X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
Novinky pro zelené střechy!

Novinky pro zelené střechy!

27.01.2023
Do našeho sortimentu pro rok 2023 zařazujeme hned tři nové směsi navržené výhradně pro zakládání na zelených střechách.

Druhově pestré porosty na zelených střechách jsou ovlivňovány nejen sklonem a expozicí, ale především mocností vegetačního substrátu, který lze v závislosti na únosnosti střechy různě modelovat a vytvářet tak kreativním výběrem směsi vhodné podmínky pro podporu biodiverzity. Pro výsevy na zelených střechách lze použít samostatně směs bylin, směs travin nebo dokonce i směs letniček. Tyto směsi lze mezi sebou v různých poměrech při výsevu míchat a vytvářet tak na jednom stanovišti širokou škálu porostů, které nejenom, že mohou tvořit pestrou mozaiku květů, ale také budou nabízet včelí pastvu, poskytovat domov drobným živočichům, motýlům a hmyzu.    

Vyberte si vlastní kombinaci! BylinyLetničky | Trávy

Složení jednotlivých biodiverzitních směsí pro zelené střechy:

Byliny: 

řebříček obecný (Achillea millefolium) 3 %, rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 4,2 %, orlíček planý (Aquilegia vulgaris) 1,8 %, zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) 1,5 %, chrpa modrá (Centaurea cyanus) 3,8 %, chrpa luční (Centaurea jacea) 2,8 %, čekanka obecná (Cichorium intybus) 2,2 %, klinopád obecný (Clinopodium vulgare) 1,9 %, hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 4,2 %, hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 2,1 %, hadinec obecný (Echium vulgare) 2,4 %, svízel bílý (Galium album) 1,8 %, svízel syřišťový (Galium verum) 2,4 %, devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) 4,6 %, třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 2,8 %, chrastavec rolní (Knautia arvensis) 3,5 %, kopretina irkutská (Leucanthemum vulgare) 3,5 %, len rakouský (Linum austriacum) 2,5 %, len vytrvalý (Linum perenne) 1,8 %, smolnička obecná (Lychnis viscaria) 5,1 %, heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,2 %, dobromysl obecná (Origanum vulgare) 3,7 %, mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,5 %, jitrocel prostřední (Plantago media) 3,2 %, mochna stříbrná (Potentilla argentea) 4,4 %, mochna přímá (Potentilla recta) 2,8 %, černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) 1 %, černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 2,5 %, šalvěj hajní (Salvia nemorosa) 1,2 %, šalvěj lékařská (Salvia officinalis) 3,6 %, šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 2,4 %, krvavec menší (Sanguisorba minor) 1,8 %, hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca) 2,2 %, silenka nící (Silene nutans) 2,6 %, silenka nadmutá (Silene vulgaris) 2,8 %, čistec přímý (Stachys recta) 3,2 %, mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 1,8 %, divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) 0,2  %, divizna černá (Verbascum nigrum) 0,1 %, rozrazil ožankový (Veronica teucrium) 1,9 %

Letničky:

hledík větší (Antirrhinum majus ´Mix´) 6 %, orlíček (Aquilegia x hybrida hort. ´Mix´) 3,5 %, zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) 1 %, astra čínská (Callistephus chinensis ´Pompon red and white´) 3,2 %, chrpa modrá (Centaurea cyanus ´Ball mix´) 4,1 %, chrpa císařská (Centaurea cyanus ´Směs barev´) 5,8 %, ostrožka stračka (Consolida regalis ´Modrofialová´) 2,3 %, krásnoočko různolisté (Coreopsis basalis ´Golden Crown´) 3,9 %, krásenka zpeřená (Cosmos bipinnatus ´Dwarf sensation mix´) 4,6 %, krásenka zpeřená (Cosmos bipinnatus ´Vega raná´) 3,7 %, sluncovka kalifornská (Eschscholzia californica ´Směs´) 5,2 %, šáter ozdobný (Gypsophilla elegans ´Coven Garden Market´) 3,7 %, kopretina kalužní (Chrysanthemum paludosum ´Sněhurka´) 1,8 %, kopretina kýlnatá (Chrysanthemum carinatum ´Polárka´) 1,3 %, iberka okoličnatá (Iberis umbelata ´Fairy mix´) 5,2 %, kopretina (Leucanthemum maximum ´Silver princess´) 6,8 %, len vytrvalý (Linum perenne ´Blue´) 2,3 %, len velkokvětý (Linum grandiflorum ´Červený´) 4,2 %, len velkokvětý (Linum grandiflorum ´Směs´) 2,2 %, černucha východní (Nigella orientalis ´Transformer´) 3,9 %, jazylka chobotnatá (Salpiglossis sinuata ´Bolero Mix´) 6,7 %, šalvěj zahradní (Salvia horminum ´Tricolor mix´) 3,2 %, kravinec polní (Saponaria vaccaria ´Pink beauty´) 5,8 %, hlaváč černopurpurový (Scabiosa atropurpurea ´Double mix´) 4,6 %, ostálka haageová (Zinnia haageana ´Směs´) 5 %

Trávy:

psineček obecný (Agrostis capillaris ´Polana´) 5 %, tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 15 %, třeslice prostřední (Briza media) 8 %, metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 5 %, kostřava sivá (Festuca cinerea) 7 %, kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 7 %, kostřava červená (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 6 %, kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 5 %, kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 12 %, kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 10 %, smělek štíhlý (Koeleria macrantha) 5 %, strdivka sedmihradská (Melica transilvanica) 5 %, bojínek tuhý (Phleum phleoides) 2 %, lipnice úzkolistá (Poa angustifolia) 3 %, lipnice smáčknutá (Poa compressa) 5%

Doporučený výsevek: 2-4 g/mdle sklonu střechy

Aktuality Agrostis

Aktuality

Zelená střecha Vinařství Gurdau
Třetí místo v soutěží Zelená střecha roku získala realizace Vinařství Gurdau s využitím travinobylinné směsi PAPRSEK z naší nabídky.
Směs KARNEVAL v pražských Ďáblicích
Na hřbitově v pražských Ďáblicích kvete květnatá louka do sucha s letničkami KARNEVAL.
Jsme členy: