Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Agrosil LR

Agrosil LR - hnojivo Compohnojiva compo

Koupit v e-shopuAgrosil LR 1+10+0 (+45 SiO2)
Ke zlepšení půdních podmínek při ozeleňování všech typů stanovišť je v zahraničí již přes 40 let let úspěšně využíván granulovaný půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů - Agrosil LR (mezi zahradníky v Německu je již řadu let známý i pod názvem Wurzel Turbo), který kromě 40 % silikátů obsahuje také 10 % P2O5 a díky této kombinaci látek prokazatelně podporuje růst kořenů do hloubky, zvyšuje prokořenění, zlepšuje drobtovitou strukturu půdy, zvyšuje sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a zdravotní stav rostlin. Běžně dosahovaná účinnost v půdě dosahuje 10 - 12 let.


Chemické složení:
Silikáty, převážně zpětně rozpustné
Fosforečnany a sírany jako elektrolyt
Poměr obsažených živin 1+10+0+45 SiO2

Fyzikálně - technické údaje:
Měrná hmotnost: cca 680 kg/m3
Vlastnosti částic: granule
Velikost částic: 0,2-4 mm
Barva: světle šedá

Balení:
25 kg pytel plastový

Hmotnost palety:
40 pytlů = 1000 kg


Obr. 1: Aplikace Agrosilu LR umožňuje kořenům využívat rostlinám přístupný fosfor i v hloubkách okolo 30 cm.

Fosfor, který obecně růst kořenů rostlin podporuje, není v půdě příliš pohyblivý a aplikací běžných hnojiv může být rostlinami využíván pouze v menších hloubkách. Silikátové koloidy napomáhají transportu fosforečnanů v půdě, brání vytváření jejich nerozpustných sloučenin a zajišťují jejich přístupnost pro rostliny.

Agrosil LR je převážně vodorozpustný a vytváří ve všech půdách směs silikátových gelů a silikátových solů. Vysoce molekulární silikátové gely mají koloidní vlastnosti, pronikají jemnými póry, poutají vodu a živiny. Nízkomolekulární soly jsou v půdě dobře pohyblivé a stejnoměrně se rozdělují v půdním horizontu do hloubky až 30 cm. Spojují jemné částice půdy a vytvářejí stabilnější větší agregáty. Ionty těžkých kovů jsou převedeny na nerozpustné silikáty a dezaktivovány. Koloidy (obr. 2) na sebe vážou jílovité a humusové částečky půdy a tím pozitivně ovlivňují sorpční schopnost a vodní kapacitu půdy. Tímto širokým spektrem účinků vytváří Agrosil LR podmínky pro mohutnější a hlubší prokořenění rostlin, čímž dochází k rychlejší regeneraci zatěžovaných trávníků.

Obr. 2: Snímek z elektronového mikroskopu zobrazuje rozvinutý koloid Agrosilu LR s velkými prostorami pórů a typickými silikátovými jehličkami.

Při zakládání trávníků, výsadbách dřevin apod. je výhodné Agrosil LR přimíchat do vegetačního substrátu nebo zapravit do půdy a předejít tak problémům se špatným zakořeňováním, které se mohou při dalším ošetřování trávníků objevit. Agrosil LR není hydroabsorbent, nedochází u něj k výrazným objemovým změnám a může být proto aplikován také na zapojený neprospívající trávník, jehož celkovou vitalitu a zdravotní stav je třeba podpořit. Do hlubších horizontů Agrosil LR postupně sestupuje díky závlaze půdními póry. Aplikace je možná ručně, rozmetadlem pro průmyslová hnojiva, nebo v tekutém stavu hydroseederem společně s dalšími komponenty při hydroosevu.

Obr. 3: V půdním profilu přetrvává účinek silikátových koloidů i více než 10 let.

Použití půdních kondicionérů ovlivňuje svými mechanismy mikrobiální aktivitu a půdní život vůbec. V nádobových pokusech na Univerzitě v Paderbornu (obr. 4) bylo ve vegetačním substrátu s Agrosilem LR prokázáno statisticky velmi vysoce významně vyšší množství půdních bakterií a hub proti variantě bez Agrosilu LR.

Obr. 4: V nádobových pokusech byl kromě známého účinku na růst kořenů sledován také pozitivní vliv Agrosilu LR na různé parametry půdního života.

Podle Raspa (1981) zpřístupňuje Agrosil LR rezervoár půdních živin a tak je podstatně zvyšováno využití živin obsažených půdě a jejich příjem rostlinou (obr. 5). Příčinou zpřístupňování živin je silný kořenový růst a činnost koloidů. Existující zásobárna živin v půdě je mobilizována, její využití se zvyšuje a hnojení se stává efektivnější. Použití Agrosilu LR je důležité především při regeneračních opatřeních na zatěžovaných trávnících a dalších plochách, které jsou vystavovány častému stresu.

Obr. 5: Živiny obsažené v půdě jsou působením Agrosilu LR rostlinám přístupnější.

Odolnost a vitalita trávníků úzce souvisí s obsahem silikátů v listech travních rostlin, protože všechny druhy čeledi lipnicovitých, do kterých trávy botanicky patří , ukládají silikáty do buněčných stěn, které jsou tímto zesíleny a celková odolnost vůči houbovým chorobám a rezistence listů proti infekci je zvýšena (obr. 6).

Na problémová stanoviště je Agrosil LR používán pro jeho dlouhodobé působení v půdě a schopnost vytvářet ze sterilních a neplodných půd stanoviště vhodná pro vývoj rostlin. Úspěšné ozelenění těchto problémových a často také kontaminovaných stanovišť (obr. 7) je umožněno imobilizací těžkých kovů v půdě silikátovými gely a zvýšením tolerance rostlin k zasolení.

Obr. 6: Agrosil LR dodává druhům čeledi lipnicovitých rozpustné, snadno dostupné silikáty, takže mohou být rostliny lépe chráněny proti houbové infekci.Obr. 7: Imobilizace těžkých kovů silikátovými gely v půdě nachází uplatnění také v zahradnictví.

Na intenzívně využívaných trávnících jako jsou jamkovitě golfových hřišť bývá Agrosil LR zapravován do substrátu ještě před založením trávníku, ale úspěšná je také jeho aplikace na povrch jamkovitě po aerifikaci společně s pískováním.

Základem zdravého a vitálního trávníku je především silný a mohutný kořenový systém, kterého můžeme dosáhnout především vytvořením nejlepších předpokladů pro jeho růst. Jednou z možností jak tohoto dosáhnout je používání půdních kondicionérů, které jsou pro podpoření růstu kořenů u trávníků určeny.

Obr. 8: Kořenový systém trávníku na golfovém jamkovišti 8 týdnu po založení se současným zapravením Agrosilu LR na golfovém hřišti v Bad Griesbach v Německu.Aplikační dávky:

Oblast použití kg/100m2 Dávka hnojiv

g/m2 Termín aplikace
  Zakládání trávníků  
Vegetační vrstva dle DIN 18035 10-20   100-200 před výsevem
Ornice, humózní půda 7-15   70-150 před výsevem
Podloží 10-20   100-200 před výsevem
  Regenerace porostů  
Trávníky 7-15   70-150 březen-listopad
Dřeviny 7-15   70-150 březen - červenec
Zeleň podél komunikací 10-20   100-200 březen - červenec
  Výsadby dřevin a keřů  
Plošná aplikace 7-15   70-150 při výsadbě
Pruhová aplikace (šířka 1 m)     70-150 g/bm při výsadbě
  Hydroosev  
Ornice, humózní půda 7-15   70-150 současně s osivem a hnojivem v aplikované směsi
Podloží 10-20   100-200 současně s osivem a hnojivem v aplikované směsi
  Ochrana před houbovými chorobami  
Golfová jamkoviště, odpaliště 5-6   50-60 březen - listopad
Hřiště, fairway 4-5   40-50 březen - listopad


Oblast použití Dávka kg/m3, popř. g/l Aplikace
Trávníková vegetační vrstva dle DIN 18035
Výška 13 cm (10 cm po utužení) 0,75-1,5 přimíchat, zapravit
Výška 20 cm (15 cm po utužení) 0,50-1,0 přimíchat, zapravit
Dřeviny
Vegetační substrát 1-2 přimíchat, zapravit