X

Poptávkový formulář

Silikátový půdní kondicionér Agrosil LR 1+10+0 (+45 SiO2)

Silikátový půdní kondicionér Agrosil LR 1+10+0 (+45 SiO2)

Silikátový půdní kondicionér Agrosil LR 1+10+0 (+45 SiO2)

Ke zlepšení půdních podmínek při ozeleňování všech typů stanovišť je v zahraničí již přes 40 let úspěšně využíván granulovaný půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů - Agrosil LR (mezi zahradníky v Německu je již řadu let známý i pod názvem Wurzel Turbo), který kromě 40 % silikátů obsahuje také 10 % P2O5 a díky této kombinaci látek prokazatelně podporuje růst kořenů do hloubky, zvyšuje prokořenění a zlepšuje drobtovitou strukturu půdy. Půdní kondicionér Agrosil LR zvyšuje sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a zdravotní stav rostlin. Běžně dosahovaná účinnost tohoto půdního kondicionéru v půdě dosahuje 10 - 12 let.

Silikátový půdní kondicionér Agrosil LR 1+10+0 (+45 SiO2) - další informace

Fosfor, který obecně podporuje růst kořenů rostlin, není v půdě příliš pohyblivý a aplikací běžných hnojiv může být rostlinami využíván pouze v menších hloubkách. Silikátové koloidy napomáhají transportu fosforečnanů v půdě, brání vytváření jejich nerozpustných sloučenin a zajišťují jejich přístupnost pro rostliny. Právě v tom je zakotvena velká výhoda půdních kondicionérů.

Základem zdravého a vitálního trávníku je především silný a mohutný kořenový systém, kterého můžeme dosáhnout vytvořením nejlepších předpokladů pro jeho růst. Jednou z možností jak tohoto dosáhnout, je používání půdních kondicionérů, které jsou pro podpoření růstu kořenů u trávníků určeny.

Půdní kondicionér Agrosil LR je převážně vodorozpustný a vytváří ve všech půdách směs silikátových gelů a silikátových solů. Vysoce molekulární silikátové gely mají koloidní vlastnosti, pronikají jemnými póry, poutají vodu a živiny. Nízkomolekulární soly jsou v půdě dobře pohyblivé a stejnoměrně se rozdělují v půdním horizontu do hloubky až 30 cm. Spojují jemné částice půdy a vytvářejí stabilnější větší agregáty. Ionty těžkých kovů jsou převedeny na nerozpustné silikáty a dezaktivovány. Koloidy na sebe vážou jílovité a humusové částečky půdy a tím pozitivně ovlivňují sorpční schopnost a vodní kapacitu půdy. Tímto širokým spektrem účinků vytváří půdní kondicionér Agrosil LR podmínky pro mohutnější a hlubší prokořenění rostlin, čímž dochází k rychlejší regeneraci zatěžovaných trávníků.

Půdní kondicionér je vhodné použít při zakládání trávníků, výsadbách dřevin apod. Je výhodné půdní kondicionér Agrosil LR přimíchat do vegetačního substrátu nebo zapravit do půdy a předejít tak problémům se špatným zakořeňováním, které se mohou při dalším ošetřování trávníků objevit. Půdní kondicionér Agrosil LR není hydroabsorbent, nedochází u něj k výrazným objemovým změnám a může být proto aplikován také na zapojený neprospívající trávník, jehož celkovou vitalitu a zdravotní stav je třeba podpořit. Do hlubších horizontů půdní kondicionér Agrosil LR postupně sestupuje díky závlaze půdními póry. Aplikace půdního kondicionéru je možná ručně, rozmetadlem pro průmyslová hnojiva, nebo v tekutém stavu hydroseederem společně s dalšími komponenty při hydroosevu.

Použití půdních kondicionérů ovlivňuje svými mechanismy mikrobiální aktivitu a půdní život vůbec. V nádobových pokusech na Univerzitě v Paderbornu bylo ve vegetačním substrátu s půdním kondicionérem Agrosilem LR prokázáno statisticky velmi vysoce významně vyšší množství půdních bakterií a hub proti variantě bez kondicionéru Agrosilu LR.

Podle Raspa (1981) zpřístupňuje půdní kondicionér Agrosil LR rezervoár půdních živin a tak je podstatně zvyšováno využití živin obsažených půdě a jejich příjem rostlinou. Příčinou zpřístupňování živin je silný kořenový růst a činnost koloidů. Existující zásobárna živin v půdě je mobilizována, její využití se zvyšuje a hnojení se stává efektivnější. Použití kondicionéru Agrosilu LR je důležité především při regeneračních opatřeních na zatěžovaných trávnících a dalších plochách, které jsou vystavovány častému stresu.

Odolnost a vitalita trávníků úzce souvisí s obsahem silikátů v listech travních rostlin, protože všechny druhy čeledi lipnicovitých, do kterých trávy botanicky patří, ukládají silikáty do buněčných stěn, které jsou tímto zesíleny a celková odolnost vůči houbovým chorobám a rezistence listů proti infekci je zvýšena.

Na problémová stanoviště je půdní kondicionér Agrosil LR používán pro jeho dlouhodobé působení v půdě a schopnost vytvářet ze sterilních a neplodných půd stanoviště vhodná pro vývoj rostlin. Úspěšné ozelenění těchto problémových a často také kontaminovaných stanovišť je umožněno imobilizací těžkých kovů v půdě silikátovými gely a zvýšením tolerance rostlin k zasolení.

Na intenzívně využívaných travních plochách typu golfových hřišť bývá půdní kondicionér Agrosil LR zapravován do substrátu ještě před založením trávníku, ale úspěšná je také jeho aplikace na povrch jamkovitě po aerifikaci společně s pískováním.

Silikátový půdní kondicionér Agrosil LR 1+10+0 (+45 SiO2) - složení produktu

Chemické složení půdního kondicionéru Agrosil:

Silikáty, převážně zpětně rozpustné.

Fosforečnany a sírany jako elektrolyt.

Poměr obsažených živin 1+10+0+45 SiO2.

Fyzikálně - technické údaje půdního kondicionéru:

Měrná hmotnost: cca 680 kg/m3.

Vlastnosti částic: granule.

Velikost částic: 0,2-4 mm.

Barva: světle šedá.

 

Podobné

Silikátový půdní kondicionér Agrosil LR 1+10+0 (+45 SiO2) Granulované smáčedlo H2Pro
Granule H2Pro Conserve výrazně snižují nároky na závlahu díky obsahu povrchově aktivních látek, které pomáhají zadržovat vodu.
Silikátový půdní kondicionér Agrosil LR 1+10+0 (+45 SiO2) Granulovaný vápenec Kalkkorn
Granulovaný vápenec.
Silikátový půdní kondicionér Agrosil LR 1+10+0 (+45 SiO2) Organické hnojivo s fungicidním účinkem Basfoliar® Aktiv SL
Basfoliar Aktiv  je kombinované kapalné hnojivo, které vedle výše uvedeného složení obsahuje fytohormony, aminokyseliny, vitaminy a extrakt z mořských řas. Aplikace hnojiva zlepšuje celkový zdravotní stav rostlin a zvyšuje odolnost proti abiotickým stresům. 
Jsme členy: