Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Travobylinné směsi

 

 

RSM 5.1 štěrkový trávník s řebříčkem

Koupit v e-shopuRSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem- je nenáročná bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť. Výborně se dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. Oblíbená je zejména pro parkovací plochy. Směs byla na veletrhu FOR GARDEN 2014 oceněna cenou GRAND PRIX.

Složení:

Trávy 98%: Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 13%, Lolium perenne 40%, Poa pratensis 30%

Byliny 2%: Achillea millefolium 2%

Doporučený výsevek: 20-30 g/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSM 2.4 bylinný trávník

Koupit v e-shopuRSM 2.4 – Bylinný trávník – je směs vhodná pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých a živinami chudých půd. Péče dostačuje nízká bez hnojení. Využívá se pro veřejnou zeleň, sídliště a rodinné zahrady. Složení směsi umožňuje četnější nízké kosení.

Složení:

Trávy 96%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) ´Vítek´ 5%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) ´Rožnovská´ 5%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) ´Barborka´ 18%, Kostřava červená trsnatá dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) ´Reverent´ 36%, Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) ´Viktorka´ 10%,  Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) ´Dorotka´ 7%, Lipnice luční (Poa pratensis) ´Slezanka´ 15%

Byliny 3,5%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,15%, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 0,5%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,4%, Máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) 0,3%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 0,6%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,3%, Černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) 0,2%, Pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus) 0,35%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,3%, Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,4%

Jeteloviny 0,5%: Štírovník růžkaty (Lotus corniculatus) 0,2%, Jetel plazivý (Trifolium repens) ´Pirouette´ 0,3%

Doporučený výsevek: 10-15 g/m2

 

RSM 7.2.2 krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami

Koupit v e-shopuRSM 7.2.2 - Krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami - se využívá na extrémně suchých alkalických půdách (jižní svahy, kamenité a neúrodné půdy, hlušina). Intenzita kosení 0-3x ročně, výška kosení 5-10 cm. Směs je vhodná pro rekultivaci výsypek a neúrodných půd, okolí dopravních cest, ale také pro veřejnou a privátní zeleň.

Trávy 97,1%: Festuca rubra commutata 12,1%, Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 10%, Festuca trachyphylla 45%, Lolium perenne 15%

Byliny 1,5%: Achillea millefolium 0,2%, Centaurea jacea 0,1%, Centaurea scabiosa 0,1%, Daucus carota 0,1%, Galium mollugo 0,1%, Galium verum 0,1%, Leontodon hispidus 0,1%, Leucanthemum vulgare 0,2%, Pimpinella saxifraga 0,1%, Plantago lanceolata 0,1%, Salvia pratensis 0,2%, Sanguisorba minor 0,1%

Jeteloviny 1,4%: Anthyllis vulneraria 0,2%, Lotus corniculatus  0,2%, Medicago lupulina 0,2%, Onobrychis viciifolia 0,8%

Doporučený výsevek: 18-20 g/m2

 

HORIZONT krajinná louka

Koupit v e-shopu HORIZONT - krajinná loukaobsahuje 29 rostlinných druhů. Travobylinná směs s Bromus erectus a Festuca rupicola je přírodního charakteru a je vhodná pro použití v krajině i pro pícní účely v mezofytních až sušších stanovištních podmínkách.

Trávy 85%: Alopecurus pratensis 5%, Arrhenatherum elatior 12%, Bromus erectus 10%, Festuca pratensis 10%, Festuca rupicola 5%, Festuca rubra commutata 5%, Festuca rubra rubra 13%, Poa pratensis 15%, Trisetum flavescens 10%

Byliny 10%: Betonica officinalis 1,2%, Campanula glomerata 0,3%, Centaurea jacea 0,5%, Centaurea scabiosa 0,2%, Dianthus carthusianorum 0,7%, Filipendula vulgaris 0,1%, Galium album 0,5%, Galium verum 0,2%, Hypericum perforatum 0,8%, Knautia arvensis 0,9%, Leontodon hispidus 0,4%, Leucanthemum vulgare 1,7%, Plantago media 0,2%,Prunella vulgaris 0,4%, Salvia pratensis 1,5%, Salvia verticillata 0,4%

Jeteloviny 5%: Anthyllis vulneraria 1,3%, Lotus corniculatus 1,5%, Onobrychis vicifolia 2%, Trifolium pratense 0,2%

Doporučený výsevek: 4-5 g/m2

 

MOZAIKA rozkvetlá louka

Koupit v e-shopuMOZAIKA - Směs bylin pro dosev trávníku - obsahuje 17 rostlinných druhů. Směs slouží k obohacení stávajícího trávníku za účelem zvýšení druhové pestrosti. Trávník je nutné před výsevem důkladně rozrušit vertikutátorem v několika směrech. Úspěšnost dosevu závisí na složení a hustotě původního travního porostu. Dosev není vhodné provádět do trávníků, které obsahují mezirodové hybridy nebo kostřavu rákosovitou. Vhodné termíny pro dosev jsou jaro a podzim. První „odplevelovací seč“ se provádí na vyšší výšku strniště 8-12 cm. Po dosevu se již trávník seče v režimu louky 2x ročně (červen, září).

Složení:

Byliny 50%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 2%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 5%, Svízel bílý (Galium album) 10%, Kopretina irkutská (Leucanthemum vulgare) 10%, Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 3%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 1%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 2%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 7%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 3%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 2%, Tymián obecný (Thymus vulgaris) 5%

Jeteloviny 50%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) ´Pamir´ 3%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) ´Lotar´ 10%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) ´Ekola´ 4%, Vičenec ligrus (Onobrychis vicifolia) ´Višňovský´ 8%, Jetel nachový (Trifolium incarnatum) ´Opolská´ 10%, Vikev panonská (Vicia pannonica) ´Dětěnická Panonská´ 15%

Doporučený výsevek:  15-20 g/m2

 

NATURGARDEN rozkvetlá louka

Koupit v e-shopuNATURGARDEN - Rozkvetlá louka - obsahuje 40 rostlinných druhů a je vhodná ke zvýšení biodiverzity v rodinných zahradách. Směs byla na veletrhu FOR GARDEN 2013 oceněna cenou GRAND PRIX.

Složení:

Trávy 92%: Psineček veliký (Agrostis gigantea) ´Rožnovský´ 4%, Psineček obecný (Agrostis capillaris) ´Vítek´ 1%, Psárka luční (Alopecurus pratensis) ´Zuberská´ 4%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) ´Rožnovská´ 10%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) ´Barborka´ 12%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) ´Petruna´ 30%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) ´Viktorka´ 18%, Len vytrvalý (Lolium perenne) ´Jakub´ 3%, Bojínek hlíznatý (Phleum bertolonii) 6%, Lipnice luční (Poa pratensis) ´Slezanka´ 4%

Byliny 7,05%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,05%, Řebříček vonný (Agrimonia procera) 0,25%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 0,7%, Kmín kořenný (Carum carvi) ´Prochan´ 0,15%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,3%, Mrkev obecná pravá (Daucus carota) ´Táborská žlutá´ 0,1%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 0,5%, Svízel bílý (Galium album) 0,3%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,3%, Yzop lékařský (Hyssopus officinalis) 0,2%, Máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) 0,1%, Kopretina irkutská (Leucanthemum vulgare) 1,2%, Len setý (Linum usitatissimum) 0,2%, Sléz pyžmový (Malva moschata) 0,4%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,05%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,05%, Mochana přímá (Potentilla recta) 0,3%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 1,2%, Krvavec menší (Sanquisorba minor) 0,15%, Silenka dvoudomá (Silene dioica) 0,3%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 0,2%, Ostropestřec mariánský (Silybum marianum) 0,05%

Letničky 0,35%: Koukol polní (Agrostemma githago) 0,15%, Měsíček lékařský (Calendula officinalis) 0,15 %, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,05%

Jeteloviny 0,6%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) ´Pamir´ 0,15%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) ´Lotar´ 0,1%, Vičenec ligrus (Onobrychis vicifolia) ´Višňovský´ 0,1%, Jetel nachový (Trifolium incarnatum) ´Opolská´ 0,1%, Vikev panonská (Vicia pannonica) ´Dětěnická Panonská´ 0,15%

Doporučený výsevek: 5-8 g/m2

 

 

KLASIK travobylinná louka klasická

Koupit v e-shopuKLASIK – travobylinná louka klasická – obsahuje 36 rostlinných druhů. Klasická louka pro univerzální použití umožňuje zatravnit starý sad i vzdálenější zahradu. Tuto směs je možné použít i pro spásání a svým složením je vhodná i pro použití v krajině.

Trávy 90%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 'Vítek' 3%, Psineček veliký (Agrostis gigantea) 'Rožnovský' 2%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 'Jitka' 1%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatior) 'Rožnovský' 5%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 'Otava' 9%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) Barborka' 10%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra) 'Levočská' 15%, Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 'Viktorka' 6%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 'Dorotka' 18%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 'Jakub' 2%, Bojínek luční (Phleum pratense) 'Sobol' 8%, Lipnice luční (Poa pratensis) 'Slezanka' 11%

Byliny 7,3%: Řepík vonný (Agrimonia procera) 0,4%, Koukol polní (Agrostemma githago) 0,2%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,3%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 0,5%, Kmín kořenný (Carum carvi) ´Prochan´ 0,2%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,4%, Mrkev obecná (Daucus carota) ´Táborská žlutá´ 0,1%, Svízel bílý (Galium album) 0,3%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,4%, Máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) 0,1%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,1%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,6%, Sléz pižmový (Malva moschata) 0,4%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,2%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,4%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,2%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,8%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,5%

Jeteloviny 2,7%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 'Pamir' 0,5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 'Lotar' 0,8%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 'Ekola' 0,2%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 'Višňovský' 1%, Jetel luční (Trifolium pratense) 'Start' 0,2%

Doporučený výsevek: 5-8 g/m2 

 

PAPRSEK travobylinná směs do sucha

Koupit v e-shopuPAPRSEK – travobylinná směs do sucha – obsahuje 39 rostlinných druhů. Směs je určena pro osluněná stanoviště na vysýchavých lokalitách. Barvy a vůně navozují harmonii, klid a vzpomínky na horký letní den.

Složení:

Trávy 90%: Agrostis capillaris 3%, Anthoxanthum odoratum 5%, Festuca pratensis 5%, Festuca rubra commutata 15%, Festuca rubra rubra 20%, Festuca rubra trichophylla 10%, Festuca trachyphylla 15%, Lolium perenne 2%, Poa pratensis 10%, Trisetum flavescens 5%

Byliny 8,3%: Agrimonia eupatoria 0,4%, Agrostemma githago 0,3%, Achillea millefolium 0,2%, Anthemis tinctoria 0,5%, Berteroa incana 0,2%, Carum carvi 0,3%, Centaurea jacea 0,5%, Daucus carota 0,3%, Dianthus carthusianorum 0,5%, Echium vulgare 0,3%, Galium album 0,4%, Hypericum perforatum 0,4%, Knautia arvensis 0,2%, Leontodon hispidus 0,1%, Leucanthemum vulgare 0,7%, Lychnis viscaria 0,3%, Matricaria chamomilla 0,1%, Origanum vulgare 0,4%, Papaver rhoeas 0,1%, Plantago lanceolata 0,2%, Potentilla argentea 0,3%, Potentilla recta 0,4%, Salvia pratensis 0,6%, Sanguisorba minor 0,3%, Silene vulgaris 0,3%

Jeteloviny 1,7%: Anthyllis vulneraria 0,4%, Lotus corniculatus 0,5%, Onobrychis viciifolia 0,5%, Trifolium incarnatum 0,3%

Doporučený výsevek: 5-8 g/m2

 

 
 

 

POTŮČEK travobylinná směs do vlhka

Koupit v e-shopuPOTŮČEK – travobylinná směs do vlhka – obsahuje 36 rostlinných druhů. Směs je určena na vlhčí nebo dočasně vlhčí, případně i zastíněná stanoviště. Rostlinné druhy se navzájem doplňují, takže i změna hydrologických podmínek lokality umožní zapojení porostu a zachování druhové pestrosti.

Trávy 90%: Agrostis capillaris 3%, Agrostis gigantea 5%, Alopecurus pratensis 7%, Cynosurus cristatus 4%, Deschampsia caespitosa 1%, Festuca pratensis 8%, Festuca rubra commutata 12%, Festuca rubra rubra 18%, Festuca rubra trichophylla 10%, Holcus lanatus 2%, Lolium perenne 2%, Phleum pratense 3%, Poa nemoralis 5%, Poa palustris 7%, Poa pratensis 3%

Byliny 7,3%: Betonica officinalis 0,3%, Carum carvi 1%, Centaurea jacea 0,5%, Crepis biennis 0,4%, Daucus carota 0,2%, Filipendula ulmaria 0,2%, Galium album 0,6%, Geum urbanum 0,3%, Knautia arvensis 0,7%, Leucanthemum vulgare 0,8%, Lychnis flos-cuculi 0,7%, Lythrum salicaria 0,4%, Mentha longifolia 0,2%, Plantago lanceolata 0,2%, Prunella vulgaris 0,3%, Veronica longifolia 0,5%

Jeteloviny 2,7%: Lathyrus niger 0,3%, Lathyrus pratensis 0,5%, Lotus corniculatus 1,4%, Trifolium campestre 0,3%, Trifolium hybridum 0,2%

Doporučený výsevek: 5-8 g/m2

 

 

Svatební dekorace a velký výběr svatebních doplňků