Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Květnaté louky

SLUNOVRAT květnatá louka do sucha pro náročné

Koupit v e-shopuSLUNOVRAT – květnatá louka do sucha pro náročné - obsahuje 56 rostlinných druhů. Hvozdíky, len, devaterník, tymián a rozrazil ve směsi s nízkými kostřavami, smělkem a tomkou nabízí úchvatnou podívanou, jak v rodinné zahradě, tak i v krajině. Směs doprovází písčité cesty kolem starých zdí v klášterních zahradách a zámeckých parcích. Nižší vzrůst a suchovzdornost předurčují SLUNOVRATU velkou budoucnost. Použití této směsi je možné i na střešních zahradách.

Složení:

Trávy 70%: Psineček obecný (Agrostis capillaris)´Vítek´3%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 5%, Kostřava načernalá (Festuca nigrescens) 3%, Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 6%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) ´Barborka´ 10%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra)´Levočská 10%, Kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) ´Viktorka´ 10%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) ´Dorotka´13%, Smělek štíhlý (Koeleria macrantha) 0,5%, Smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) 0,5%, Bojínek hlíznatý (Phleum bertolonii) 1%, Lipnice úzkolistá (Poa angustifolia)  1%, Lipnice luční (Poa pratensis) ´Slezanka´ 5%

Byliny 28,1%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 1%, Řepík vonný (Agrimonia procera) 1%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 1,5%, Hvězdnice chlumní (Aster amellus) 0,2%, Šedivka šedivá (Berteroa incana) 0,3%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,4%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 2,7%, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 2,3%, Svízel bílý (Galium album) 0,9%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,7%, Devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) 0,6%, Třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum) 0,8%, Yzop lékařský (Hyssopus officinalis) 0,6%, Máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) 0,7%, Kopretina irkutská (Leucanthemum vulgare) 2%, Len rakouský (Linum austriacum) 0,2%, Len vytrvalý (Linum perenne) 0,3%, Kohoutek věncový (Lychnis coronaria) 0,4%, Smolnička obecná (Lychnis viscaria) 0,9%, Sléz lesní (Malva sylvestris) 0,5%, Jablečník obecný (Marrubium vulgare) 0,6%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,1%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 1%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,2%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,2%, Mochana stříbrná (Potentilla argentea) 1,1%, Mochna přímá (Potentilla recta) 0,8%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,5%, Řimbaba chochličnatá (Pyrethrum corymbosum) 0,6%, Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) 1,5%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 0,5%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,4%, Silenka nící (Silene nutans) 0,2%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 0,4%, Čistec přímý (Stachys recta) 0,3%, Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,3%, Tymián obecný (Thymus vulgaris) 0,7%, Rozrazil ožankový (Veronica teucrium) 0,4%

Jeteloviny 1,2%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) ´Pamir´ 0,6%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) ´Lotar´ 0,5%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) ´Ekola´ 0,1%

Letničky 0,7%: Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 0,5%, Šáter latnatý (Gypsophilla paniculata) ´Bílý´ 0,2%

Doporučený výsevek: 4-6 g/m2


  

 

RAKOVEC květnatá louka do vlhka

Koupit v e-shopuRAKOVEC – květnatá louka do vlhka - obsahuje 48 rostlinných druhů. Směs je vhodná do vlhčích a zastíněných míst, jako je okolí vodotečí, louky s vyšší hladinou spodní vody nebo podrost stromů v lesoparcích. Směs má pomalejší počáteční vývoj a některé druhy bylin, jako např. Primula nebo Geranium se na stanovišti objeví až s odstupem více let od výsevu.

Složení:

Trávy 70%: Agrostis gigantea 3%, Agrostis capillaris 5%, Alopecurus pratensis 60%, Cynosurus cristatus 6%, Deschampsia caespitosa 3%, Festuca pratensis 2%, Festuca rubra commutata 5%, Festuca rubra rubra 10%, Festuca rubra trichophylla 5%, Holcus lanatus 2%, Lolium perenne 2%, Phleum pratense 1%, Poa nemoralis 10%, Poa palustris 7%, Poa pratensis 3%

Byliny 27,5%: Achillea ptarmica 0,4%, Anthriscus cerefolium 2%, Astrantia major 0,3%, Betonica officinalis 0,8%, Carum carvi 1%, Centaurea jacea 1,2%, Crepis biennis 0,9%, Daucus carota 1,2%, Dianthus superbus sylvestris 0,5%, Filipendula ulmaria 0,6%, Galium album 2,5%, Geranium pratense 0,1%, Geum rivale 0,1%, Geum urbanum 0,5%, Knautia arvensis 1,6%, Leucanthemum vulgare 4,2%, Lychnis flos-cuculi 2,2%, Lythrum salicaria 0,6%, Mentha longifolia 0,3%, Myosotis sylvatica 1,5%, Pimpinella major 1,1%, Plantago lanceolata 0,3%, Primula veris 0,2%, Prunella vulgaris 1,2%, Ranunculus acris 0,5%, Sanquisorba officinalis 0,2%, Saponaria officinalis 0,6%, Veronica longifolia 0,9%

Jeteloviny 2,5%: Lathyrus pratensis 0,4%, Lotus corniculatus 1%, Trifolium campestre 0,5%, Trifolium incarnatum 0,4%, Trifolium hybridum 0,2%

Doporučený výsevek: 4-6 g/m2

KORIDOR bylinná rekultivační směs

Koupit v e-shopuKORIDOR – bylinná rekultivační směs – obsahuje 20 rostlinných druhů. Směs je určena k ozelenění náspů, výsypek a méně úrodných, lidskou činností poznamenaných extenzivních stanovišť. Dobré výsledky směs prokázala při použití na erozí ohrožených lokalitách.

Složení:

Trávy 68%: Festuca arundinacea 7%, Festuca rubra rubra 5%, Festuca rubra trichophylla 5%, Festuca trachyphylla 15%, Lolium multiflorum 13%, Lolium perenne 17%, Poa compressa 6%

Byliny 10,5%: Achillea millefolium 0,8%, Leucanthemum vulgare 0,7%, Phacelia tanacefolia 6%, Plantago lanceolata 2%, Tanacetum vulgare 1%

Jeteloviny 21,5%: Anthyllis vulneraria 1%, Lotus corniculatus 5%, Medicago lupulina 2%, Melilotus alba 3%, Onobrychis viciifolia 2%, Securigera varia 2,5%, Trifolium repens 5%, Vicia pannonica 1%

Doporučený výsevek: 10-15 g/m2 

SAHARA rekultivační směs do sucha

Koupit v e-shopuSAHARA - rekultivační směs do sucha – obsahuje 21 rostlinných druhů. Směs je sestavena na základě výzkumu ozelenění sterilních a poškozených půd aridních oblastí a je určena do extrémně suchých podmínek. Vysoký podíl jetelovin zvýší kvalitu živinami chudých půd. Po mnohaletém výzkumu byl v roce 2015 složení této směsi udělen PATENT a na Agrosalónu Země Živitelka obdržela směs v témže roce ocenění Zlatý klas.

Složení:

Trávy 80%: Agrostis capillaris 3%, Bromus inermis 5%, Festuca rubra commutata 5%, Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 10%, Festuca trachyphylla 5%, Lolium multiflorum var. westerwoldicum 15%, Lolium perenne 12%, Poa pratensis 10%

Byliny 5%: Achillea millefolium 0,8%, Anthemis tinctoria 0,6%, Cichorium intybus 0,5%, Echium vulgare 0,3%, Plantago lanceolata 1,8%, Tanacetum vulgare 0,6%, Verbascum densiflorum 0,4%

Jeteloviny 15%: Lotus corniculatus 4%, Medicago lupulina 3%, Onobrychis viciifolia 2%, Securigera varia 3%, Trifolium repens 3%

Doporučený výsevek: 10-15 g/m2

 

PANONIE druhově pestrá směs do sucha

Koupit v e-shopuPANONIE - druhově pestrá směs do sucha –obsahuje 42 rostlinných druhů. Směs je sestavena na základě výzkumu s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech. Směs je vhodná pro použití na střešních zahradách a do volné krajiny. Od roku 2015 je tato směs chráněna PATENTEM. Složení této směsi je výsledkem dlouholetého výzkumu vlastností rostlinných druhů s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech.

Složení:

Trávy 80%: Agrostis capillaris ´Vítek´ 1%, Anthoxanthum odoratum ´Jitka´ 5%, Bromus erectus 2%, Festuca rubra commutata ´Barborka´ 5%, Festuca rubra rubra ´Levočská´ 15%, Festuca rubra trichophylla ´Viktorka´ 10%, Festuca rupicola 5%, Festuca trachyphylla ´Dorotka´ 15%, Festuca valesiaca 3%, Koeleria macrantha 1,5%, Koeleria pyramidata 1,5%, Phleum bertolonii 2%, Phleum phleoides 1%, Poa compressa 8%, Poa pratensis ´Slezanka´ 5%

Byliny 15%: Agrimonia eupatoria 0,5%, Achillea millefolium 0,6%, Anthemis tinctoria 1%, Centaurea jacea 0,5%, Centaurea scabiosa 0,5%, Cichorium intybus 0,2%, Dianthus armeria 1%, Dianthus carthusianorum 1%, Hypericum perforatum 1,2%, Leontodon hispidus 0,8%, Plantago lanceolata 0,2%, Plantago media 0,4%, Potentilla argentea 0,6%, Potentilla recta 0,8%, Pyrethrum corymbosum 0,6%, Salvia pratensis 1,5%, Salvia verticillata 0,8 %, Sanguisorba minor 0,6%, Silene vulgaris 1,2%, Stachys recta 1%

Jeteloviny 5%: Anthyllis vulneraria ´Pamir´ 1,5%, Lotus corniculatus ´Lotar´ 1%, Medicago lupulina ´Ekola´ 0,5%, Onobrychis viciifolia ´Višňovský´ 0,8%, Securigera varia ´Eroza´ 0,2%, Trifolium campestre 0,8%, Trifolium repens ´RD 84´ 0,2%

Doporučený výsevek: 4-6 g/m2

 

VILÍK včelí louka medonosná

Koupit v e-shopuVILÍK – včelí louka medonosná - obsahuje 45 rostlinných druhů. Směs neobsahuje žádné travní druhy, přesto díky vysokému podílu jetelovin, dostatečně zajistí vytrvalost porostu po dobu více let. Všechny zvolené druhy nabízí zdroj pylu a nektaru pro včely i další v přírodě žijící opylovače. Druhová diverzita směsi poskytuje nejen potravu, ale také útočiště pro mnoho druhů hmyzu a motýlů. Směs je vhodná pro jarní výsevy. 

Složení:

Byliny 51,6%: Achillea millefolium 0,8%, Alcea rosea 3%, Althea officinalis 6%, Anthemis tinctoria 1%,  Carum carvi ´Prochan´ 0,5%, Centaurea jacea 1%, Cichorium intybus 0,6%, Coriandrum sativum 2%, Crambe abyssinica ´Katka´ 5%, Daucus carota ´Táborská žlutá´ 2%, Echium vulgare 1%, Fagopyrum esculentum ´Zita´ 6%, Hypericum perforatum 0,2%, Linum usitatissimum ´Jantar´ 5%, Malva alcea 2%, Malva moschata 1%, Malva veticillata ´Dolina´ 5,5%, Matricaria chamomilla 0,2%, Oenothera biennis 0,5%, Origanum vulgare 0,9%, Phacelia tanacefolia ´Balo´ 1%, Pyrethrum corymbosum 0,8%, Salvia pratensis 1%, Sanguisorba minor 1,3%, Silene vulgaris 0,5%, Silybum marianum 0,2%, Tanacetum vulgare 1,2%, Verbascum densiflorum 1,2%, Verbascum nigrum 0,2%

Letničky 10,4%: Agrostemma githago 3,6%, Calendula officinalis ´Plamen´ 5,6%, Helianthus annuus ´Autumn beauty´ 0,5%, Helianthus annuus ´Teddy bear´0,5%, Papaver rhoaes 0,2%

Jeteloviny 38%: Anthyllis vulneraria ´Pamir´ 2%, Lotus corniculatus ´Lotar´ 3%, Lupinus albus 3%, Medicago lupulina ´Ekola´ 1%, Medicago sativa ´Jarka´ 2%, Onobrychis viciifolia ´Višňovský´ 8%, Securigera varia ´Eroza´ 1%, Trifolium incarnatum ´Opolská´ 5%, Trifolium pratense 2n ´Start´ 4%, Trifolium repens ´RD 84´ 2%, Trifolium resupinatum ´Pasat´ 2%, Vicia pannonica ´Dětěnická Panonská´ 5%

Doporučený výsevek: 2-4 g/m2

 

 

Svatební dekorace a velký výběr svatebních doplňků