X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
NATURGARDEN - Rozkvetlá louka

NATURGARDEN - Rozkvetlá louka

NATURGARDEN - Rozkvetlá louka - Travinobylinné směsi

NATURGARDEN – ROZKVETLÁ LOUKA – obsahuje 46 rostlinných druhů a je vhodná ke zvýšení biodiverzity v rodinných zahradách. Směs byla na veletrhu FOR GARDEN 2013 oceněna cenou GRAND PRIX. Nehodí se pro využití v krajině.

Hmotnost: 200 g
Výsevek: 5-8 g/m2

NATURGARDEN - Rozkvetlá louka - další informace

Balení: 50 g 200 g 1 kg 10 kg
Plocha (m2): X 25 - 40 X X

Počet sečí ročně: 2 - 3

Čistý výsev: 5 - 8 g/m² 

Směs není vhodná pro využití ve volné krajině! 

NATURGARDEN - Rozkvetlá louka - složení produktu

Trávy 92%: Psineček veliký (Agrostis gigantea 'Václav) 2%, Psárka luční (Alopecurus pratensis 'Zuberská') 4%, Sveřep vzpřímený (Bromus erectus) 5%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus 'Rožnovská') 10%, Kostřava luční (Festuca pratensis 'Otava') 6%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 30%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla 'Mirka') 12%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 'Fidelio') 12%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne 'Honzík') 3%, Bojínek luční (Phleum pratense 'Sobol') 3%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 5%

Byliny 6,5%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,2%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,1%, Šedivka šedá (Berteroa incana) 0,2%, Kmín kořenný (Carum carvi 'Prochan') 0,2%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 0,1%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,3%, Mrkev obecná (Daucus carota 'Táborská žlutá') 0,2%, Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria) 0,2%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 0,2%, Svízel bílý (Galium album) 0,3%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,1%, Kuklík městský (Geum urbanum) 0,1%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,2%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,4%, Len vytrvalý (Linum perenne) 0,2%, Sléz pižmový (Malva moschata) 0,1%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,1%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,1%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata 'Libor') 0,2%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 0,3%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,1%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 0,3%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,5%, Silenka dvoudomá (Silene dioica) 0,4%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 0,3%, Čistec německý (Stachys germanica) 0,1%

Letničky 0,5%: Koukol polní (Agrostemma githago) 0,2%, Měsíček lékařský (Calendula officinalis 'Plamen') 0,1%, Len setý (Linum usitatissimum 'Olejný') 0,2%

Jeteloviny 1%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria 'Pamir') 0,2%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus 'Táborák') 0,2%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia 'Višňovský') 0,25%, Jetel nachový (Trifolium incarnatum 'Kardinál') 0,15%, Vikev ozimá panonská (Vicia pannonica 'Dětenická Panonská') 0,1%, Vikev huňatá (Vicia villosa 'Ozimá Rea') 0,1%

Podobné

KLASIK - Travinobylinná louka klasická - Travinobylinné směsi
KLASIK – travinobylinná louka klasická – obsahuje 44 rostlinných druhů. Klasická louka pro univerzální použití umožňuje zatravnit starý sad i vzdálenější zahradu. Tuto směs je možné použít i pro spásání a svým složením je vhodná i pro použití v krajině.
NEKTAR - Travinobylinná směs pro včelí pastvu - Travinobylinné směsi
NEKTAR reaguje na změnu klimatu a stále se zvyšující sucho vysokou diverzitou bylin, jetelovin a trav, včetně druhů vázajících dusík. Směs podporuje bonitu půdy a atraktivitu pro edafon, zlepšuje vodní režim či účinnost protierozních opatření. Přispívá ke stabilizaci ekosystému a opylovatelům navíc nabízí kontinuální snůšku pylu i nektaru.
PANGEJT - Jetelotravní komunikační směs - Travinobylinné směsi
PANGEJT - jetelotravní komunikační travní směs je vhodná pro ozelenění doprovodných pásů komunikací, silničních ostrůvků a středně zatěžovaných pochozích cest.
PAPILIO - Směs pro dosev trávníků - Travinobylinné směsi pro dosev
PAPILIO – TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO DOSEV TRÁVNÍKŮ – Díky vysokému podílu barevných jetelovin, kopretiny a řebříčku, tvoří pestrý a suchovzdorný porost, jenž je schopen zlepšení půdních podmínek. Směs byla zrozena snahou o zvýšení druhové pestrosti jílkových monokulturních porostů v městských parcích, které byly dříve často koseny a nyní, při snížení četnosti seče na 2x ročně v režimu louky, jsou tyto plochy druhově chudé a ekologicky nestabilní.
PAPRSEK - Travinobylinná směs do sucha - Travinobylinné směsi
PAPRSEK – travinobylinná směs do sucha – obsahuje 41 rostlinných druhů. Luční směs do sucha je určena pro osluněná stanoviště na vysýchavých lokalitách. 
POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka - Travinobylinné směsi
POTŮČEK – travinobylinná směs do vlhka – obsahuje 37 rostlinných druhů. Směs je určena na vlhčí nebo dočasně vlhčí, případně i zastíněná stanoviště.
RSM 7.2.2 - Krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami - Travinobylinné směsi
RSM 7.2.2 - Krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami
RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu - Travinobylinné směsi
RUSALKA – travinobylinná směs do stinného podrostu – Travinobylinná směs určená do podrostu listnatých nebo smíšených hájů a lesoparků. V křovitých světlých lesních lemech porost více pokvete.
Jsme členy: