Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Druhově pestré směsi - Nabídka směsí bylinných trávníků a květnatých luk

 Druhově pestré směsi Agrostis® s vyšším podílem travin se přibližují přírodě a pomáhají naplnit očekávání svých uživatelů rychlejším zapojením porostu a splněním své půdopokryvné funkce. Pozadu nezůstává ani jejich barevnost, estetické působení a druhová pestrost, díky níž jsou bylinné směsi a květnaté louky Agrostis® doprovázeny motýlími křídly a snovými vůněmi. Respekt ke krajině a ke kořenům vrací jistoty hodnot a zintenzivňuje prožitky těm vnímavým z nás. Současně však zavazuje.


 

Nabídka směsí na přání – dle možností komponent

 

BYLINNÁ TRAVNÍ SMĚS DLE RSM 7.1. – KRAJINNÝ TRÁVNÍK S BYLINAMI

Bylinná travní směs vhodná pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých, zásaditých, vlhkých a zastíněných poloh. Intenzita kosení 0-3x ročně, výška kosení 8-10 cm. Travní směs je vhodná pro veřejnou i privátní zeleň, zeleň podél komunikací a extenzívně využívané plochy. Travní směs je vhodná i pro rekultivace trávníku.

Složení bylinné travní směsi:

Trávy 98,4 %: Agrostis capillaris 5%, Festuca trachyphylla 38,4%, Festuca rubra commutata 15%, Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 15%, Lolium perenne 5%, Poa pratensis 5%
Byliny 1,3%: Achillea millefolium 0,2%, Centaurea jacea 0,2%, Daucus carota 0,1%, Galium verum 0,1%, Leontodon species 0,1%, Leucanthemum vulgare 0,3%, Pimpinella saxifraga 0,1%, Plantago lanceolata 0,1%, Sanguisorba minor 0,1%.

Jeteloviny 0,3%: Lotus corniculatus 0,2%, Medicago lupulina 0,1%.

Jedná se o speciálně vybraná semena lučních květin.


Doporučený výsevek bylinné travní směsi: 20 g/m2.

SMĚS DLE RSM 8.1. – BYLINNÁ TRAVNÍ SMĚS PRO BIOTOPY, VARIANTA 1

Travní směs pro přírodní biotopy, biokoridory a extenzívní zeleň je vhodná pro málo nebo středně živinami zásobené půdy na mezofytních stanovištích. Intenzita kosení 1-3x ročně, výška kosení 5-10 cm.
VARIANTA 1: plastická travní směs pro široké použití.

Složení bylinné travní směsi:

Trávy 70 %: Agrostis capillaris 5%, Anthoxanthum odoratum 5%, Briza media 3%, Bromus mollis 5%, Cynosurus cristatus 10%, Festuca rubra commutata 10%, Festuca rubra rubra 10%, Festuca trachyphylla 20%, Trisetum flavescens 2%.

Byliny 28,2%: Achillea millefolium 0,5%, Agrostemma githago 2%, Anthemis tinctoria 1,5%, Campanula patula 0,2%, Campanula rotundifolia 0,2%, Centaurea cyanus 1,5%, Centaurea jacea 1,5%, Crepis biennis 1%, Daucus carota 1,5%, Galium mollugo 1,5%, Galium verum 0,5%, Hypericum perforatum 1,5%, Knautia arvensis 1%, Leontodon hispidus 0,5%, Leucanthemum vulgare 1,5%, Lychnis flos-cuculi 0,5%, Malva moschata 1,5%, Papaver rhoeas 1%, Pimpinella saxifraga 1,5%, Salvia pratensis 2%, Sanguisorba minor 2,5%, Silene vulgaris 1%, Tragopogon pratensis 1,8%.

Jeteloviny 1,8%: Lotus corniculatus 0,3%, Onobrychis viciifolia 1,5%.

Doporučený výsevek bylinné travní směsi: 5 g (3-7) g/m2, 15 g/m2 pro stanoviště ohrožené erozí.

Jedná se o speciálně vybraná semena lučních květin.
 

SMĚS DLE RSM 8.1. – BYLINNÁ TRAVNÍ SMĚS PRO BIOTOPY, VARIANTA 2

Travní směs pro přírodní biotopy, biokoridory a extenzívní zeleň je vhodná pro málo nebo středně živinami zásobené půdy na mezofytních stanovištích. Intenzita kosení 1-3x ročně, výška kosení 5-10 cm.
VARIANTA 2: travní směs pro kyselejší půdy.

Složení travní směsi:

Trávy 70 %: Agrostis capillaris 5%, Anthoxanthum odoratum 5%, Briza media 3%, Bromus mollis 5%, Cynosurus cristatus 10%, Holcus lanatus 2%,  Festuca rubra commutata 10%, Festuca rubra rubra 8%, Festuca trachyphylla 20%, Trisetum flavescens 2%.

Byliny 28,2%: Achillea millefolium 0,5%, Agrostemma githago 2%, Anthemis tinctoria 1,5%, Campanula rotundifolia 0,2%, Centaurea cyanus 1,5%, Centaurea jacea 1,5%, Daucus carota 1,5%, Dianthus deltoides 1,5%, Galium verum 0,5%, Hieracium pilosella 0,2%, Hypericum perforatum 1,5%, Knautia arvensis 1%, Leontodon hispidus 0,5%, Leucanthemum vulgare 1,5%, Malva moschata 1,5%, Papaver rhoeas 1%, Pimpinella saxifraga 1,5%, Rumex acetosella 1%, Salvia pratensis 2%, Sanguisorba minor 2,5%, Silene vulgaris 1%, Thymus serpyllum 0,5%, Tragopogon pratensis 1,8%.

Jeteloviny 1,8%: Lotus corniculatus 0,3%, Onobrychis viciifolia 1,5%.

Doporučený výsevek bylinné travní směsi: 5 g (3-7) g/m2, 15 g/m2 pro stanoviště ohrožené erozí.

Jedná se o speciálně vybraná semena lučních květin.

SMĚS DLE RSM 8.1. – BYLINNÁ TRAVNÍ SMĚS PRO BIOTOPY, VARIANTA 3

Bylinná travní měs pro přírodní biotopy, biokoridory a extenzívní zeleň je vhodná pro málo nebo středně živinami zásobené půdy na mezofytních stanovištích. Intenzita kosení 1-3x ročně, výška kosení 5-10 cm.
VARIANTA 3: travní směs pro neutrální až zásadité půdy.

Složení travní směsi:

Trávy 70 %: Anthoxanthum odoratum 5%, Brachypodium pinnatum 2%, Briza media 3%, Bromus erectus 2%, Bromus mollis 5%, Cynosurus cristatus 10%, Festuca rubra commutata 10%, Festuca rubra rubra 10%, Festuca trachyphylla 20%, Koeleria pyramidata 1%, Trisetum flavescens 2%.

Byliny 28,2%: Achillea millefolium 0,5%, Agrostemma githago 2%, Anthemis tinctoria 1,5%, Campanula glomerata 0,2%, Centaurea cyanus 1,5%, Centaurea scabiosa 1,5%, Daucus carota 1,5%, Dianthus carthusianorum 1,5%, Galium verum 0,5%, Hypericum perforatum 1,5%, Knautia arvensis 1%, Leontodon hispidus 0,5%, Leucanthemum vulgare 1,5%, Malva moschata 1,5%, Origanum vulgare 1%, Papaver rhoeas 1%, Pimpinella saxifraga 1,5%, Salvia pratensis 2%, Sanguisorba minor 2,5%, Silene vulgaris 1%, Thymus pulegioides 0,7%, Tragopogon pratensis 1,8%.

Jeteloviny 1,8%: Lotus corniculatus 0,3%, Onobrychis viciifolia 1,5%.

Doporučený výsevek bylinné travné směsi: 5 g (3-7) g/m2, 15 g/m2 pro stanoviště ohrožené erozí.
 

SMĚS DLE RSM 8.1. – BYLINNÁ TRAVNÍ SMĚS PRO BIOTOPY, VARIANTA 4

Druhově pestrá travní směs pro přírodní biotopy, biokoridory a extenzívní zeleň je vhodná pro málo nebo středně živinami zásobené půdy na mezofytních stanovištích. Intenzita kosení 1-3x ročně, výška kosení 5-10 cm.
VARIANTA 4: travní směs pro zastíněné polohy.

Složení bylinné travní směsi:

Trávy 70 %: Agrostis capillaris 5%, Anthoxanthum odoratum 5%, Bromus mollis 5%, Cynosurus cristatus 10%,  Festuca rubra commutata 10%, Festuca rubra rubra 10 %, Festuca trachyphylla 20%, Poa nemoralis 3%, Poa trivialis 2%.

Byliny 29,7%: Achillea millefolium 0,5%, Agrimonia eupatoria 1%, Agrostemma githago 2%, Ajuga reptans 0,2%, Anthemis tinctoria 1,5%, Campanula patula 0,2%, Centaurea cyanus 1,5%, Centaurea jacea 1,5%, Crepis biennis 1%, Galium mollugo 1,5%, Galium verum 0,5%, Hypericum perforatum 1,5%, Knautia arvensis 1%, Leucanthemum vulgare 1,5%, Lychnis flos-cuculi 0,5%, Malva moschata 1,5%, Papaver rhoeas 1%, Pimpinella saxifraga 1,5%, Prunella vulgaris 1,5%, Salvia pratensis 2%, Sanguisorba minor 2,5%, Silene dioica 1%, Silene vulgaris 1%, Tragopogon pratensis 1,8%.

Jeteloviny 0,3%: Lotus corniculatus 0,3%.

Doporučený výsevek bylinné travní smesi: 5 g (3-7) g/m2, 15 g/m2 pro stanoviště ohrožené erozí.

Jedná se o speciálně vybraná semena lučních květin.


Druhově pestré travní směsi Agrostis®

Směsi s vyšším podílem travin (semena lučních květin) se přibližují přírodě a pomáhají naplnit očekávání svých uživatelů rychlejším zapojením porostu a splněním své půdopokryvné funkce. Pozadu nezůstává ani jejich barevnost, estetické působení a druhová pestrost, díky níž jsou bylinné směsi a květnaté louky Agrostis® doprovázeny motýlími křídly a snovými vůněmi.

Agrostis Trávníky, s.r.o. navrhuje a nabízí níže uvedené druhy travních osiv na přání dle využití a podmínek stanoviště

Aktuálně jsou velmi žádané především typy osiv, které splňují charakteristiku "travní směs kvetoucí louka".

Kontaktujte nás, vždy vám odborně poradíme s výběrem. Případně nahlédněte do našeho e-shopu, kde si travní směsi typu "květnatá louka", "luční kvítí" a další varianty můžete objednat obratem.