X

Poptávkový formulář

VV-14 Golfová travní směs okolo jamkoviště

VV-14 Golfová travní směs okolo jamkoviště

VV-14 Golfová travní směs okolo jamkoviště

Vytváří porost, který se hustotou blíží porostu na greenu, ale odlišuje se od něho temnější barvou a hrubší texturou, kterou mu dodává lipnice luční. Tím se green ohraničuje a zvýrazňuje.

Výrobce: Oseva Uni
Výsevek: 25 - 30 g/m2

VV-14 Golfová travní směs okolo jamkoviště - složení produktu

Kostřava červená dlouze výběžkatá 'Barjessica' 20%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Barpearl' 30%, kostřava červená trsnatá 'Barchip' 15%, kostřava červená trsnatá 'SW Cygnus' 15%, lipnice luční 'Lincolnshire' 5%, lipnice luční 'Rubicon' 10%, psineček tenký 'Barking' 5%

Podobné

VV-14 Golfová travní směs okolo jamkoviště VV-11 Travní směs pro odpaliště
Travní směs pro golfová odpaliště vytváří hustý trávník odolný zátěži a rychle regenerující po poškození.
VV-14 Golfová travní směs okolo jamkoviště VV-12/1 Golfová travní směs pro dráhy
Golfová travní směs pro dráhy bez jílku vytrvalého je určena pro zásev nových drah na pozemcích, které nejsou zaplevelené širokolistými trávovitými plevely.
VV-14 Golfová travní směs okolo jamkoviště VV-12/2 Golfová travní směs pro dráhy s jílkem vytrvalým
Směs pro dráhy s jílkem vytrvalým je vhodné zvolit zejména, zasévají-li se dráhy na plochách dříve zatravněných, případně na pozemcích silně ohrožených vodní erozí.
VV-14 Golfová travní směs okolo jamkoviště VV-13/1 Golfová travní směs pro jamkoviště
Golfová travní směs pro jamkoviště představuje klasickou greenovou směs tenkolistých kostřav červených a psinečku obecného.
VV-14 Golfová travní směs okolo jamkoviště VV-13/4 Golfová travní směs pro jamkoviště
Kostřavová travní směs pro golfová jamkoviště se využívá především v Dánsku, kde jsou uplatňovaná přísná ekologická pravidla – omezuje se spotřeba zálivkové vody a na minimum se snižuje používání pesticidních prostředků. 
VV-14 Golfová travní směs okolo jamkoviště VV-15 Golfová travní směs pro rafy
Travní směs pro golfové rafy vytváří díky výraznému podílu kostřavy drsnolisté suchovzdorný a málo vzrůstný porost. 
Jsme členy: