X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
Výsevy semenné biomasy

Výsevy semenné biomasy

03.11.2022
Založili jsme novou experimentální plochu pro srovnání souvztažnosti mezi termínem kartáčování a druhovým složením porostu.

Kromě vlastních semenářských ploch zakládáme během podzimních měsíců také plochy experimentální. Aktuálně např. novou plochu založenou ze semenné biomasy, jejíž získávání technologií kartáčování v letošním roce intenzivně testujeme.

Na nově založených pokusných polích v tomto případě ve spolupráci s našimi partnery (Ústav botaniky a zoologie MUNI; ČSOP; ZO ČSOP Bílé Karpaty; Pracovní skupina ekologie obnovy, PřF JU) sledujeme vliv termínu kartáčování na složení rostlinných druhů v porostu založeném technologií semenné biomasy. 

O dalších výsledcích výzkumu vás budeme průběžně informovat!

Tento projekt je podpořen Fondy EHP a Norska

Foto: PřF JU

Aktuality Agrostis

Aktuality

Nabízíme novou parkovou směs pro realizace
V našem sortimentu travních směsí nově naleznete výhodnou univerzální směs vhodnou zejména pro velké realizace.
Novinky pro zelené střechy!
Do našeho sortimentu pro rok 2023 zařazujeme hned tři nové směsi navržené výhradně pro zakládání na zelených střechách.
Jsme členy: