X

Poptávkový formulář

NATURGARDEN - Rozkvetlá louka

NATURGARDEN - Rozkvetlá louka

NATURGARDEN - Rozkvetlá louka

NATURGARDEN – ROZKVETLÁ LOUKA – obsahuje 46 rostlinných druhů a je vhodná ke zvýšení biodiverzity v rodinných zahradách. Směs byla na veletrhu FOR GARDEN 2013 oceněna cenou GRAND PRIX. Nehodí se pro využití v krajině.

Hmotnost: 200 g
Výsevek: 5-8 g/m2

NATURGARDEN - Rozkvetlá louka - složení produktu

Trávy 92%: Psineček veliký (Agrostis gigantea 'Václav) 2%, Psárka luční (Alopecurus pratensis 'Zuberská') 4%, Sveřep vzpřímený (Bromus erectus) 5%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus 'Rožnovská') 10%, Kostřava luční (Festuca pratensis 'Otava') 6%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 30%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla 'Mirka') 12%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 'Fidelio') 12%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne 'Honzík') 3%, Bojínek luční (Phleum pratense 'Sobol') 3%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 5%

Byliny 6,5%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,2%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,1%, Šedivka šedá (Berteroa incana) 0,2%, Kmín kořenný (Carum carvi 'Prochan') 0,2%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 0,1%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,3%, Mrkev obecná (Daucus carota 'Táborská žlutá') 0,2%, Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria) 0,2%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 0,2%, Svízel bílý (Galium album) 0,3%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,1%, Kuklík městský (Geum urbanum) 0,1%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,2%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,4%, Len vytrvalý (Linum perenne) 0,2%, Sléz pižmový (Malva moschata) 0,1%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,1%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,1%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata 'Libor') 0,2%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 0,3%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,1%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 0,3%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,5%, Silenka dvoudomá (Silene dioica) 0,4%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 0,3%, Čistec německý (Stachys germanica) 0,1%

Letničky 0,5%: Koukol polní (Agrostemma githago) 0,2%, Měsíček lékařský (Calendula officinalis 'Plamen') 0,1%, Len setý (Linum usitatissimum 'Olejný') 0,2%

Jeteloviny 1%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria 'Pamir') 0,2%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus 'Táborák') 0,2%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia 'Višňovský') 0,25%, Jetel nachový (Trifolium incarnatum 'Kardinál') 0,15%, Vikev ozimá panonská (Vicia pannonica 'Dětenická Panonská') 0,1%, Vikev huňatá (Vicia villosa 'Ozimá Rea') 0,1%

Podobné

NATURGARDEN - Rozkvetlá louka KLASIK - Travinobylinná louka klasická
KLASIK – travinobylinná louka klasická – obsahuje 44 rostlinných druhů. Klasická louka pro univerzální použití umožňuje zatravnit starý sad i vzdálenější zahradu. Tuto směs je možné použít i pro spásání a svým složením je vhodná i pro použití v krajině.
NATURGARDEN - Rozkvetlá louka PANGEJT - Jetelotravní komunikační směs
PANGEJT - jetelotravní komunikační travní směs je vhodná pro ozelenění doprovodných pásů komunikací, silničních ostrůvků a středně zatěžovaných pochozích cest.
NATURGARDEN - Rozkvetlá louka PAPILIO - Směs pro dosev trávníků
PAPILIO – TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO DOSEV TRÁVNÍKŮ – Díky vysokému podílu barevných jetelovin, kopretiny a řebříčku, tvoří pestrý a suchovzdorný porost, jenž je schopen zlepšení půdních podmínek. Směs byla zrozena snahou o zvýšení druhové pestrosti jílkových monokulturních porostů v městských parcích, které byly dříve často koseny a nyní, při snížení četnosti seče na 2x ročně v režimu louky, jsou tyto plochy druhově chudé a ekologicky nestabilní.
NATURGARDEN - Rozkvetlá louka PAPRSEK - Travinobylinná směs do sucha
PAPRSEK – travinobylinná směs do sucha – obsahuje 41 rostlinných druhů. Luční směs do sucha je určena pro osluněná stanoviště na vysýchavých lokalitách. 
NATURGARDEN - Rozkvetlá louka POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka
POTŮČEK – travinobylinná směs do vlhka – obsahuje 37 rostlinných druhů. Směs je určena na vlhčí nebo dočasně vlhčí, případně i zastíněná stanoviště.
NATURGARDEN - Rozkvetlá louka RSM 7.2.2 - Krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami
RSM 7.2.2 - Krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami
NATURGARDEN - Rozkvetlá louka RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu
RUSALKA – travinobylinná směs do stinného podrostu – Travinobylinná směs určená do podrostu listnatých nebo smíšených hájů a lesoparků. V křovitých světlých lesních lemech porost více pokvete.
Jsme členy: