X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

UNI-L-52 Luční travní směs raná

Luční travní směs raná -

Luční travní směs raná se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny, se zastoupením hybridu Festulolium.

Výsevek: 30 kg.ha-1

Luční travní směs raná - složení produktu

Jetel luční 2n 5%, jetel luční 4n 5%, jetel plazivý 5%, kostřava luční 10%, jílek vytrvalý 4n 11%, jílek hybridní 5%, festulolium 'Bečva/Perun' 10%, srha laločnatá 49%

Jsme členy: