X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
Výsevy semenné biomasy

Výsevy semenné biomasy

03.11.2022
Založili jsme novou experimentální plochu pro srovnání souvztažnosti mezi termínem kartáčování a druhovým složením porostu.

Kromě vlastních semenářských ploch zakládáme během podzimních měsíců také plochy experimentální. Aktuálně např. novou plochu založenou ze semenné biomasy, jejíž získávání technologií kartáčování v letošním roce intenzivně testujeme.

Na nově založených pokusných polích v tomto případě ve spolupráci s našimi partnery (Ústav botaniky a zoologie MUNI; ČSOP; ZO ČSOP Bílé Karpaty; Pracovní skupina ekologie obnovy, PřF JU) sledujeme vliv termínu kartáčování na složení rostlinných druhů v porostu založeném technologií semenné biomasy. 

O dalších výsledcích výzkumu vás budeme průběžně informovat!

Tento projekt je podpořen Fondy EHP a Norska

Foto: PřF JU

Aktuality Agrostis

Aktuality

Nový katalog regionálních osiv
Připravili jsme pro vás nový katalog regionálních osiv, zahrnující i zcela novou směs Vesna.
Naše první zelená střecha!
V CHKO Český Kras jsme realizovali zelenou střechu ze semenné biomasy regionálního původu.
Jsme členy: