X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
Informace

Přednáška: Technologie zakládání druhově pestrých porostů v praxi

09.11.2022
Srdečně vás zveme k účasti na přednášce!
V souvislosti s rozvíjejícími se potřebami ekologické obnovy krajiny a zvyšování biodiverzity v sídlech je vývoj a realizace dostupných funkčních technologií elementární podmínkou úspěšného zakládání druhově pestrých porostů v praxi. Při veškerém respektu k regionalitě je často nutné pracovat s omezenými zdroji komponent, časovou náročností přípravy semenného materiálu a ekonomickou dostupností směsi. Konkrétní zkušenosti a víceleté výsledky jsou nejlépe přenositelné na příkladech z praxe.
 
Přednášku přednese Marie Straková, a sice dne 14. 11. 2022 od 17:15 v Krajinově posluchárně. Přednáška zároveň bude přenášena formou videokonference, odkaz k připojení se: http://meet.google.com/yov-nfig-dvs
Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK.
Program celého podzimního přednáškového cyklu: https://botanospol.cz/cs/node/6770
Aktuality Agrostis

Aktuality

Zelená střecha Vinařství Gurdau
Třetí místo v soutěží Zelená střecha roku získala realizace Vinařství Gurdau s využitím travinobylinné směsi PAPRSEK z naší nabídky.
Směs KARNEVAL v pražských Ďáblicích
Na hřbitově v pražských Ďáblicích kvete květnatá louka do sucha s letničkami KARNEVAL.
Jsme členy: