný (Tanacetum vulgare) 0,6%, Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) 1,9%, Divizna černá (Verbascum nigrum) 0,2%.

Letničky 2,8%: Měsíček lékařský (Calendula officinalis) 1,9%, Slunečnice roční (Helianthus annuus) 0,9%.

Jeteloviny 38%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 2%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 3%, Lupina bílá (Lupinus albus) 0,6%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 1%, Tolice setá (Medicago sativa) 2%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 8%, Čičorka pestrá (Securigera varia) 1%, Jetel nachový (Trifolium incarnatum) 5%, Jetel luční (Trifolium pratense) 4%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 2%, Vikev panonská (Vicia pannonica) 5%.

Doporučený výsevek osiva květinové louky: 2-4 g/m2.