Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)

Stanoviště:
Výživné orné půdy vlhčí i  vysýchavé, meze, úhory, rumiště.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu. Dnes není výjimkou ani v  jarních obilovinách. Rozmnožuje se generativně. Jedna rostlina vytváří až 12  000 obilek.

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletý, volně trsnatý druh převážně ozimého charakteru.
Výška rostliny: 30–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, hladké, lesklé.
List: Čepele lysé, na svrchní straně drsné a  na spodní hladké. Listová pochva lysá, zelená nebo purpurová. Jazýček až 6 mm dlouhý, zašpičatělý, roztřepený. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata bohatá, jehlancovitá, 20–30 cm dlouhá, 5–18 cm široká, řídká, zelenavá až purpurová, větévky laty tenké, drsné, vlnkovitě zprohýbané.
Termín květu: VI–VII
Plod: Pluchatá, ostře zašpičatělá obilka hnědé barvy. Plucha kopinatá, dlouze osinatá. Obilky dobře klíčí, mají krátkou dormanci, vzcházejí i  za nepříznivých podmínek. Obilky většinou dozrávají na poli ještě před sklizní plodiny.
Délka obilky: 2–3 mm
Šířka obilky: 0,5 mm
HTS 0,02 g
Počet obilek v 1 g = 50 000

 
pro zvětšení klikněte na náhled
 
Mohlo by vás zajímat: travní osivo