X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
Informace

Mezotrofní směs pro Krkonoše

01.07.2021
Jak vypadá obnova krajiny v Krkonoších za využití Mezotrofní směsi?

Ve spolupráci s botaniky KRNAP sestavená Mezotrofní směs obsahující travní druhy odpovídající přirozené druhové skladbě krkonošských luk je vhodná např. pro zatravňování orné půdy nebo obnovu travních porostů. Jak je patrné z fotografií níže, i přesto, že osivo obsahuje 100% trav, se v porostu při absenci intenzivní údržby spojené se zemědělskou výrobou objevuje celá řada planých dvouděložných bylin, které zde dostaly možnost se v konkurenci travních druhů přirozeně prosadit pouze z půdní zásoby semen. 

Mezotrofní směs pro Krkonoše

Aktuality Agrostis

Aktuality

Nový katalog regionálních osiv
Připravili jsme pro vás nový katalog regionálních osiv, zahrnující i zcela novou směs Vesna.
Naše první zelená střecha!
V CHKO Český Kras jsme realizovali zelenou střechu ze semenné biomasy regionálního původu.
Jsme členy: