Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Kapesní atlas trav

Autorský kolektiv atlasu lučních travin:

Ing. Marie Straková, Ph.D.,
Ing. Josef Straka, Ph.D.,
Ing. Ludmila Michalíková,
Bc. Karla Plevová

Metodická pomůcka – „Kapesní atlas trav“ je určena všem zemědělským subjektům, kteří se věnují zatravňování orné půdy, zakládání travních biopásů, ošetřování porostů luk a pastvin, pěstování trav na semeno, zemědělským subjektům hospodařícím v méně příznivých oblastech a také zahradnickým a stavebním firmám, které se zabývají zakládáním a ošetřováním travnatých ploch ve veřejné zeleni. Publikace si klade za cíl zvýšit informovanost a úroveň poznání při určování jednotlivých druhů trav ve sterilním i fertilním stavu, včetně určení travních semen. Metodická pomůcka „Kapesní atlas trav“ obsahuje 46 nejběžnějších druhů kulturních i plevelných trav (tj. lučních travin).


Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9.F.g. Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému, Ministerstva zemědělství ČR.