X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
Informace

Mezotrofní směs pro Krkonoše

01.07.2021
Jak vypadá obnova krajiny v Krkonoších za využití Mezotrofní směsi?

Ve spolupráci s botaniky KRNAP sestavená Mezotrofní směs obsahující travní druhy odpovídající přirozené druhové skladbě krkonošských luk je vhodná např. pro zatravňování orné půdy nebo obnovu travních porostů. Jak je patrné z fotografií níže, i přesto, že osivo obsahuje 100% trav, se v porostu při absenci intenzivní údržby spojené se zemědělskou výrobou objevuje celá řada planých dvouděložných bylin, které zde dostaly možnost se v konkurenci travních druhů přirozeně prosadit pouze z půdní zásoby semen. 

Mezotrofní směs pro Krkonoše

Aktuality Agrostis

Aktuality

Nabízíme novou parkovou směs pro realizace
V našem sortimentu travních směsí nově naleznete výhodnou univerzální směs vhodnou zejména pro velké realizace.
Novinky pro zelené střechy!
Do našeho sortimentu pro rok 2023 zařazujeme hned tři nové směsi navržené výhradně pro zakládání na zelených střechách.
Jsme členy: