Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.)

Stanoviště:
Suché až vlhké louky, pastviny, meze, křovinaté stráně, okraje lesů. Preferuje chudší vápenaté a  vysychavé půdy.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Ovsíř pýřitý je vzhledem ke své ekologické přizpůsobivosti komponentem velmi rozdílných travních společenstev, nejčastěji mezofilních druhově bohatých luk s  převahou ovsíku vyvýšeného.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh s  krátkými podzemními výběžky.
Výška rostliny: 30–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo od báze obloukovitě vystoupavé, hladké.
List: Čepele s  dvojrýžkou, odstále chlupaté, řidčeji lysé. Listové pochvy dolních listů smáčknuté, hustě chlupaté. Jazýček podlouhle trojúhelníkovitý. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Laty vzpřímené nebo slabě převislé, až 20 cm dlouhé. Klásky s  nápadnými fialovými proužky na pluchách.
Termín květu: V–VII
Plod: Zašpičatělá obilka s  dlouhou, kolénkatou a  zkroucenou osinou vybíhající z pluchy na zadní straně obilky. Plucha na bázi výrazně bíle chlupatá.
Délka obilky: 6–8 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 2,6 g
Počet obilek v  1 g = 385

 
pro zvětšení klikněte na náhled
 Mohlo by vás zajímat: travní osivo