X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
Informace

Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů

Registrační číslo projektu: 3211100009

Regionální luční směsi osiv už se v České republice na některých místech využívají poměrně dlouho, ale dodnes pouze lokálně. Jak ale obnovu luk tímto způsobem rozšířit do co nejvíce oblastí? Budou technologie, se kterými máme zkušenosti z některých míst, dobře fungovat i jinde? A co vyzkoušet ještě nějaké nové? To jsou otázky, které si Český svaz ochránců přírody položil společně se svými partnery a na které se snaží odpovědět v rámci projektu nazvaném „Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů“.
Tento projekt má několik cílů. Zaprvé: najít co nejvíce pestrých luk po celé ČR, které mohou sloužit jako zdroj semen, všechny zmapovat a zanést je do databáze. Zadruhé: vyzkoušet různé technologie sběru semen na různých místech a sledovat, jak dobře fungují. A zatřetí: všechny nashromážděné znalosti a zkušenosti rozšířit mezi co nejvíce lidí.

Popis projektu

Databáze zdrojových lučních ploch

V rámci celé České republiky hledáme vhodné zdrojové plochy ke sběru semen – to znamená druhově pestré louky a stepi. Na tyto lokality se posléze jedou podívat odborníci – botanici, aby podle jednotné metodiky posoudili, zda je louka ke sběru semen opravdu vhodná. Pokud ano, sesbírají zde data o vegetaci, udělají soupis druhů na lokalitě a vytyčí zde pokusné plochy ke sběru semen. Vše přitom zanesou do dvou databází – jedné sloužící odborníkům, jedné zájemcům o obnovu vlastních luk.

Kartáčování a výsevy

Na 8 lokalitách po České republice probíhá rozsáhlé pokusné kartáčování semen speciálními stroji. Na každé z nich je třikrát za sezónu (červenec, srpen, září) na vytyčených pokusných plochách vyzkoušen ruční a ručně vedený kartáčový sběrač (na větších z nich ještě i traktorový) a pokoseno zelené seno. Takto sesbíraná semena pak slouží ke dvou účelům. Část z nich se odveze na rozbor, abychom viděli, které druhy přesně se dají kdy a jakou metodou sesbírat. Další částí semen jsou osety demonstrační plochy – tedy pole, která jsou zase rozdělena na stejné pokusné čtverce. Na každý čtverec jsou vysévána semena sesbíraná v jiném čase, jinou metodou. Zde potom sledujeme, které druhy se dobře uchytí a vyrostou – všechny informace se zase shromažďují v databázi. Demonstrační plochy jsou vždy v blízkosti pokusných zdrojových lokalit tak, aby byla zachována regionalita.

Pokusné kartáčování probíhá v menším měřítku také na databázových lokalitách (viz výše). Zde však probíhá pouze jeden sběr za sezónu. To nám dá dobré srovnání toho, jak dobře kartáčové sběrače fungují a co všechno sesbírají na co nejširším vzorku různých lokalit.

Směs semen, která se nevyužije pro potřeby projektu, je možné darovat uživatelům pozemků, kde byla nakartáčována, případně dalším zájemcům z okolí. Máte zájem o semínka? Kontaktujte info@csop.cz.

Workshopy, informace pro veřejnost

V rámci projektu proběhnou tři semináře pro zájemce – první z nich na jaře 2023. Dále jsou naplánovány tři workshopy: jeden v Norsku u našeho partnera Høgskulen på Vestlandet a dva tuzemské. Více informací o všech nadcházejících akcích bude průběžně zveřejněno. 

Další poznatky a informace budou dostupné rovněž na webu www.louky.cz

Partneři projektu

 

Více informací o Norských fondech

Aktuality Agrostis

Aktuality

Novinky pro zelené střechy!
Do našeho sortimentu pro rok 2023 zařazujeme hned tři nové směsi navržené výhradně pro zakládání na zelených střechách.
Pozvánka na Zahradnické fórum 2023 do Nitry
Těšíme se na shledanou s vámi ve dnech 15. - 16. února ve slovenské Nitře!
Jsme členy: