Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

TerraPy

Pomocný půdní přípravek pro ochranu trávníků před stresovými vlivy

Intenzivně zatěžované a nízko kosené trávníky jsou vystaveny řadě stresových vlivů. Následkem často bývá zvýšená náchylnost vůči houbovým chorobám, snížená intenzita odnožování, postupné řídnutí, výskyt plevelů a snižování kvalitativních parametrů trávníku. Jednou z významných příčin je omezená mikrobiální aktivita v půdním prostředí, která je nejvíce patrná na substrátech s vysokým podílem písku a nízkým obsahem organické hmoty.

Jedním ze způsobů, jak výše uvedenému stavu čelit, je podpora mykorhizy v půdě. U čeledi lipnicovitých se vytváří arbuskulární endomykorrhiza, při které mycelium spájivých hub řádu Zygomycetes prorůstá z mikroskopických spor v půdě do mezibuněčných prostor a do buněk kořenové kůry. Při tomto specifickém vztahu mezi kořeny a houbami dochází k „obohacení“ kořenového systému trav o jemná vlákna hub, která v podstatě plní funkci nejjemnějších kořenů. Tímto přispívají k účinnějšímu příjmu vody a živin, vyšší intenzitě metabolických procesů, posílení odolnosti vůči stresovým vlivům a vyššímu nárůstu kořenové biomasy. Navíc, zejména v monokulturních travních porostech (např. golfová jamkoviště), mohou sehrávat velmi důležitou roli v ochraně trávníku vůči některým houbovým chorobám.

Funkční působení půdního kondicionéru TerraPy G je založeno na principu: ve zdravé půdě rostou zdravé rostliny. Složení přípravku je koncipováno jako „krmivo“ pro půdní mikroorganismy, které jsou běžně přítomny v půdách s dostatkem humusu a jílových minerálů. Na aplikaci přípravku velmi pozitivně reagují populace mykorhitických půdních hub, jejichž početní zastoupení v půdě mnohanásobně vzrůstá.

Praktický dopad na kvalitu trávníku v případě půdního kondicionéru TerraPy:

Půdní kondicionér TerraPy

Rozsah a způsob použití půdního kondicionéru TerraPy

Půdní kondicionér TerraPy G nachází uplatnění v rámci regeneračních opatření i pravidelné udržovací péče o intenzívní trávníkové plochy. Je aplikován ve směsi s vodou jako 0,4 – 5 %-ní roztok běžnou aplikační technikou (postřikovač, zavlažovací zařízení, apod.).

 

Doporučené aplikační dávky půdního kondicionéru:    
Typ trávníku Aplikační dávka Četnost ošetření
Okrasné trávníky 10 g/m2 1-2 x za vegetační období
Fotbalová hřiště, odpaliště: 2-5 g/m2 interval 6 – 8 týdnů
Golfové greeny: 2-5 g/m2 interval 4 – 6 týdnů