X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
Informace

Projekt TJ04000048

 

Kód a název projektu: TJ04000048 -Vliv foliární aplikace selenu a zinku na kvalitativní a kvantitativní parametry pícnin a životního prostředí organismů na ně vázaných

Název veřejné soutěže: 4. veřejná soutěž Programu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Název programu: Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Odpovědný řešitel: Ivana Koláčková

Cíle řešení projektu: Cílem projektu je během dvou let vyvinout inovativní druhově bohatou směs trav, jetelovin a bylin se specifickým způsobem ošetřování, která díky efektivní utilizaci foliární výživy selenem a zinkem podpoří ekosystém, ve kterém se nachází. Tři navržené směsky projdou rozsáhlým testováním v nádobových a maloparcelkových podmínkách. Vybraná směs následně i v poloprovozních podmínkách. Tato směs bude přínosná pro krmivovou základnu. Projekt reaguje na aktuální problémy lučních porostů v ČR i okolí jako je změna klimatu (odolnost vůči suchu, zvýšení retence vody v krajině), malnutrice opylovatelů (zvýšení biodiverzity rostlin, fortifikace nektaru), zvýšení bezpečnosti a nutriční hodnoty pícnin, bonita půdy (druhová bohatost a specifická výživa způsobí zmohutnění kořenové soustavy, zvýšení organické složky v půdě, atraktivity pro edafon).

 

Doba řešení: květen 2020–duben 2022

Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně

Další účastníci: Agrostis Trávniky s.r.o., Zemědělský výzkum, spol s.r.o.

Aktuality Agrostis

Aktuality

Novinky pro zelené střechy!
Do našeho sortimentu pro rok 2023 zařazujeme hned tři nové směsi navržené výhradně pro zakládání na zelených střechách.
Pozvánka na Zahradnické fórum 2023 do Nitry
Těšíme se na shledanou s vámi ve dnech 15. - 16. února ve slovenské Nitře!
Jsme členy: