X

Poptávkový formulář

POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka

POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka

POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka

POTŮČEK – travinobylinná směs do vlhka – obsahuje 37 rostlinných druhů. Směs je určena na vlhčí nebo dočasně vlhčí, případně i zastíněná stanoviště. Rostlinné druhy se navzájem doplňují, takže i změna hydrologických podmínek lokality umožní zapojení porostu a zachování druhové pestrosti.

POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka - složení produktu

Trávy 90%: Psineček obecný (Agrostis capillaris 'Polana') 1%, Psineček veliký (Agrostis gigantea 'Vaclav') 5%, Psárka luční (Alopecurus pratensis 'Zuberská') 5%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus 'Rožnovská') 8%, Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 12%, Kostřava luční (Festuca pratensis 'Otava') 8%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 13%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla 'Viktorka') 5%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 'Zulu') 3%, Medyněk vlnatý (Holcus lanatus 'Hola') 5%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne 'Jozífek') 2%, Bojínek luční (Phleum pratense 'Sobol') 3%, Lipnice hajní (Poa nemoralis 'Dekora') 10%, Lipnice bahenní (Poa palustris 'Rožnovská') 7%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 3%

Byliny 7%: Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 0,4%, Kmín kořenný (Carum carvi 'Prochan') 0,8%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,3%, Mrkev obecná (Daucus carota 'Táborská žlutá') 0,2%, Svízel bílý (Galium album) 0,3%, Kuklík městský (Geum urbanum) 0,5%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 0,8%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,2%, Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 0,3%, Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 0,15%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,3%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,6%, Pryskyřník prudký (Ranunculus acris) 0,3%, Krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 0,2%, Silenka dvoudomá (Silene dioica) 0,3%, Řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum) 0,2%, Rozrazil dlouholistý (Veronica longifolia) 0,15%

Jeteloviny 3%: Hrachor černý (Lathyrus niger) 0,3%, Hrachor luční (Lathyrus pratensis) 0,2%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus 'Táborák') 1,5%, Tolice dětelová (Medicago lupulina 'Ekola') 0,5%, Jetel luční (Trifolium pratense 'Start') 0,5%

Podobné

POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka KLASIK - Travinobylinná louka klasická
KLASIK – travinobylinná louka klasická – obsahuje 44 rostlinných druhů. Klasická louka pro univerzální použití umožňuje zatravnit starý sad i vzdálenější zahradu. Tuto směs je možné použít i pro spásání a svým složením je vhodná i pro použití v krajině.
POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka NATURGARDEN - Rozkvetlá louka
NATURGARDEN – ROZKVETLÁ LOUKA – obsahuje 41 rostlinných druhů a je vhodná ke zvýšení biodiverzity v rodinných zahradách.
POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka PANGEJT - Jetelotravní komunikační směs
PANGEJT - jetelotravní komunikační travní směs je vhodná pro ozelenění doprovodných pásů komunikací, silničních ostrůvků a středně zatěžovaných pochozích cest.
POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka PAPILIO - Směs pro dosev trávníků
PAPILIO – TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO DOSEV TRÁVNÍKŮ – Díky vysokému podílu barevných jetelovin, kopretiny a řebříčku, tvoří pestrý a suchovzdorný porost, jenž je schopen zlepšení půdních podmínek. Směs byla zrozena snahou o zvýšení druhové pestrosti jílkových monokulturních porostů v městských parcích, které byly dříve často koseny a nyní, při snížení četnosti seče na 2x ročně v režimu louky, jsou tyto plochy druhově chudé a ekologicky nestabilní.
POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka PAPRSEK - Travinobylinná směs do sucha
PAPRSEK – travinobylinná směs do sucha – obsahuje 41 rostlinných druhů. Luční směs do sucha je určena pro osluněná stanoviště na vysýchavých lokalitách. 
POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka RSM 7.2.2 - Krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami
RSM 7.2.2 - Krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami
POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu
RUSALKA – travinobylinná směs do stinného podrostu – Travinobylinná směs určená do podrostu listnatých nebo smíšených hájů a lesoparků. V křovitých světlých lesních lemech porost více pokvete.
Jsme členy: