Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Druhově pestré směsi - Nabídka směsí bylinných trávníků a květnatých luk

 Druhově pestré travní směsi Agrostis® s vyšším podílem travin se přibližují přírodě a pomáhají naplnit očekávání svých uživatelů rychlejším zapojením porostu a splněním své půdopokryvné funkce. Pozadu nezůstává ani barevnost, estetické působení a druhová pestrost travních směsí, díky níž jsou bylinné směsi a květnaté louky Agrostis® doprovázeny motýlími křídly a snovými vůněmi. Respekt ke krajině a ke kořenům vrací jistoty hodnot a zintenzivňuje prožitky z travních porostů těm vnímavým z nás,kteří ocení krásu svého okolí. Současně však zavazuje.


 

Nabídka travních směsí na přání – dle možností komponent

 

BYLINNÁ TRAVNÍ SMĚS DLE RSM 7.1. – KRAJINNÝ TRÁVNÍK S BYLINAMI

Bylinná travní směs vhodná pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých, zásaditých, vlhkých a zastíněných poloh. Intenzita kosení 0-3x ročně, výška kosení 8-10 cm. Travní směs je vhodná pro veřejnou i privátní zeleň, zeleň podél komunikací a extenzívně využívané plochy. Travní směs je vhodná i pro rekultivace trávníku.

Složení bylinné travní směsi:

Trávy 98,4 %: Agrostis capillaris 5%, Festuca trachyphylla 38,4%, Festuca rubra commutata 15%, Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 15%, Lolium perenne 5%, Poa pratensis 5%
Byliny 1,3%: Achillea millefolium 0,2%, Centaurea jacea 0,2%, Daucus carota 0,1%, Galium verum 0,1%, Leontodon species 0,1%, Leucanthemum vulgare 0,3%, Pimpinella saxifraga 0,1%, Plantago lanceolata 0,1%, Sanguisorba minor 0,1%.

Jeteloviny 0,3%: Lotus corniculatus 0,2%, Medicago lupulina 0,1%.

Jedná se o speciálně vybraná semena lučních květin.


Doporučený výsevek bylinné travní směsi: 20 g/m2.

SMĚS DLE RSM 8.1. – BYLINNÁ TRAVNÍ SMĚS PRO BIOTOPY, VARIANTA 1

Travní směs pro přírodní biotopy, biokoridory a extenzívní zeleň je vhodná pro málo nebo středně živinami zásobené půdy na mezofytních stanovištích. Intenzita kosení 1-3x ročně, výška kosení 5-10 cm.
VARIANTA 1: plastická travní směs pro široké použití.

Složení bylinné travní směsi:

Trávy 70 %: Agrostis capillaris 5%, Anthoxanthum odoratum 5%, Briza media 3%, Bromus mollis 5%, Cynosurus cristatus 10%, Festuca rubra commutata 10%, Festuca rubra rubra 10%, Festuca trachyphylla 20%, Trisetum flavescens 2%.

Byliny 28,2%: Achillea millefolium 0,5%, Agrostemma githago 2%, Anthemis tinctoria 1,5%, Campanula patula 0,2%, Campanula rotundifolia 0,2%, Centaurea cyanus 1,5%, Centaurea jacea 1,5%, Crepis biennis 1%, Daucus carota 1,5%, Galium mollugo 1,5%, Galium verum 0,5%, Hypericum perforatum 1,5%, Knautia arvensis 1%, Leontodon hispidus 0,5%, Leucanthemum vulgare 1,5%, Lychnis flos-cuculi 0,5%, Malva moschata 1,5%, Papaver rhoeas 1%, Pimpinella saxifraga 1,5%, Salvia pratensis 2%, Sanguisorba minor 2,5%, Silene vulgaris 1%, Tragopogon pratensis 1,8%.

Jeteloviny 1,8%: Lotus corniculatus 0,3%, Onobrychis viciifolia 1,5%.

Doporučený výsevek bylinné travní směsi: 5 g (3-7) g/m2, 15 g/m2 pro stanoviště ohrožené erozí.

Jedná se o speciálně vybraná semena lučních květin.
 

SMĚS DLE RSM 8.1. – BYLINNÁ TRAVNÍ SMĚS PRO BIOTOPY, VARIANTA 2

Travní směs pro přírodní biotopy, biokoridory a extenzívní zeleň je vhodná pro málo nebo středně živinami zásobené půdy na mezofytních stanovištích. Intenzita kosení 1-3x ročně, výška kosení 5-10 cm.
VARIANTA 2: travní směs pro kyselejší půdy.

Složení travní směsi:

Trávy 70 %: Agrostis capillaris 5%, Anthoxanthum odoratum 5%, Briza media 3%, Bromus mollis 5%, Cynosurus cristatus 10%, Holcus lanatus 2%,  Festuca rubra commutata 10%, Festuca rubra rubra 8%, Festuca trachyphylla 20%, Trisetum flavescens 2%.

Byliny 28,2%: Achillea millefolium 0,5%, Agrostemma githago 2%, Anthemis tinctoria 1,5%, Campanula rotundifolia 0,2%, Centaurea cyanus 1,5%, Centaurea jacea 1,5%, Daucus carota 1,5%, Dianthus deltoides 1,5%, Galium verum 0,5%, Hieracium pilosella 0,2%, Hypericum perforatum 1,5%, Knautia arvensis 1%, Leontodon hispidus 0,5%, Leucanthemum vulgare 1,5%, Malva moschata 1,5%, Papaver rhoeas 1%, Pimpinella saxifraga 1,5%, Rumex acetosella 1%, Salvia pratensis 2%, Sanguisorba minor 2,5%, Silene vulgaris 1%, Thymus serpyllum 0,5%, Tragopogon pratensis 1,8%.

Jeteloviny 1,8%: Lotus corniculatus 0,3%, Onobrychis viciifolia 1,5%.

Doporučený výsevek bylinné travní směsi: 5 g (3-7) g/m2, 15 g/m2 pro stanoviště ohrožené erozí.

Jedná se o speciálně vybraná semena lučních květin.

SMĚS DLE RSM 8.1. – BYLINNÁ TRAVNÍ SMĚS PRO BIOTOPY, VARIANTA 3

Bylinná travní měs pro přírodní biotopy, biokoridory a extenzívní zeleň je vhodná pro málo nebo středně živinami zásobené půdy na mezofytních stanovištích. Intenzita kosení 1-3x ročně, výška kosení 5-10 cm.
VARIANTA 3: travní směs pro neutrální až zásadité půdy.

Složení travní směsi:

Trávy 70 %: Anthoxanthum odoratum 5%, Brachypodium pinnatum 2%, Briza media 3%, Bromus erectus 2%, Bromus mollis 5%, Cynosurus cristatus 10%, Festuca rubra commutata 10%, Festuca rubra rubra 10%, Festuca trachyphylla 20%, Koeleria pyramidata 1%, Trisetum flavescens 2%.

Byliny 28,2%: Achillea millefolium 0,5%, Agrostemma githago 2%, Anthemis tinctoria 1,5%, Campanula glomerata 0,2%, Centaurea cyanus 1,5%, Centaurea scabiosa 1,5%, Daucus carota 1,5%, Dianthus carthusianorum 1,5%, Galium verum 0,5%, Hypericum perforatum 1,5%, Knautia arvensis 1%, Leontodon hispidus 0,5%, Leucanthemum vulgare 1,5%, Malva moschata 1,5%, Origanum vulgare 1%, Papaver rhoeas 1%, Pimpinella saxifraga 1,5%, Salvia pratensis 2%, Sanguisorba minor 2,5%, Silene vulgaris 1%, Thymus pulegioides 0,7%, Tragopogon pratensis 1,8%.

Jeteloviny 1,8%: Lotus corniculatus 0,3%, Onobrychis viciifolia 1,5%.

Doporučený výsevek bylinné travné směsi: 5 g (3-7) g/m2, 15 g/m2 pro stanoviště ohrožené erozí.
 

SMĚS DLE RSM 8.1. – BYLINNÁ TRAVNÍ SMĚS PRO BIOTOPY, VARIANTA 4

Druhově pestrá travní směs pro přírodní biotopy, biokoridory a extenzívní zeleň je vhodná pro málo nebo středně živinami zásobené půdy na mezofytních stanovištích. Intenzita kosení 1-3x ročně, výška kosení 5-10 cm.
VARIANTA 4: travní směs pro zastíněné polohy.

Složení bylinné travní směsi:

Trávy 70 %: Agrostis capillaris 5%, Anthoxanthum odoratum 5%, Bromus mollis 5%, Cynosurus cristatus 10%,  Festuca rubra commutata 10%, Festuca rubra rubra 10 %, Festuca trachyphylla 20%, Poa nemoralis 3%, Poa trivialis 2%.

Byliny 29,7%: Achillea millefolium 0,5%, Agrimonia eupatoria 1%, Agrostemma githago 2%, Ajuga reptans 0,2%, Anthemis tinctoria 1,5%, Campanula patula 0,2%, Centaurea cyanus 1,5%, Centaurea jacea 1,5%, Crepis biennis 1%, Galium mollugo 1,5%, Galium verum 0,5%, Hypericum perforatum 1,5%, Knautia arvensis 1%, Leucanthemum vulgare 1,5%, Lychnis flos-cuculi 0,5%, Malva moschata 1,5%, Papaver rhoeas 1%, Pimpinella saxifraga 1,5%, Prunella vulgaris 1,5%, Salvia pratensis 2%, Sanguisorba minor 2,5%, Silene dioica 1%, Silene vulgaris 1%, Tragopogon pratensis 1,8%.

Jeteloviny 0,3%: Lotus corniculatus 0,3%.

Doporučený výsevek bylinné travní smesi: 5 g (3-7) g/m2, 15 g/m2 pro stanoviště ohrožené erozí.

Jedná se o speciálně vybraná semena lučních květin.

Druhově pestré travní směsi Agrostis®

Směsi s vyšším podílem travin (semena lučních květin) se přibližují přírodě a pomáhají naplnit očekávání svých uživatelů rychlejším zapojením porostu a splněním své půdopokryvné funkce. Pozadu nezůstává ani jejich barevnost, estetické působení a druhová pestrost, díky níž jsou bylinné směsi a květnaté louky Agrostis® doprovázeny motýlími křídly a snovými vůněmi.

Agrostis Trávníky, s.r.o. navrhuje a nabízí níže uvedené druhy travních osiv na přání dle využití a podmínek stanoviště

Aktuálně jsou velmi žádané především typy osiv, které splňují charakteristiku "travní směs kvetoucí louka".

Kontaktujte nás, vždy vám odborně poradíme s výběrem. Případně nahlédněte do našeho e-shopu, kde si travní směsi typu "květnatá louka", "luční kvítí" a další varianty můžete objednat obratem.

---------

Tematická specifikace produktů na této stránce: luční kvítí semena, směs lučních květin, semena luční květy, semena lučních květin, rekultivace trávníků, semena lučního kvítí, kvetoucí trávník, luční květiny semena, travní směs louka, travní směs kvetoucí louka, luční kvítí semena.