X

Poptávkový formulář

RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu

RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu

RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu

RUSALKA – travinobylinná směs do stinného podrostu – Travinobylinná směs určená do podrostu listnatých nebo smíšených hájů a lesoparků. V křovitých světlých lesních lemech porost více pokvete. Směs je specifická vysokým podílem lipnice hajní a metlice trsnaté, které dobře snáší zastínění a vytváří jemný travnatý porost navozující tajuplnou atmosféru pohádkového prostředí pro tančící víly.

Výsevek: : 8-10 g/m2 , ve svahu 12-15 g/m2

RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu - složení produktu

Trávy 90%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 1%, Třeslice prostřední (Briza media) 3%, Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 19%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 22%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 15%, Lipnice hajní (Poa nemoralis 'Dekora') 25%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 5%

Byliny 9,5%: Orlíček planý (Aquilegia vulgaris) 0,3%, Jarmanka větší (Astrantia major) 0,4%, Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 0,7%, Zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) 0,2%, Svízel bílý (Galium album) 0,9%, Kuklík městský (Geum urbanum) 5%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 1%, Řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) 0,5%, Silenka nící (Silene nutans) 0,2%, Čistec přímý (Stachys recta) 0,3%

Jeteloviny 0,5%: Hrachor černý (Lathyrus niger) 0,5%

Podobné

RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu KLASIK - Travinobylinná louka klasická
KLASIK – travinobylinná louka klasická – obsahuje 44 rostlinných druhů. Klasická louka pro univerzální použití umožňuje zatravnit starý sad i vzdálenější zahradu. Tuto směs je možné použít i pro spásání a svým složením je vhodná i pro použití v krajině.
RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu NATURGARDEN - Rozkvetlá louka
NATURGARDEN – ROZKVETLÁ LOUKA – obsahuje 46 rostlinných druhů a je vhodná ke zvýšení biodiverzity v rodinných zahradách.
RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu PANGEJT - Jetelotravní komunikační směs
PANGEJT - jetelotravní komunikační travní směs je vhodná pro ozelenění doprovodných pásů komunikací, silničních ostrůvků a středně zatěžovaných pochozích cest.
RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu PAPILIO - Směs pro dosev trávníků
PAPILIO – TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO DOSEV TRÁVNÍKŮ – Díky vysokému podílu barevných jetelovin, kopretiny a řebříčku, tvoří pestrý a suchovzdorný porost, jenž je schopen zlepšení půdních podmínek. Směs byla zrozena snahou o zvýšení druhové pestrosti jílkových monokulturních porostů v městských parcích, které byly dříve často koseny a nyní, při snížení četnosti seče na 2x ročně v režimu louky, jsou tyto plochy druhově chudé a ekologicky nestabilní.
RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu PAPRSEK - Travinobylinná směs do sucha
PAPRSEK – travinobylinná směs do sucha – obsahuje 41 rostlinných druhů. Luční směs do sucha je určena pro osluněná stanoviště na vysýchavých lokalitách. 
RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka
POTŮČEK – travinobylinná směs do vlhka – obsahuje 37 rostlinných druhů. Směs je určena na vlhčí nebo dočasně vlhčí, případně i zastíněná stanoviště.
RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu RSM 7.2.2 - Krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami
RSM 7.2.2 - Krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami
Jsme členy: