Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Půdní kondicionéry

V této kategorii jsme pro vás připravili nabídku půdních kondicionérů. Kvalitní půdní kondicionéry jsou využívány ke zlepšení podmínek při ozeleňování všech typů půd. Půdní kondicionér dodává potřebné živiny půdě. Díky půdnímu kondicionéru tak tedy zajistíte ty nejlepší vegetativní podmínky pro rostliny, které plánujete v půdě pěstovat nebo zlepšovat jejich kondici. Půdní kondicionéry dodávají nejen živiny, ale také udrží vláhu v potřebném místě. Existují různé typy půdních kondicionéru s různými aktivními složkami a pro rozdílné účely. Proto pečlivě vybírejte dle jejich zaměření a účinku. Níže vám jednotlivé značky půdních kondicionérů představujeme.

Půdní kondicionéry jsou nepostradatelným pomocníkem pro zlepšení půdní struktury, pro podporu růstu kořenového balu, pro efektivnější dodání hnojicích látek, pro odbourání tzv. přesazovacího stresu a úhynu rostlin spojených se zásadními změnami stanoviště. Pokud máte určitý typ problematické půdy, pak hledejte půdní kondicionéry právě na tento typ půdy.

Nedaří se vašim rostlinám? Pak pomohou půdní kondicionéry právě díky granulovaným silikátovým koloidům. Tato složka pomáhá dostat potřebné živiny přímo na místo, ke kořenům, které pak lépe rostou do hloubky, mají lepší prokořenění a dodávku vláhy.  

Půdní kondicionéry TerraPY

Tyto půdní kondicionéry jsou dobrou podporou pro ochranu trávníků před stresovými vlivy. Intenzivně zatěžované a nízko kosené trávníky jsou vystaveny řadě stresových vlivů. Následkem často bývá zvýšená náchylnost vůči houbovým chorobám, snížená intenzita odnožování, postupné řídnutí, výskyt plevelů a snižování kvalitativních parametrů trávníku. Jednou z významných příčin je omezená mikrobiální aktivita v půdním prostředí, která je nejvíce patrná na substrátech s vysokým podílem písku a nízkým obsahem organické hmoty.

Jedním ze způsobů, jak výše uvedenému stavu čelit, je podpora mykorhizy v půdě. U čeledi lipnicovitých se vytváří arbuskulární endomykorrhiza, při které mycelium spájivých hub řádu Zygomycetes prorůstá z mikroskopických spor v půdě do mezibuněčných prostor a do buněk kořenové kůry. Při tomto specifickém vztahu mezi kořeny a houbami dochází k „obohacení“ kořenového systému trav o jemná vlákna hub, která v podstatě plní funkci nejjemnějších kořenů. Tímto přispívají k účinnějšímu příjmu vody a živin, vyšší intenzitě metabolických procesů, posílení odolnosti vůči stresovým vlivům a vyššímu nárůstu kořenové biomasy. Navíc, zejména v monokulturních travních porostech (např. golfová jamkoviště), mohou sehrávat velmi důležitou roli v ochraně trávníku vůči některým houbovým chorobám.

Funkční působení půdních kondicionérů TerraPy G je založeno na principu: ve zdravé půdě rostou zdravé rostliny. Složení půdního kondicionéru je koncipováno jako „krmivo“ pro půdní mikroorganismy, které jsou běžně přítomny v půdách s dostatkem humusu a jílových minerálů. Na aplikaci půdního kondicionéru velmi pozitivně reagují populace mykorhitických půdních hub, jejichž početní zastoupení v půdě mnohanásobně vzrůstá.

Půdní kondicionéry Agrosil LR

Fosfor, který obecně růst kořenů rostlin podporuje, není v půdě příliš pohyblivý a aplikací běžných hnojiv může být rostlinami využíván pouze v menších hloubkách. Silikátové koloidy napomáhají transportu fosforečnanů v půdě, brání vytváření jejich nerozpustných sloučenin a zajišťují jejich přístupnost pro rostliny. To je hlavní výhoda, kterou půdní kondicionér Agrosil LR dodává.

Půdní kondicionér Agrosil LR je převážně vodorozpustný a vytváří ve všech půdách směs silikátových gelů a silikátových solů. Vysoce molekulární silikátové gely mají koloidní vlastnosti, pronikají jemnými póry, poutají vodu a živiny. Nízkomolekulární soly jsou v půdě dobře pohyblivé a stejnoměrně se rozdělují v půdním horizontu do hloubky až 30 cm. Spojují jemné částice půdy a vytvářejí stabilnější větší agregáty. Ionty těžkých kovů jsou převedeny na nerozpustné silikáty a dezaktivovány. Koloidy (obr. 2) na sebe vážou jílovité a humusové částečky půdy a tím pozitivně ovlivňují sorpční schopnost a vodní kapacitu půdy. Tímto širokým spektrem účinků vytváří půdní kondicionér Agrosil LR podmínky pro mohutnější a hlubší prokořenění rostlin, čímž dochází k rychlejší regeneraci zatěžovaných trávníků.

Při zakládání trávníků, výsadbách dřevin apod. je výhodné půdní kondicionér Agrosil LR přimíchat do vegetačního substrátu nebo zapravit do půdy a předejít tak problémům se špatným zakořeňováním, které se mohou při dalším ošetřování trávníků objevit. Agrosil LR není hydroabsorbent, nedochází u něj k výrazným objemovým změnám a může být proto aplikován také na zapojený neprospívající trávník, jehož celkovou vitalitu a zdravotní stav je třeba podpořit. Do hlubších horizontů půdní kondicionér Agrosil LR postupně sestupuje díky závlaze půdními póry. Aplikace je možná ručně, rozmetadlem pro průmyslová hnojiva, nebo v tekutém stavu hydroseederem společně s dalšími komponenty při hydroosevu.

Půdní kondicionéry Terra Control

Terra-Control je aktivní prodyšná membrána pro účinnou ochranu osiva a půdy s těmito charakteristikami:

Půdní kondicionéry Terra-Control stabilizují osivo na místě, kde má vyklíčit.

Pozitivní působení půdních kondicionéru Terra-Control

Oblasti použití půdních kondicionérů Terra-Control

Hloubka pronikání půdního kondicionéru, která rozhoduje o výsledné účinnosti stabilizace půdního povrchu, je závislá na půdní struktuře, aplikační dávce a koncentraci nanášeného roztoku. Pro vytvoření stabilní krusty přípravku, která prosytí svrchní vrstvu půdy a účinně fixuje osivo na povrchu, je důležité aplikovat přípravek pokud možno za suchého počasí.

Půdní kondicionér Terra-Control musí být před aplikací zředěn vodou a aplikován jako 1-10 % -ní roztok. Jako vhodnou techniku je možno použít nejrůznější typy postřikovačů, popř. na velkých plochách hydroseeder při současně prováděném hydroosevu.

 

Půdní kondicionéry Agrisorb

Půdní kondicionéry v podobě práškového koncentrátu jsou určeny pro podporu odolnosti trávníků vůči suchu a na přípravu ochranného kořenového hydrogelu, který chrání kořeny rostlin před zaschnutím při přesazováním, přepravě a skladování. Jedná se o práškový koncentrát, který ve vodním prostředí silně bobtná a vytváří stabilní gel.

 

Působení půdních kondicionérů Agrisorb:
Organická polymerní sloučenina schopná do své struktury vázat vodu a v průběhu vegetace ji předávat kořenům. Vytvořený gel z přípravku chrání nejjemnější kořenový systém rostliny (kořenové vlášení) před poškozením suchem a vlivy přesazování. Po ošetření kořenů rostlin a následném vysázení urychlí přítomnost Agrisorbu kontakt s okolní půdou a tím se zabezpečí překonání šoku. Gel vytvořený z 1 g je schopný vázat až 300g vody. Se stoupající tvrdostí vody se schopnost půdního kondicionéru vázat vodu o několik procent snižuje.

Výhody použití půdních kondicionérů Agrisorb:

Rozsah použití půdních kondicionérů Agrisorb::

Pokud máte zájem o půdní kondicionéry, koupíte je v našem e-shopu.