Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.)

Stanoviště:
Podél komunikací, pole zahrady, rumiště, úhory, okolí sídlišť. Veškeré typy půd.

Výskyt: Nížiny až subalpínský stupeň. Celé území ČR.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice roční je plevelný druh vyskytující se hojně především na silně sešlapávaných místech. Vyznačuje se velkou plasticitou. V  pícních porostech nemá její výskyt zásadní vliv na produkční charakteristiky. V  trávnících působí díky značné rozmnožovací schopnosti rychlé zaplevelení a  celkovou degradaci trávníku. Její mělký kořenový systém omezuje mechanickou zatížitelnost hřišťových trávníků. Nedostatkem vláhy strádá podstatně více než většina ostatních travních druhů.

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletý (subsp. annua) až vytrvalý druh (subsp. mutabilis).
Výška rostliny: 5–15 (25)

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé až vystoupavé, lysé; stébla v  trsu často kruhovitě rozložená.
List: Čepele měkké, světle zelené, lysé, mají dvojrýžku. Listové pochvy kýlnaté, slabě smáčknuté a  hladké. Jazýček krátký do 1 mm, uťatý, u  horního listu delší,zašpičatělý..

Generativní orgány:
Květenství: Lata je řídká, jehlancovité, až 10 cm dlouhá. Klásky zelené až nafialovělé.
Termín květu: Kvete celoročně.
Plod: Obilky jsou kopinaté, hnědavé. Mají jemně rýhovanou pluchu s  blanitým okrajem,
Délka obilky: 2,5–3,5 mm
Šířka obilky: 0,8 mm
HTS 0,16 g
Počet obilek v  1 g = 2500–3000

 
pro zvětšení klikněte na náhled
 


Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz

Mohlo by vás zajímat: travní osivo