Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.)

Stanoviště:
Skalnaté a  kamenité suché stráně, zpevněné sutě, křoviny, vápnité půdy.

Výskyt: Nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
Strdivka brvitá je druh skalních stepí, vyskytující se u  nás roztroušeně v  teplých oblastech. Je velmi dekorativní a  využívaná příležitostně i  jako okrasná tráva na exponovaných stanovištích (stepní partie, suché zídky).

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–70 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Vzpřímené, tuhé, pod květenstvím drsné.
List: Šedozelený, čepele tuhé, za sucha stočené. Spodní listové pochvy lysé. Jazýček tupý. Ouška nejsou vyvinuta.

Generativní orgány:
Květenství: Lichoklasy vzpřímené až 8 cm dlouhé, řídké, vřeteno klásky neúplně zakryté.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka soudkovitého tvaru. Plucha na okrajích hustě brvitá. Stopečka sahá do poloviny pluchy.
Délka obilky: 5–6 mm
Šířka obilky: 2–2,5 mm
HTS 0,1 g
Počet obilek v 1 g = 10 000

 
pro zvětšení klikněte na náhled
 Mohlo by vás zajímat: travní osivo