X

Poptávkový formulář

Informace

Mezotrofní směs pro Krkonoše

01.07.2021
Jak vypadá obnova krajiny v Krkonoších za využití Mezotrofní směsi?

Ve spolupráci s botaniky KRNAP sestavená Mezotrofní směs obsahující travní druhy odpovídající přirozené druhové skladbě krkonošských luk je vhodná např. pro zatravňování orné půdy nebo obnovu travních porostů. Jak je patrné z fotografií níže, i přesto, že osivo obsahuje 100% trav, se v porostu při absenci intenzivní údržby spojené se zemědělskou výrobou objevuje celá řada planých dvouděložných bylin, které zde dostaly možnost se v konkurenci travních druhů přirozeně prosadit pouze z půdní zásoby semen. 

Mezotrofní směs pro Krkonoše

Aktuality Agrostis

Aktuality

Spolupráce s vodními skauty Vyškov
Dříve zanedbané firemní plochy získaly své nové využití díky plodné spolupráci s 5. oddílem vodních skautů RA Vyškov!
Oslava se vydařila!
Jarní špička je za námi, a tak nadešel čas dohnat oslavy!
Jsme členy: