X

Poptávkový formulář

Informace

Mezotrofní směs pro Krkonoše

01.07.2021
Jak vypadá obnova krajiny v Krkonoších za využití Mezotrofní směsi?

Ve spolupráci s botaniky KRNAP sestavená Mezotrofní směs obsahující travní druhy odpovídající přirozené druhové skladbě krkonošských luk je vhodná např. pro zatravňování orné půdy nebo obnovu travních porostů. Jak je patrné z fotografií níže, i přesto, že osivo obsahuje 100% trav, se v porostu při absenci intenzivní údržby spojené se zemědělskou výrobou objevuje celá řada planých dvouděložných bylin, které zde dostaly možnost se v konkurenci travních druhů přirozeně prosadit pouze z půdní zásoby semen. 

Mezotrofní směs pro Krkonoše

Aktuality Agrostis

Aktuality

Organický hydrosorbent Mr. Aqua v nabídce!
Mr.AQUA zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu, má vysoký obsah organického uhlíku, zvyšuje podíl organické hmoty v půdě a zlepšuje strukturu půdy.
Vzhledem k odstávce elektrického proudu dojde v úterý 19.4. k výraznému omezení expedice zboží a vyřizování objednávek.
Jsme členy: